İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 1993-1998
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 1989-1993
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, 1985-1989
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Aristoteles’te Nicelik Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, "İbn el-Havvâm (ö.1324) ve el-Fevâid al-Bahâiyya fî e-Kavâid el-Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Anabilim Dalı Haziran, 1993.
YABANCI DİLLER
Arapça, İyi
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Uluslararası Yazma Araştırma Okulu, Dâr al-Furqân(Londra/İngiltere) ve Kahire Üniversitesi(Kahire/Mısır), 1994
İslam Matematik Tarihi ve Tenkitli Metin Hazırlama Atölyesi, Halep Üniversitesi Arap Bilim Tarihi Enstitüsü, 1991
İslam Matematik Tarihi Çalışma ve Araştırmaları, Ürdün Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi