İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2011
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1996 - 2005
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1989 - 1996
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, 01.12.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Felsefe, Edebiyat Fakültesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
, McGill University Institute of Islamic Studies, , 01.08.2008 - 01.06.2011
, Oklahoma City University Bilim Tarihi Bölümü, , 01.08.2001 - 01.06.2002
, Halep Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü, , 01.08.1991 - 01.09.1991
, Ürdün Üniversitesi Felsefe Bölümü, , 01.09.1990 - 01.06.1992
VERDİĞİ DERSLER
Bilim Tarihine Giriş, Lisans, 2018-2019
Felsefeye Giriş, Lisans, 2018-2019
Seminer, Doktora, 2017-2018
Seminer, Doktora, 2017-2018
Felsefeye Giriş, Lisans, 2016-2017
Matematik Felsefesi, Lisans, 2016-2017
Seminer, Doktora, 2015-2016
Bilim ve Teknoloji, Lisans, 2014-2015
Bilim Tarihine Giriş, Lisans, 2013-2014
İslam Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Klasik Mantık, Yüksek Lisans, 2011-2012
İslam Felsefesi Tarihine Giriş, Yüksek Lisans, 2011-2012
Klasik Dönem Türk Felsefesi, Lisans, 2007-2008
Metafiziğin Tarihine Giriş, Lisans, 2007-2008
İslam Bilim Tarihi, Lisans, 2007-2008
Aristotles ve İbn Sina’da Nefs Teorisi , Doktora, 2007-2008
Mantık Tarihi ve Felsefesi , Lisans, 2007-2008
Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi, Lisans, 2007-2008
Matematik Felsefesine Giriş, Lisans, 2007-2008
Modern Bilimin Oluşumu , Lisans, 2007-2008
Matematik Felsefesi , Yüksek Lisans, 2007-2008
Klasik Kozmoloji Teorileri (Batlamyus Geleneği) , Yüksek Lisans, 2007-2008
Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi, Lisans, 2007-2008
Mekan-Zaman ve Hareketin Ontolojisi , Doktora, 2007-2008
Çağdaş Türk Düşünce Tarihi, Lisans, 2007-2008
Matematik Tarihi, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, A.Çağlar, "Yaşamın Amacı Olarak Yaşam ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Doktora, N.Özdemir, "Yeni bilginin dolaşım araçları: 17. yüzyılda İngiltere'de yeni bilginin kamusallaşması ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2018.
Doktora, E.Koca, ""Hareketin Nicelleşmesi: Yeni Doğa Felsefesinin Yükselişi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, E.Kartal Soysal, "Genetikten epigenetiğe: "İnsan doğası" kavramının biyolojik içerimleri ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Doktora, E.Koca, "Hareketin Nicelleşmesi: Yeni Doğa Felsefesinin Yükselişi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, M.Genç, "İbn Haldun'un asabiyet teorisi karşısında John Searle'ün kitlesel yönelmişlik teorisi ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Bahçi, "ÇAĞDAŞ FELSEFEDE YENİ REALİZM TARTIŞMALARI- MARKUS GABRİEL’İN “ANLAM ALANLARI” ONTOLOJİSİ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, A.Coplugil, "Helenistik dönemde mekanik anlayışı: Tekhnê'den Automata'ya geçiş", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, E.Çeliker, "Ahlak-ı Alai’de İnsan Tabiatı: Tabii ve Kesbi Nitelikler", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, O.Güneş, "Mezopotamya Matematiksel Astronomisinde Gezegen-Periyot Ilişkileri ve Hesaplama Sistemleri", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Kuleli, "Kitâb el-Menâzir'in temel prensiplerinin bilim felsefesi açısından incelenmesi", FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Bilim Tarihi, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, S.Pekkendir, "THE ENTRANCE OF MODERN OPTICS TO OTTOMAN SCIENCE ", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, A.Çağlar, "STOACI OİKEİOSİS ÖĞRETİSİ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, İbn Sina'da Şartlı Kıyas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora Savunma, Marmara Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Doktora Savunma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, Haziran, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma, Yüksel Lİsan Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi