İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. İHSAN FAZLIOĞLU
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm :
Ana Bilm Dalı : FELSEFE TARİHİ
Sabit Telefon : +90 216 2802606
E Posta Adresi : ihsan.fazlioglumedeniyet.edu.tr | ihsanfazlioglugmail.com
Web Adresi : http://ihsanfazlioglu.net/ | -
Posta Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney Kampüsü B Blok Dumlupınar Mahallesi D-100 Karayolu No:98 Kadıköy/İSTANBUL
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Anabilim Dalı, 1993-1998
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilim Tarihi Anabilim Dalı, 1989-1993
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Felsefe, 1985-1989
Yaptığı Tezler
Doktora, "Aristoteles’te Nicelik Sorunu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, "İbn el-Havvâm (ö.1324) ve el-Fevâid al-Bahâiyya fî e-Kavâid el-Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Bilim Tarihi Anabilim Dalı Haziran, 1993.
Yabancı Diller
Arapça, İyi
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Uluslararası Yazma Araştırma Okulu, Dâr al-Furqân(Londra/İngiltere) ve Kahire Üniversitesi(Kahire/Mısır), 1994
İslam Matematik Tarihi ve Tenkitli Metin Hazırlama Atölyesi, Halep Üniversitesi Arap Bilim Tarihi Enstitüsü, 1991
İslam Matematik Tarihi Çalışma ve Araştırmaları, Ürdün Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, 1990
Araştırma Alanları
Felsefe Tarihi
Bilim Tarihi
Matematik Felsefesi
Matematik Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Felsefe
Web Of Science Araştırma Alanları
Philosophy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2005 - 2011
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1996 - 2005
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1989 - 1996
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, 01.12.2014 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Felsefe, Edebiyat Fakültesi, 01.01.2012 - Devam Ediyor
, McGill University Institute of Islamic Studies, , 01.08.2008 - 01.06.2011
, Oklahoma City University Bilim Tarihi Bölümü, , 01.08.2001 - 01.06.2002
, Halep Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümü, , 01.08.1991 - 01.09.1991
, Ürdün Üniversitesi Felsefe Bölümü, , 01.09.1990 - 01.06.1992
Verdiği Dersler
Bilim Tarihine Giriş, Lisans, 2018-2019
Felsefeye Giriş, Lisans, 2018-2019
Seminer, Doktora, 2017-2018
Seminer, Doktora, 2017-2018
Felsefeye Giriş, Lisans, 2016-2017
Matematik Felsefesi, Lisans, 2016-2017
Seminer, Doktora, 2015-2016
Bilim ve Teknoloji, Lisans, 2014-2015
Bilim Tarihine Giriş, Lisans, 2013-2014
İslam Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans, 2012-2013
Klasik Mantık, Yüksek Lisans, 2011-2012
İslam Felsefesi Tarihine Giriş, Yüksek Lisans, 2011-2012
Klasik Dönem Türk Felsefesi, Lisans, 2007-2008
Metafiziğin Tarihine Giriş, Lisans, 2007-2008
İslam Bilim Tarihi, Lisans, 2007-2008
Aristotles ve İbn Sina’da Nefs Teorisi , Doktora, 2007-2008
Mantık Tarihi ve Felsefesi , Lisans, 2007-2008
Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi, Lisans, 2007-2008
Matematik Felsefesine Giriş, Lisans, 2007-2008
Modern Bilimin Oluşumu , Lisans, 2007-2008
Matematik Felsefesi , Yüksek Lisans, 2007-2008
Klasik Kozmoloji Teorileri (Batlamyus Geleneği) , Yüksek Lisans, 2007-2008
Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi, Lisans, 2007-2008
Mekan-Zaman ve Hareketin Ontolojisi , Doktora, 2007-2008
Çağdaş Türk Düşünce Tarihi, Lisans, 2007-2008
Matematik Tarihi, Lisans, 2006-2007
Yönetilen Tezler
Doktora, A.Çağlar, "Yaşamın Amacı Olarak Yaşam ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2019.
Doktora, N.Özdemir, "Yeni bilginin dolaşım araçları: 17. yüzyılda İngiltere'de yeni bilginin kamusallaşması ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2018.
Doktora, E.Koca, ""Hareketin Nicelleşmesi: Yeni Doğa Felsefesinin Yükselişi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2017.
Doktora, E.Kartal Soysal, "Genetikten epigenetiğe: "İnsan doğası" kavramının biyolojik içerimleri ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Doktora, E.Koca, "Hareketin Nicelleşmesi: Yeni Doğa Felsefesinin Yükselişi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2017.
Doktora, M.Genç, "İbn Haldun'un asabiyet teorisi karşısında John Searle'ün kitlesel yönelmişlik teorisi ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, İ.Bahçi, "ÇAĞDAŞ FELSEFEDE YENİ REALİZM TARTIŞMALARI- MARKUS GABRİEL’İN “ANLAM ALANLARI” ONTOLOJİSİ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2018.
Yüksek Lisans, A.Coplugil, "Helenistik dönemde mekanik anlayışı: Tekhnê'den Automata'ya geçiş", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2018.
Yüksek Lisans, E.Çeliker, "Ahlak-ı Alai’de İnsan Tabiatı: Tabii ve Kesbi Nitelikler", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, O.Güneş, "Mezopotamya Matematiksel Astronomisinde Gezegen-Periyot Ilişkileri ve Hesaplama Sistemleri", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, Z.Kuleli, "Kitâb el-Menâzir'in temel prensiplerinin bilim felsefesi açısından incelenmesi", FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Bilim Tarihi, Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, S.Pekkendir, "THE ENTRANCE OF MODERN OPTICS TO OTTOMAN SCIENCE ", BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü Fizik, Temmuz, 2015.
Yüksek Lisans, A.Çağlar, "STOACI OİKEİOSİS ÖĞRETİSİ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, İbn Sina'da Şartlı Kıyas, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Doktora Savunma, Marmara Üniveristesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2013
Tez Savunma, Doktora Savunma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstütüsü, Haziran, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Temmuz, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Üniversitelerarası Kurul, Nisan, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mart, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nisan, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2012
Tez Savunma, Yüksel Lİsan Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2006
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Fazlioğlu İ. , ""'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi", Kayseri Büyükşehir Belediyesi Düşünen Şehir Dergisi, ss.104-118, 2019
Fazlioğlu İ. , ""Düşünmek, nedenlemektir", Söyleşi, Medeniyet 2018 Bülten", Medeniyet Bülten , ss.42-44, 2018
Fazlioğlu İ. , "İznik’te Ne Oldu? Osmanlı İlmî Hayatının Teşekkülü ve Dâvûd Kayserî", Nazariyat, vol.4, pp.1-68, 2017
Fazlioğlu İ. , "Fıtrat, Nazar ve İstidlal: Akıl mı Akletmek mi? Ya da Müslüman-ca Düşünmeye Giriş", İtibar, ss.41-42, 2015
Fazlioğlu İ. , "Nedenin Yokluğu, Yokluğun Nedenidir", İtibar, ss.1-1, 2015
Fazlioğlu İ. , "Batı’nın Hikmeti, Doğu’nun Rasyonalitesi", İtibar, ss.37-40, 2014
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihi'Nde Dilin Kökeni Sorunu", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.117-133, 2014
Fazlioğlu İ. , "Tasvîr, Tahkîk Ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-34, 2014
Fazlioğlu İ. , "Yer'I, Yurt Yapmak: Hafıza Ile Mekan İlişkisi Üzerine", İtibar, Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.40-42, 2014
Fazlioğlu İ. , "“Türk Milleti”Nin Mefhûmu...", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.36-39, 2014
Fazlioğlu İ. , "Gözel Öz’Ün Göze Gelmesidir: Estetik’In Varlık İlkesi Olarak Ferdiyet", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-37, 2014
Fazlioğlu İ. , "Sonuç Ile Süreç Arasında: 'Gençlik' Bir Soru Mu Bir Yanıt Mı?", İtibar, aylık edebiyat ve fikriyat dergisi, cilt.35, ss.32-40, 2014
Fazlioğlu İ. , "“O Başka, Bu Başka!” Felsefesi Ya Da Günümüz Din Dilinin Eleştirisi!", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi, ss.30-32, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Türkleri Hadım Etmek!"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Bir Akâidimiz Var Mı?"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.38-43, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Sözcük Ile Kavram Arasında Medeniyet Mi, Temeddün Mü?"", TÜRKİYE GÜNLÜĞÜ, ss.99-111, 2014
Fazlioğlu İ. , "Dem Dasein und dem Leben wieder Sinn verleihen!", Der Wisch, ss.32-35, 2014
Fazlioğlu İ. , "Hakikat ile İtibar: Dış-dünya’nın Bilgisinin Doğası Üzerine –XV. Yüzyıl Doğa Felsefesi ve Matematik Açısından Bir İnceleme-", Nazariyat İslâm Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi , ss.1-33, 2014
Fazlioğlu İ. , "Between Reality and Mentality -Fifteenth Century Mathematics and Natural Philosophy Reconsidered", Nazariyat Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, ss.1-33, 2014
Fazlioğlu İ. , "Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Resim, Yorum ve İnanç ya da Bilgiyi Okumak için Kılavuz", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Hakikat mi Gerçek mi? Hangisi Hakikidir?", İtibar, ss.1-1, 2014
Fazlioğlu İ. , "Mahkûm, Mazlûm Ya Da Mes′Ûl Insan!, Siz Mahzûn Mu Ol-Mak Istersiniz?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.30-32, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Kendilik-Bilinci Üzerine..."", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Kim Aydınlanacak: İnsan-Makine Mi?, Makine-İnsan Mı?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , ss.24-25, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Medeniyet Mi, Temeddün Mü?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.22-24, 2013
Fazlioğlu İ. , "“İctihâd Mı, Tahkik Mi?”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi- , ss.26-28, 2013
Fazlioğlu İ. , "“Var-Olmayı Ve Hayatı Yeniden Anlamlı Kılmak!”", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.24-26, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Meta-Fizik’E Durmak"", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-29, 2013
Fazlioğlu İ. , "Dinî Yargılar Tekvîni Mi, İtibârî Mi?: Kadîm Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.36-46, 2013
Fazlioğlu İ. , "Felsefe Ile Tarih İlişkisi", Türkiye Günlüğü, üç aylık fikir ve kültür dergisi, ss.29-43, 2013
Fazlioğlu İ. , "Türkiye'De, İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Çalışmalarının, Bir Gerçeklik Küresi Var Mı?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.28-30, 2013
Fazlioğlu İ. , "İslâm Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları Yasaklanmalı –Mı?", İtibar, -Aylık Edebiyat ve Fikriyat Dergisi-, ss.26-28, 2013
Fazlioğlu İ. , "Müminin Yitik Malı, Hikmet'In Ne-Liği Üzerine", Sabah Ülkesi, pp.6-9, 2013
Fazlioğlu İ. , "Mehr Als Eine Machinerie? Anmerkungen Zu Kants Menchenbild", Der.Wisch -Zeitschrift für Veilseitige-, pp.11-15, 2013
Fazlioğlu İ. , "Modern Dünyada Bilgi Ve Zihniyet", Türkiye Günlüğü, ss.5-26, 2012
Fazlioğlu İ. , "Bilgi Aklın Kulluğudur -El-İlm Huve Ibadet El-Akl-", Sabah Ülkesi, pp.6-9, 2012
Fazlioğlu İ. , "Molla Hüsrev’In Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle Fi Müşkilât El-Meşhûre Fi Ilm El-Hey’E", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, ss.9-32, 2012
Fazlioğlu İ. , "Harranlı Matematikçilerin İslam Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları", Türkiye Günlüğü, ss.36-44, 2012
Fazlioğlu İ. , "İstanbul'Dan Varlık, Var-Olan Ve Yokluk'A Kadîm Bir Nazar", Türkiye Günlüğü, ss.28-140, 2010
Fazlioğlu İ. , "Semanîye’Den Süleymanîye’Ye: Bir Küllî'Ye’Yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet", Türkiye Günlüğü, ss.29-41, 2010
Fazlioğlu İ. , "Devlet’In Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.165-178, 2010
Fazlioğlu İ. , "Türklüğe Dair", Türkiye Günlüğü, ss.35-40, 2009
Fazlioğlu İ. , "The Samarqand Mathematical-Astronomical School: A Basis For Ottoman Philosophy And Science", Journal for the History of Arabic Science, vol.XIV, pp.3-68, 2008
Fazlioğlu İ. , "Taqi Al-Din Ibn Maruf: Survey On His Works And Scientific Method", http://muslimheritage.com/topics/default.cfm?ArticleID=961, ss.15-25, 2008
Fazlioğlu İ. , "Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.3, ss.517-526, 2005
Fazlioğlu İ. , "Türk Felsefe-Bilim Tarihi’Nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.1-57, 2005
Fazlioğlu İ. , "İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ Ile ‘Tarih’ Ya Da ‘Bilim Tarihi’", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, cilt.2, ss.9-27, 2004
Fazlioğlu İ. , "Alamuddin Kaysar Ve Bir Geometri Teoremi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.199-208, 2004
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.345-367, 2003
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun El-Muhammediyye Fî El-Hisâb’Inın ‘Çift Yanlış’ Ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.135-155, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif Ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri Ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.151-184, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Düşünce Geleneği’Nde ‘Siyasî Metin’ Olarak Kelam Kitapları", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, cilt.1, ss.379-398, 2003
Fazlioğlu İ. , "Aristoteles’In Sayı Tanımı", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.127-138, 2003
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Felsefe-Biliminin Arkaplanı: Semerkand Matematik-Astronomi Okulu", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.14-66, 2003
Fazlioğlu İ. , "Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir Mi?", Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, ss.215-228, 2002
Fazlioğlu İ. , "İrşad El-Tullab Ila İlm El-Hisab [Hesap Biliminde Ögrencilere Kılavuz]", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.315-340, 2002
Fazlioğlu İ. , "Selçuklu Döneminde Anadolu’Da Felsefe Ve Bilim- Bir Giriş-", Cogito, ss.152-168, 2001
Fazlioğlu İ. , "Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’A Sunulan Siyâsetnâme: El-Letâifu’L-Alâiyye Fî’L-Fedâili’S-Seniyye", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.225-239, 1997
Fazlioğlu İ. , "İlk Dönem Osmanlı İlim Ve Kültür Hayatında İhvânu’S-Safâ Ve Abdurrahmân Bistâmî", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.229-240, 1996
Fazlioğlu İ. , "İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’D-Dunya Ve İlmu’D-Dîn", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.217-224, 1996
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun Bir Hendese Problemi Ve Sinan Paşa’Ya Nisbet Edilen Cevabı", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.85-105, 1996
Fazlioğlu İ. , "İbnu’L-Annâbî Ve Es-Sa’Yul-Mahmûd Fî Nizâmi’L-Cunûd Adlı Eseri", Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, ss.165-174, 1996
Fazlioğlu İ. , "İbn El-Havvâm (Öl. 724/1324), Eserleri Ve El-Fevâid El-Bahâiyye Fî El-Kavâid El-Hisâbiyye’Deki Çözümsüz Problemler Bahsi", Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, ss.364-367, 1995
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Fazlioğlu İ. , "Akıl, ilim ve marifet bağlamında "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim"", IV. Kocatepe Gençlik Fuarı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-9 Mayıs 2017, no.7, ss.10-21 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Faal Akıl Ölünce!: Xiii. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi'Nde Hakîkî(İnvisible# Ile Zâhirî#Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması", Uluslararası 13. Yüzyılda Felsefe, ANKARA, TÜRKIYE, 16-17 Kasım 2013, pp.27-36
Fazlioğlu İ. , "Molla Hüsrev’In Astronomisi Üzerine Bazı Gözlemler: Risâle Fi Müşkilât El-Meşhûre Fi Ilm El-Hey’E", Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2011, pp.77-103
Fazlioğlu İ. , "Evrenin Bir Merkezi Var Mıdır? Hocazâde'Nin Onto-Geometrik Bir Araştırması", Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, TÜRKIYE, 22-24 Ekim 2010, pp.271-304
Fazlioğlu İ. , "İthâf’Tan Enmûzec’E Fetih’Ten Önce Osmanlı Ülkesi’Nde Matematik Bilimler", Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu, TÜRKIYE, 4-6 Aralık 2009 , pp.131-163
Fazlioğlu İ. , "Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz)", Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2007, ss.159-195
Fazlioğlu İ. , "Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren’In ‘Ara-Varlıklar’Dan Doğanın ‘Büyü’Den Arındırılması", XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, TÜRKIYE, 24-26 Kasım 2006, pp.109-110
Fazlioğlu İ. , "Kaynakları Ve Etkileri Açısından Aristoteles’In Sayı Tanımı", Navisalvia (Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003, İSTANBUL, TÜRKİYE, 2005, ss.104-112
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif Ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri Ve Önemi", Dil, Kültür ve Çagdaslasma, ANKARA, TÜRKİYE, 2003, ss.153-164
Fazlioğlu İ. , "Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü Ve Dâvûd El-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)", Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, TÜRKIYE, 1998, pp.25-42
Fazlioğlu İ. , "Xivth-Century Muslim Mathematician Ibnu’L-Havvam And His Work Al-Fawaid Al-Bahaiyya Fi’L-Qawaid Al-Hisabiyya", XIXth International Congress of History of Science , ISPANYA, 22-29 Agustos 1993, pp.1-10
Kitap ve Kitap Bölümleri
Fazlioğlu İ. , "• "Hakikatli ve Siyasetli İnsan Olmanın İmkânı: Işk, Sıdk ve Liyakât Kavramları Açısından Bir Modelleme Denemesi" ", Dîvân-ı Hikmet Sohbetleri, Güngör, Z., Ed., Ahmet Yesevi Üniversitesi , Ankara, ss.53-65, 2018 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Nazarî Ufuk", Papersense, İSTANBUL, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kendini Bulmak", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Yeni Bir Ahlak Nazariyesi: Tarihin Bir Türevi Olarak Ahlak", Ahlakın Temeli, Ömer Türker, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.41-55, 2015
Fazlioğlu İ. , Fazlıoğlu Ş. , "Cezerî'nin Olağanüstü Makineleri", Çeviri, Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Derin Yapı", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Soruların Peşinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Sözün Eşiğinde", Papersense, İSTANBUL, 2015
Fazlioğlu İ. , "Seyyid Şerif’in Nefsü’l-emr Nazariyesi ve Matematik Bilimlere Uygulanması: Şerhu’l Mevakıf Örneği", İslam Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcani Örneği, Cüneyt Kaya, Ed., Klasik Yayınları, İstanbul, ss.163-197, 2015
Fazlioğlu İ. , "Fuzulî Ne Demek İstedi?", Papersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Selçukluluk Devrinde Anadolu'Da Felsefe-Bilim -Bir Önsöz-", Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde, M. Baha Tanman, Ed., Kayeseri Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi, Kayseri, ss.41-73-, 2014
Fazlioğlu İ. , "Akıllı Türk Makul Tarih", Papaersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Kendini Aramak", Papersense, İSTANBUL, 2014 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Kayıp Halka: İslam-Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Anlam Küresi", Papersense, İSTANBUL, 2014
Fazlioğlu İ. , Ragep F.J., "Archimedes Among The Ottomans: An Updated Survey", in: From Alexandria, Through Baghdad, Surveys and Studies in the Ancient Greek and Medieval Islamic Mathematical Sciences in Honor of J.L. Berggren, Nathan Sidoli, Glen Van Brummelen, Eds., Springer, London/Berlin , Berlin, pp.239-253-, 2013 (Link)
Fazlioğlu İ. , "Nasîruddin Tûsî, Tahriru Usuli’L-Hendese Ve’L-Hisab [Eukleides’In Elemanlar Kitabının Tahriri]", Türkiye Yazma Eserler Başkanlığı Yayınları, İSTANBUL, 2013
Fazlioğlu İ. , "Harranlı Matematikçilerin Matematiğin Oluşumundaki Katkıları", Şafak Ural'a Armağan, Yüksel Y., Ed., Alfa, İstanbul, ss.223-236-, 2012
Fazlioğlu İ. , "Işk Imiş Her Ne Var Âlemde / İlim Bir Kîl Ü Kâl Imiş Ancak: Fuzûlî Ne Demek Istedi?", Klasik Yayınları, İSTANBUL, 2011
Fazlioğlu İ. , "Bilen Bir'I Bilir: Topçu'Da Bilgi Ve Bilim Sorunu", Nurettin Topçu, Kara İ., Ed., Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.210-223-, 2009
Fazlioğlu İ. , "Türkiye'De/Türkçede Felsefe: Vii. Oturum", Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, Kaya C., Ed., Küre Yayınları, istanbul, ss.201-255-, 2009
Fazlioğlu İ. , "Altın-Orda Ülkesi'Nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [Et-Tuhfe Fî Ilmi'L-Hisâb]", Teoman Duralı’ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], Çakmak C., Ed., Dergah Yayınları, istanbul, ss.224-259-, 2008
Fazlioğlu İ. , "Ali Kuşçu’Nun El-Risâlet El-Muhammediyye Fi El-Hisâb Adlı Eserine Kâtip Çelebî'Nin Yazdığı Şerh: Ahsen El-Hediyye Bi-Şerh El-Muhammediyye", in: Türk Dilleri Araştırmaları 17, Öztopçu K., Eds., Simurg Yayınları, istanbul, pp.113-125-, 2007
Fazlioğlu İ. , "Anadolu Selçukluları Ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz", Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, Ocak Ahmet Y., Ed., Kültür Bakanlığı Yayınları, ANKARA, ss.413-427-, 2006
Fazlioğlu İ. , "Uygulamalı Geometri’Nin Tarihine Giriş: El-İkna Fi Ilmi’L-Misaha", Dergah Yayınları, İSTANBUL, 2004
Fazlioğlu İ. , Şeşen R. , İzgi C. , Akpınar C., "Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi", IRCICA Yayınları, İSTANBUL, 1997
Diğer Yayınlar
Fazlioğlu İ. , "45. Söyleşi: İhsan Fazlıoğlu “Düşünce geleneğimizin ihyası; geçmişi anlamak, şimdiyi bilmek ve geleceği öngörmekle mümkündür.” Diyanet Dergisi, İslam Bilim Tarihi,", Diger, ss.22-26, 2019
Fazlioğlu İ. , "Baliğiz ama Akil Değiliz, Genç Dergisi Röportaj", Diger, ss.16-18, 2018
Fazlioğlu İ. , "Sureti ile sireti arasında Akif Emre", Diger, ss.102-106, 2018 (Link)
Fazlioğlu İ. , ""Düşünmek, nedenlemektir", Söyleşi, Medeniyet 2018 Bülten", Diger, ss.42-44, 2018
Fazlioğlu İ. , ""İlim: Kendini, kendi-olmayanlara ilemek" Yunus Emre özel sayısı, Arka Kapak, Yıl 3, Sayı 29, Şubat 2018.", Diger, ss.16-18, 2018
Fazlioğlu İ. , "Greklerden Önce Felsefe: Kadim Babil’de Hakikat Arayışı", Diger, ss.16-18, 2017
Fazlioğlu İ. , ""Mensubiyet, Mesuliyeti Yaratır" Karabatak İki Aylık Edebiyat ve Sanat Dergisi Kasım-Aralık 2017 Sayı:35", Diger, ss.1, 2017
Fazlioğlu İ. , "EHL-İ DİKKAT HAKİKATLİ BİR ADAM: AKİF EMRE", Diger, ss.1, 2017
Fazlioğlu İ. , ""Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: 'Üstad' kavramı üzerine..." ", Diger, ss.16-17, 2017
Fazlioğlu İ. , "Bir Kitaba Ömür Vermek ya da Kutbuddin Şirazi’nin Ma-Cerası", Diger, ss.10-12, 2016
Fazlioğlu İ. , "Sahîh bir dünya tasavvuru için, asgarî şart, dakîk bir dildir!", Diger, ss.104-106, 2016
Fazlioğlu İ. , "Bir Fikri Savunmak Kolay, Bir Fikre Sahip Olmak Zor…", Diger, ss.36-38, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kitap Değerlendirme: "Fahreddin Râzî Sonrası Metafizik Düşünce: Kâtibî Örneği"", Diger, ss.149-152, 2016
Fazlioğlu İ. , "Mekâna Çentiklenmek ya da Kitâb Nedir?", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , "Fe’alte, Fe-la-Telum ya da Yaptın! Kıvırtma!", Diger, ss.16-17, 2016
Fazlioğlu İ. , "Kitabın Bir Siyâseti Var Mıdır ya da İbn Haldun Neyi Yanlış Anladı?", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , "Her şey, her şeyle ilişkilidir", Diger, ss.16-18, 2016
Fazlioğlu İ. , ""Kendimiz, Derdimiz; Niyetimiz, Seferimiz; Bilgimiz, Azığımızdır..."", Diger, ss.20-28, 2014
Fazlioğlu İ. , ""Derdimiz Yolda Olmaktır, Çadır Kurmak Değil", İtibar, -Aylık Edebiyat Ve Fikriyat Dergisi-", Diger, ss.Sayı 18, sahife: 42-48, 2013
Fazlioğlu İ. , ""Kitabı Bırak, Okumaya Bak", Külliye", Diger, ss.7-13, 2013
Fazlioğlu İ. , "Philosophy In Early Safavid İran: Najm Al-Din Mahmud Al-Nayrizi And His Writings, Kutadgubilig: Felsefe - Bilim Araştırmaları, Sayı 20", Diger, ss.435-438, 2011
Fazlioğlu İ. , "Her Şeye Yeniden Başlamak: Muhyi-I Gülşeni’Nin Baleybelen’Inin Düşündürdükleri, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 10", Diger, ss.369-374, 2006
Desteklenen Projeler
"Modern Öncesi ve Modern İslam Toplumlarında Bilim Eğitimi Dini Kurumsal ve Coğrafi Bağlamlarda Pedagojik. Yaklaşımlar", BAP Arastırma Projesi, 2698079, Yönetici, 2018
"İslam Düşünce Atlası", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2776565, Danışman, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Nazariyat: Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, Baş Editör, 01.11.2014 - Devam Ediyor
Nazariyat: İslam Felsefesi ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, Baş Editör, 01.10.2014 - Devam Ediyor
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.06.2013 - Devam Ediyor
Türkiye Günlüğü, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2010 - Devam Ediyor
Divan İlmî Araştırmalar, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
Marife, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
TALİD(Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi), Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2005 - Devam Ediyor
TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi), Özel Sayi Editörü, 01.01.2004 - 01.06.2004
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2001 - Devam Ediyor
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2001 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Türk Tarih Kurumu, Bilim Kurulu, Üye, 31.01.2013 - Devam Ediyor
Türkiye Yazmalar Kurumu, Türkiye Yazmalar Kurumu, Üye, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Commission on History of Science & Technology in Islamic Societies, , Üye, 01.02.2009 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Kökten bitme mi daldan yetme mi?: 'Kendi-olmak' ile 'Uzantı-olmak' arasında 'İnsan' üzerine düşünceler..."semineri, Adalet ve Medeniyet Derneği, Ankara, Ankara, Mart 2019
İSAR Açılış Konferansı: Geçmişi Anlamak, Şimdiyi Bilmek, Geleceği Öngörmek: Tecdîd Hareketlerine Yeni Bir Yaklaşım, , İstanbul, Şubat 2019
; "Zâtın kıvâmı ahvâlin devâmı: Haysiyet, şahsiyet ve hüviyet üzerine düşünceler..." Kariyer Enstitüsü, Eyüpsultan, 02 Mart 2019., İstanbul, Mart 2019
“İbn’ül Heysem Okumaları”, Klasik Düşünce Okulu, 05 Nisan 2019’dan itibaren her Cuma., İstanbul, Nisan 2019
"Dibe çökenler ile sürüklenenler: İslâm felsefe-bilim tarihini 'gelecek'ten hareketle okumak..." Türkiye Akademi ve Kültür Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Ankara, Mart 2019
"Konu, Yöntem ve Amaç- açısından- Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihine Bir Giriş" Osmanlı Ortak Mirasımız Projesi Açılış Semineri, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Skopje, Ocak 2019
PANEL: “Arayışlar Dönemi – Tahkikin Eşiğinde İslam Düşüncesi” Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer, Lütfi Sunar ile birlikte, Büsam Şehir Akademi, Kayseri, Kayseri, Ocak 2019
"Kendilik-bilincini kuşanmak: 'Düş-ü-n-mek' üzerine düşünceler...", Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,, Kocaeli, Mart 2019
"Tefekkür ile Tedebbür arasında: Terbiye, Talim ve Te'dib" Derya Öncü Koleji, İstanbul, , İstanbul, Mart 2019
"Klasik Dönem İslam Temeddününde Felsefe-Bilim Yöntemlerinin Teşekkülü" semineri, İslam Düşünce Enstitüsü Akademisi programı, Ankara, Ocak 2019
Bartın Üniversitesi ‘Çeşm-i Cihan Sohbetleri’_4 “Mefhumu Görmek, Mefhum ile Görmek” , Bartın, Nisan 2018
"Nefsu'l-emr'in imkânı: İslâm temeddününde 'perspektif realizmi'nin ortaya çıkışında İlm-i hadîsi'n etkisi..." İnce Minareli Medrese Konferansları, , Nisan 2018
"Nesne, bilgi ve meşrûiyet: İslâm matematik geleneği açısından bir inceleme...", Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Kasım 2018
"Hayatın manası üzerine", Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Düşünce Okulu, , Ekim 2018
Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası: Gelenek, Yenilenme ve Süreklilik Üzerine...", İslam Düşüncesi Okulu / Medeniyet Okulu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Ekim 2018
YEKDER 2018-2019 Açılış Konferansı, "Söz ola sıhhati müspet istikameti muhkem: “Bilmek, Anlamak ve Anlamlandırmak Üzere”, , , Ekim 2018
2018-2019 Bilhikem Açılış Konferansı: “Kâdim-ile tecdîd ne demektir?”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SKS Daire Başkanlığı Bilge Gençlik Topluluğu, Van, Van, Ekim 2018
Geçmişi Tarih Yapmak: İslam Düşünce Atlası Okumaları: "1. Yenilenme Döneminde Aklî İlimler; 2. Muhasebe Dönemi", Şehir Akademi, Kayseri, Kayseri, Aralık 2018
"Mevlâna'yı Anmak Mevlânâ'yı Anlamak: 'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...”İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Etkinliği, İstanbul, Aralık 2018
“Felsefenin Dili”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferansları, , Aralık 2018
Şeylerin arasında yaşamak: Hayatın anlamı üzerine dâirevî akıl yürütmenin imkânı var mı?" Tekder, İstanbul, 25 Şubat 2018. , İstanbul, Şubat 2018
Eski haritayla yol bulmak, yeni haritayla yol şaşırmak: İslam temeddününü nasıl okumalıyız?" Muş Alparslan Üniversitesi, 27 Şubat 2018., Muş, Şubat 2018
Bir geleneğin inşâsı: Anadolu'da felsefe-bilim hayatının teşekkül süreci üzerine değiniler..." Kültür ve Tarih Sohbetleri, Medyascope.tv, Sunucular: Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz, 19 Şubat 2018., İstanbul, Şubat 2018
Modern yaşamda kadîm direniş: Ferʿiyyet kuralı açısından bir yorum denemesi...", Muş Alparslan Üniversitesi, 28 Şubat 2018., Muş, Şubat 2018
"Matematiğe yer açmak: 'Nefsu'l-emr' kavramı etrafında bir inceleme..." MSGSÜ, İstanbul, Nisan 2018
"Eleğin üstünde kalmak: Sâbit ile Değişken arasında İslâm temeddününü okuma üzerine düşünceler..." Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Nisan 2018
"Neyi Nerede Kaybettik Nerelerde Arıyoruz? Muhâsebe ve Arayışlar Dönemleri Açısından Bir Soruşturma..." 13 Nisan Cuma Saat: 14.30 Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi // Sivas, Sivas, Nisan 2018
"AmenTU" diyebilecek bir ferd yetiştirmek: "Terbiye, talîm ve ted'îb kavramları açısından bir soruşturma...", İstanbul, Mart 2018
"Aynaların sessizliği: Vâkıa ile temsîl arasında Türk tarihini okumak..." Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Mart 2018
• “Hayatın Anlamı Üzerine”, Öncü Düşünce Okulu Final Konuşması, Derya Öncü Koleji, İstanbul, Ocak 2018., , Ocak 2018
Nesefî Akaidi Okumaları" KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018,01 Mart 2018., , Ocak 2018
Historia ile Theoria arasında: İbn Haldun niçin bir tarih filozofu değildir?”Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu, 23 Şubat 2018., Adıyaman, Şubat 2018
"Hakîm ile hekîm arasında tabîb olmak: Kadîm tıb geleneğini nasıl ele alabiliriz?" HSVakademi Konferansları, İstanbul, Nisan 2018
Seminer: "Yinelemek yenilemek; yinelenmek yenilenmektir: 'Yenilik' kavramı üzerine düşünceler..." Derya Öncü Eğitim Kurumları, İstanbul, Eylül 2018
"Düşünce Bilime Giriş", İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul, İstanbul, Kasım 2018
Öncü Düşünce Okulu Açılış Dersi: İnsan-olmak, insan-kalmak, Derya Öncü Koleji, İstanbul, Ekim 2018
"Mevlânâ Çağında İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Hayatı", Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana Konulu Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, II. Oturum, TİKA, Duşanbe-Tacikistan, Dushanbe, Ekim 2018
Bilim Devrimi Okumaları" Yöntem üzerine... ILEM İstanbul 05 Ocak 2018 , , Ocak 2018
7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi açılış paneli, "Hayat Görüşü, Evren Resmi ve Âlem Tasavvuru: İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Dizgelerinin Yapısal Çözümlemesine Bir Giriş", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Mayıs 2018
"Hikâyeyi yeni baştan yazmak: İslâm temeddününde 'felsefe-bilim' hareketinin mâ-cerâsı üzerine..." Bayburt Üniversitesi 11 Mayıs Cuma , Bayburt, Mayıs 2018
2017-2018 KAGEM BİLİM İLE DÜŞÜNCE SEMİNERLERİ KAPANIŞ KONFERANSI "Geçmişi okumak, şimdiyi anlamak, geleceği yorumlamak: Mümkün nazarî bir düşünce inşâsı için tarihî tecrübe bize ne söyler..?" 10 Mayıs Ankara, Ankara, Mayıs 2018
"Nasıl 'emîn' oluruz?: Mümkün bir gerçeklik küresi olarak 'Gâib' üzerine düşünceler..." // GAZİANTEP Kagem, Gaziantep, Nisan 2018
Ayık-olmak, dik-durmak, yol-almak: Kendilik-bilinci açısından bir çözümleme..." // GAZİANTEP Kagem, , Nisan 2018
"Mekân'ın imkânı: Kimlik inşâsında kurumsal hâfızanın yeri üzerine felsefî bir soruşturma..." // KİLİS, Kilis, Nisan 2018
"Bir temeddün hareketi: İslâm felsefe-bilim tarihini şehirler üzerinden okumak..." // GAZİANTEP, Gaziantep, Nisan 2018
SELÇUKLU OKUMALARI 2. Ders: Yenilenme döneminin yol alışı: Merâğa ve Tebrîz matematik-astronomi okulları, Şehir Akademi, Kayseri, Nisan 2018
PANEL "Gelecekle Yüzleşmek, Geçmişle Dertleşmek: İslam Düşünce Atlası" Konya Kitap Günleri, Konya, Mart 2018
The Intellectual Framework of the Ottoman Madrasa Curriculum: An Examination from the Standpoint of Perspective Realism, , Mayıs 2018
• "Her kültür kendi gökyüzüne bakar: İslâm felsefe-bilim tarihini yeniden dönemlendirme üzerine" Tika - Yunus Emre Enstitüsü - Kudüs T.C. Başkonsolosluğu, Kudüs, 02 Şubat 2018. , Al-Quds, Şubat 2018
İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" Bilim ile Düşünce Seminerleri KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018, 01 Mart 2018., , Ocak 2018
• Türk Düşüncesinin Kurucu Metinleri Okumaları, İMU İstanbul, 20 Şubat, 06 Mart, 20 Mart, 03 Nisan, 17 Nisan 2018., İstanbul, Şubat 2018
• Medeniyet Okumaları: İslâm Felsefe-Bilim Tarihi: Kurucu İsimler - Kurucu Eserler, İMÜ İstanbul, 08,22 Şubat 2018, 08,22 Mart 2018, 05,19 Nisan 2018, 03,17 Mayıs 2018., , Şubat 2018
• "Türk düşüncesinin seyir defteri: 'Kurucu İsimler' ile 'Kurucu Eserler' üzerinden bir okuma..." Marmara Üniversitesi Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü 2017-2018 Bahar Dönemi Seminerleri, 02 Mart 2018., , Mart 2018
• Selçuklu Okumaları 1. Ders: Yenilenme döneminin kuruluşu: Merv'de Tahkîk, Tahrîr ve Talîm, Şehir Akademi // Kayseri, 03 Mart 2018, Kayseri, Mart 2018
"Tarihî tecrübeyi nasıl yorumlamalıyız?: Tebdîl, tadîl ve tebrîd arasında yeni bir tahkîk için aklî ilimlerde arayışlar" Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Nisan 2018
Büsam Şehir Akademi SELÇUKLU OKUMALARI Atölyesi kapanış dersi... 3. Ders: Yenilenme döneminin mayalanması: Anadolu'daki terkîb... Kayseri, Kayseri, Mayıs 2018
Varlık - Bilgi - Değer Üçgeninde İslâm Temeddünü: Hayat Görüşü, Dünya Resmi ve Dünya Tasavvuru Açılarından Bir Yorum Denemesi, Kayseri, Mart 2017
Sakarya Üniversitesi "İslam Düşünce Atlası Paneli", Sakarya, Aralık 2017
Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: Yolunun yoldaşı olarak 'üstad' kavramı üzerine... Üstad Bekir Sıtkı Sezgin'i Anma Etkinliği, İstanbul, Mart 2017
"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İlem İhtisas Seminerleri, , Mart 2017
FSM Üni. İslam Medeniyetinde Bilimin Kaynakları Semineri, İstanbul, Mayıs 2017
"Türkistan'dan Anadolu'ya bilginin dolaşımı: Kişiler, eserler ve fikirler çerçevesinde bir bakış..." Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Mayıs 2017
"Mensubiyeti olmayanın mes'uliyeti olmaz...: Kendilik, kişilik ve kimlik üzerine düşünceler...", İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi, Kaymakam adayları kursu...,, Ankara, Şubat 2017
ILEM Yaz Okulu Açılış Konuşması: Principle, Image and System: An Introduction to the Structural Analysis of Philosophy-Science Schools in Islamic Civilization (Temeddün) , İstanbul, Temmuz 2017
ILEM Yaz Akademisi - Akaide Giriş Dersleri, İstanbul, Temmuz 2017
"Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler..." METİNLER ÜZERİNDEN OSMANLI’DA MİMARLIK EPİSTEMOLOJİSİNE DAİR YORUMLAR, , Ekim 2017
"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri, Ankara, Kasım 2017
Türk Düşüncesinin Kurucu Bir Metni Olarak Garîbnâme” seminer dizisi , --Seçiniz--, Ekim 2017
"Temsîl-ile Temessul: İslâm felsefe-bilim tarihi, İstanbul, Ekim 2017
İslâm felsefe-bilim tarihini nasıl okumalıyız?: Endülüs örneğinde bir yanıt denemesi..., İstanbul, Şubat 2017
Ahlâk-i Alaî okumaları, Ankara, Şubat 2017
İslam Bilim Tarihi, KAGEM, , Şubat 2017
İslâm felsefe-bilim tarihini dönemlendirmek: Teşekkül, Tahkîk, Tahrîr, Talîm ve Tahsîl kavramları açısından bir yorum denemesi... İ.Ü., İslam Araştırmaları Merkezi (İSAMER), İstanbul, Şubat 2017
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , Mart 2017
Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Yöneticileri Okuyor" Kitâb Sohbeti: "Akıllı Türk Makul Tarih kitabı üzerine...", İstanbul, Şubat 2017
Babilmekan imza günleri: İmza ve söyleşi, İstanbul, Ocak 2017
Söyleşi "Anlamak ile Anlamlandırmak: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihi Nasıl Çerçevelenebilir?" "EZBER BOZAN KONUŞMALAR"... başlığı altında; moderatör: Yusuf Özkan Özburun Başakşehir, Emin Saraç Kültür Merkezi, İstanbul, Şubat 2017
"Fazilet, menfaat ve maslahat sarmalında ahlaklı olmak: Kişilik, kimlik ve kendilik kavramları açısından bir çözümleme denemesi...." Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları Ankara, Ankara, Mart 2017
Ahlâk ve Başkası Kitabı Tanıtım Toplantısı, İstanbul, Nisan 2017
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi "Aklı, Kalbi ve Gönlü 'Bir Eylemek': Eğitim Tarihi açısından İslâm-Türk Medeniyetinde bilginin dolaşımı..." konferansı, , Mayıs 2017
İhsan Fazlıoğlu Sempozyumu, "Liseler Aydınlarını Tanıyor", Eskişehir, Mayıs 2017
"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İLEM İhtisas Seminerleri, , Mart 2017
"Her şey Merv’de başladı: Türkistân'dan Anadolu'ya matematik bilimleri ‘tahrîr’, felsefî bilimleri ‘tahkîk’ etmek…" Konya, Konya, Mart 2017
"Her milletle diliyle söyleşmek: Tarihsel süreçte bilimsel eserlerin Türkçe oluş nedenleri ve dil bilincinin oluşumundaki etkisi üzerine..." Tıp Bayramı Etkinliği, İstanbul, Mart 2017
"Şahsiyet, Mensubiyet ve Ehliyet: Bilebilen ve Eyleyebilen Bir Öznenin Kıvamı Üzerine Düşünceler" , Tokat, Mart 2017
Fahri Doktora Payesi Takdim Töreni "Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı", Zonguldak, Nisan 2017
Kocatepe Gençlik Fuarı ve "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim" söyleşisi..., Ankara, Mayıs 2017
"Bir arayış ve direniş olarak okumak: 'Âyet' kavramı açısından bir çözümleme..." Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi - Trabzon, Trabzon, Mayıs 2017
"İnanmak, bilmek ve düşünmek: İslâm felsefe-bilim tarihi açısından bir çözümleme...", Çanakkale, Mayıs 2017
ÜSTAD FİLOZOF TEOMAN DURALI'YA SAYGI toplantısı, İstanbul, Nisan 2017
"The Foundational Principles of Islamic Civilization" FIMA YOUTH SUMMER CAMP TURKEY, , Temmuz 2017
"Bilim Devrimi Okumaları" ILEM , İstanbul, Ekim 2017
Küresizlik Sorunu: Parça ile Bütün Arasında İslam Temeddününü Yeniden Okumak TDV Kagem, Ankara, Ekim 2017
Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler, , Ekim 2017
"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri, , Aralık 2017
TDV KAGEM ve EPAD işbirliğiyle düzenlenen “Dil ve Etimoloji Açısından Çocuk ve Çocukluk” , Ankara, Aralık 2017
"History as a understanding of the future: On the historical experience of science education in Turkey" Science Education in the Muslim World Conference Room 1, College of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University, Doha, Ad-Dawhah, Aralık 2017
Nazar Manzarayı İnşa Eder: İslam Düşünce Tarihi İçin Bütüncül Bir Okuma Önerisi Paneli - Kagem, Ankara, Aralık 2017
İstev Hikmet Okulu "Düşünce Bilime Giriş", , Kasım 2017
Ontoloji Tartışmaları 2: Değişim: Hareket, Zaman, Mekân "Mekân’ın Onto-geometrisi: İbn Heysem’in Mekân Tasavvuru Üzerine Bir Giriş", İstanbul, Kasım 2017
Anlam, bilgi ve meşrûiyet: Bütün ile parça ilişkisi açısından İslâm temeddününü yorumlamak... Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları, Ankara, Mart 2017
Akıllı Türk Makul Tarih, , Şubat 2016
“Bilim Tarihi” Semineri, Karaman, Haziran 2016
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler, , Kasım 2016
İstev Hikmet Okulu - Düşünce-Bilime Giriş” [Dört ders], İstanbul, Ekim 2016
Varlık-Bilgi- Değer Birliği olarak İslâm-Türk Felsefesi, İstanbul, Aralık 2016
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Mart 2016
Tuzla Eğitim Yöneticileri Okuyor Kitap Sohbeti, , Mart 2016
Nesnelerin Yargı İçinde ‘Hakîkî’ Kuruluşu: Nefsu’l-emr Kavramı Çerçevesinde Bir İnceleme, İstanbul, Nisan 2016
Kınalızâde Ali Efendi'nin Ahlâk-ı Alâ'î Adlı Eseri Ekseni Etrafında Kaymakam Adaylarıyla Sohbet, Ankara, Nisan 2016
Unesco 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Divan-ı Hikmet Sohbetleri-4, , Nisan 2016
Özneyi Yeniden Kurmak: Kişilik, Kimlik ve Kendilik Üzerine, Konya, Mart 2016
Önce Kim Buldu? Öncelik ve Kahramanlık Sarmalında Bilim Tarihi, Sakarya, Şubat 2016
Eleştirel Medeniyet Okumaları Seminerleri 4 Mart-29 Nisan, İstanbul, Mart 2016
Düş Görmek, Düşmek ve Düşünmek Arasında Tarih, İstanbul, Mayıs 2016
Çelişmezlik Sarmalında Ahlak: Bilgi ile Eylem İlişkisi Zorunlu mudur?, Ankara, Mayıs 2016
Taşköprülüzade Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2016
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile ‘Bilim Tarihi’ Semineri, Karaman, Haziran 2016
İslam Bilim Tarihi”, Bilim ile Düşünce Seminerleri, KAGEM,, Ankara, Kasım 2016
Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi”, İLEM İhtisas Seminerleri, İstanbul, Kasım 2016
Tespit, Tenkit ve Teklif Üçgeninde: Katip Çelebi’nin Derdi Neydi?, İzmir, Ekim 2016
Bir gelecek idrâki inşâsında İslâm felsefe-bilim mîrâsını istihdâm etmek: Dönemlendirme sorunu açısından bir inceleme, Samsun, Aralık 2016
Beyoğlu Söyleşileri, İstanbul, Aralık 2016
Nazar, Manzarayı Yaratır mı?, Karabük, Aralık 2016
Bilgi ve Eylem Birliği olarak Felsefeye Giriş: Temel Kavramlar - Temel Sorunlar, İstanbul, Aralık 2016
Felsefe-Bilim Tarihine Giriş, , Aralık 2016
İslam Felsefe-Bilim Tarihini Dönemlendirmek: Bilim ve Eğitim Tarihi Açısından Bir Modelleme Denemesii, Ankara, Aralık 2016
Tarih Ontolojisi Üzerine Düşünceler, Uşak, Mart 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları I, Ankara, Şubat 2015
16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, Oturum Başkanı, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2015
Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, Köln, Haziran 2015
Uluslararası Dâvud el-Kayserî Sempozyumu, Bursa, Mayıs 2015
16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, , Aralık 2015
Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, Ankara, Aralık 2015
Akaide Giriş [Dört ders], , , Kasım 2015
Düşünce-bilimin İlkeleri [Beş ders], , Ekim 2015
Düşünce - Bilime Giriş [Dört ders], , , Ekim 2015
Medeniyet Okumaları Serisi-2 [12 Kasım 2015’den itibaren 15 günde bir], , Kasım 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları II, Ankara, Şubat 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları III, Ankara, Mart 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları VII, Ankara, Mayıs 2015
Science Teaching In Contemporary Islamic Societies, McGill Centre for Islam and Science (MCIS), Montréal, Ekim 2015
Felsefe öldü mü?, İstanbul, Mart 2015
Nokta-i Nazar Olarak Tarih, Erzincan, Nisan 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları IV, Ankara, Mart 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları V, Ankara, Nisan 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları VI, Ankara, Nisan 2015
MEDENİYET OKUMALARI/ Arkaplan Bilgisi: Büyük Selçuklular Döneminde Düşünce Hayatı, İstanbul, Ekim 2015
Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, İstanbul, Mayıs 2015
Vardır Bir Hikmeti: Kalem ile Yazmak, Kitap ile Korumak, Ankara, Mayıs 2015
Kayıp Halka’nın İzinde: Bir Zihniyet Sorunu Olarak İslam-Türk Bilim Tarihi, Trabzon, Mayıs 2015
Eman ve İman” ile “Madde ve Mana”, “Neden ve Gerekçe: Tekvini ve İtibari Bilginin İdraki Üzerine, Köln, Haziran 2015
Akıl Yürütmek ile Gönül Yürütmek: İstidlal ve İstişhadin İzinde, Köln, Haziran 2015
Ahlaki Zorunluluğun İlkesi Nedir?, İstanbul, Eylül 2015
Tarihin Önünde Küçük Düşürülmek: Kendini Değillemenin Nedenleri Üzerine, , Ekim 2015
'Köti' Ile 'Ketü' Arasında: "Kötülük"Ün Ontolojisi Üzerine Düşünceler., İstanbul, Mart 2015
Ancak Anılar Anlarlar: Tarih, Hafıza ve Mekân üzerine bir soruşturma..., İstanbul, Nisan 2015
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı Olarak "Bilgi", İstanbul, Nisan 2015
"BİZ'den Olmak Ne Demektir? Aidiyet ve Mensubiyet Açısından Bir İnceleme", İstanbul, Nisan 2015
Geçmişte Kendini Aramak, Tarihte Kendini Bulmak, Adapazarı, Nisan 2015
Osmanlı’da İlim ve Düşünce Hayatı Üzerine, , Mayıs 2015
Mahsus ile Makul Arasında: Kelam İlminin Felsefe-Bilim Tasavvuru, Rize, Mayıs 2015
Sosyal Bilimlere Giriş, İstanbul, Mayıs 2015
Aklî İlimlerde Dönemlendirme Sorunu, , Mayıs 2015
Düşünce Yola Düşünce: Eski ile Yeni Arasında Nasıl Bir İslam Düşüncesi, Adana, Nisan 2015
Çağdaş DÜnya'da "Yardım Etmek": İyilik mi, İyelik mi? -"İnsan'ın Anlamı" Açısından Bir Belirleme-, İstanbul, Mart 2014
Hâfıza ile Tarih: Geçmişten Nasıl İbret Alınır?, Erzurum, Nisan 2014
Sonuç ile süreç arasında: "Gençlik" bir soru mu bir yanıt mı?, Ankara, Mayıs 2014
Gözel, öz'ün göze gelmesidir: Estetik'in varlık ilkesi olarak ferdiyet, İstanbul, Mayıs 2014
Klasik İslam Düşüncesi, İstanbul, Nisan 2014
Sonuç ile süreç arasında: 'Gençlik' bir soru mu, bir yanıt mı?”, Gençlik Forumu: Aidiyet. Dönüşüm. Gelecek, Ankara, Mayıs 2014
Geçmişi ön-görmek, geleceği bilmek: Tarih, geçmiş midir, gelecek mi?, Zonguldak, Mart 2014
Amentü Şerhi ve Felsefi Bağlamı, İstanbul, Temmuz 2014
Tasvîr, Tahkîk ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi, Bursa, Şubat 2014
Ne Yapmalı?: Yerli bir düşüncenin imkânı üzerine düşünceler…, İstanbul, Mayıs 2014
Hayat Görüşü: Kelâmî bir yorum, Viyana, Mayıs 2013
'Anlam’ ile ‘Değer’: Hem Hakikî hem İtibârî bir temellendirme mümkün müdür?, Viyana, Mayıs 2013
Konu, yöntem ve amaç açısından ‘ilm’: Varlık, bilgi ve değer çanağında İslam-Osmanlı-Türk bilgi anlayışını anlamak , Viyana, Mayıs 2013
Felsefe, Tarih İlişkisi, Ankara, Haziran 2013
Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?, İstanbul, Ekim 2013
"Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Çağı'nda Osmanlı Entelektüel Hayatına Bir Bakış", SANAYİ DEVRİMİ, AYDINLANMA ÇAĞI VE OSMANLI, Wien, Mart 2013
Kadim nasıl takaddüm eder?, İstanbul, Şubat 2013
Kadim Nasıl Tekaddüm Eder?, Ankara, Şubat 2013
"Âlim olmadan tabib olmak mümkün mü?: Kanun’un felsefî arkaplanı üzerine bazı düşünceler", İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb’ının yayımlanışının 1000 Yılı [1013-2013], İstanbul, Mart 2013
“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Mart 2013
Eski ile Yeni Arasında Üniversite Kavramı, İstanbul, Mart 2013
Dilbilimi Sohbetleri V: Osmanlı Entellektüel Tarihinde Dilin Kökeni Sorunu, İstanbul, Ocak 2013
İbn-i Haldun ve eseri Mukaddime, İstanbul, Nisan 2013
“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Nisan 2013
Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibarî mi: Kadim Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım, İstanbul, Nisan 2013
Gelenek mi Gelecek mi? İslâm Temeddününün istikâmeti ne olmalı?, İstanbul, Haziran 2013
‘Mevcûd’ ve ‘Subût’: İnsan ve toplum bilimlerinde nesne ve bilgi, Malatya, Eylül 2013
Felsefe-Bilim Tarihi’nde ‘Mahsûs’ ve ‘Makûl’ün Yeniden Yorumlanması [XIII-XVI. [Yüzyıllarda, Türkistân – İrân – Anadolu ortak kültür havzasında ne oldu?], Malatya, Eylül 2013
Orta- Asya –İran – Anadolu Astronomi Geleneğinin Kuruluşu: Şemseddin Haraki ve okulu”, Felsefe–Bilim Geleneğinin Kadim Kökleri: Türkmenistan ve Türkmen Kökenli Bilginler, Aşkabad, Eylül 2013
Faal Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi’nde Hakîkî(İnvisible) ile Zâhirî(Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması” [Açılış konuşması], Uluslararası 13. Yüzyıl’da Felsefe, Ankara, Kasım 2013
Felsefe-Bilim Tarihi Açısından İslâmî Hayat Görüşünün İlkeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti, Müslümanlar Diyaneti, Başmüftülüğü, Sofya, Ekim 2013
‘Dilimiz, Dinimizdir’: Kendilik Bilinci’nin İnşâsında Dilin Yeri Nedir?, Karaman Belediyesi, Karaman, Kasım 2013
Hem Vahdet Hem Adalet Hem Mehabbet: Türk İslâm İdrâkinin İfâdesi Olarak Konya (1096-1350), Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya, Kasım 2013
Düşünce ile Eylem Arasında: Çağdaş İslâm Dünyası'nda Gerçeklik, Yüzleşme ve Temsîl, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu , Ankara, Kasım 2013
XV. Yüzyıl’da Osmanlılarda Yeni Bir Bilim Anlayışı”, Türkiye ve Rusya Perspektifinden Günümüz Felsefe Sorunları, İstanbul, Ekim 2013
The Impact of the Maragha Mathematical-Astronomical School on the Anatolian Scientific Environment and Ibn Sartāq (d. [after] 1329-29)”, Maragha and its Scholars: The Intellectual Culture of Medieval Maragha, ca. 1250-1550, Workshop, German Oriental Institute, İstanbul, Kasım 2013
Cürcânî’nin ‘nefsü’l-emr’ Nazariyesi ve ‘Şerhu’l-Mevâkıf’ Örneğinde Matematik Bilimlere Uygulanması”, Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği Çalıştayı, Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyat Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Kasım 2013
Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?”, Ahlak’ın Temeli Üzerine Konuşmalar –II, İLEM , İstanbul, Ekim 2013
Felsefe-Bilim Tarihi”, 23 Ekim 2013’den itibaren her Çarşamba [8 Hafta], Ankara, Ekim 2013
Düşüncebilimin İlkeleri, İstanbul Bilimler Akademisi [İBA], [Her cumartesi: 4 Hafta], İstanbul, Ekim 2013
Geçmiş ile Gelecek'te Karşılaşmak: ‘Felsefe-Bilim Tarihi’ Örneğinde Bir Gelecek Tasavvuru Olarak Tarih, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara, Kasım 2013
Medeniyet Okumaları: İbn Haldun ve el-Mukaddime, İMÜ, Edebiyat Fakültesi, 5 hafta., İstanbul, Kasım 2013
Zorunluluk ile Süreklilik arasında: Medeniyet mi Temeddün mü?, Berlin, Aralık 2013
İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Mayıs 2013
Tabiat ile Hayat: Mukaddime’ye mukaddemât (Metin ve Yorum eşliğinde İbn Haldûn Okumaları), Viyana, Mayıs 2013
Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed’s Project of Judging Argumentations (Muhakemat), Norman/Oklahoma, Nisan 2012
İnsan’ı sorgulamak: İbn Sina, İbn Tufeyl ve İbn el-Nefis’in insan anlayışlarının karşılaştırmalı incelemesine bir giriş, Berlin, Aralık 2012
Iran-Turkey Historical-Civilizational Dialog, Tahran, Mayıs 2012
İslam Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları, Saraybosna, Eylül 2012
Medeniyet Okumaları: Ahlak-i Alaî[Şubat-Haziran: Haftalık Seminer], İMU Edebiyat Fakültesi, Şubat 2012
Medeniyet Okumaları: Miftah el-saade ve misbah el-siyade [Her pazartesi], İMU Edebiyat Fakültesi, Kasım 2012
Veri ile Model:Doğaya İlişkin Matematiksel Bilginin Ontolojisi=XIII-XV.yy Arası Tartışmalar, İstanbul, Aralık 2012
"Both real and mental: substantiation of ethical values in a modern world -Implementation of nafs al-amr theory to the Ethics-", İstanbul, Aralık 2012
Uluslararası Hint Mantığı ve İslam Mantığı Üzerine Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2012
Uluslararası Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya'dan Ön Asya'ya Yeni Açılımlar Dönemi Sempozyumu, Türkistan, Nisan 2012
Üç boyutlu bilginin mücessem temsili: Osmanlı ilim geleneği, İstanbul, Şubat 2012
Türkistan'dan Anadolu'ya Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri, İstanbul, Şubat 2012
Osmanlı Düşünce Tarihi Nasıl Ele Alınabilir, İstanbul, Mart 2012
Modern Dünya’da Bilgi ve Zihniyet, İstanbul, Mart 2012
İlim Geleneğimizde Şehir Algısı, Muğla, Mart 2012
Paradigma ile Perspektif Arasında Türk Düşünce Tarihi’ni Okumak, Muğla, Mart 2012
Türk Ocaklarının 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Bolu, Mayıs 2012
Türk Kimliğinin Erimesi, İstanbul, Mayıs 2012
Manevî/İnsanî bilimler ile Fen/Doğa bilimlerinin nesne alanları ve bilgi yöntemleri üzerine felsefî bir çözümleme, , Ekim 2012
Metafiziğe durmak: Gazalî’nin kendi olma arayışının hakikî ve itibarî ilkeleri, Berlin, Aralık 2012
Bilgi’yi bilmek, kendini bilmek, ya nice okumak!, Berlin, Aralık 2012
Hem siyadet hem saadet: Taşköprülüzade’nin bilgi anlayışı üzerine düşünceler, Berlin, Aralık 2012
Çağdaş dünya’da erdemli olmak: Ahlak için üçüncü bir yol mümkün mü? , Berlin, Aralık 2012
Muslims Amidst the Tension of Critique and Conformity, Bielefeld, Nisan 2012
Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, Ekim 2011
Medeniyet Kavramının Felsefi Bir Tahlili, İstanbul, Aralık 2011
Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca. 1200-1900 CE), St. Louis, Aralık 2011
Waqfiyyas and the Rational Sceinces, Montreal, Mart 2010
Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Bursa, Ekim 2010
Hakikat ve İtibâr: Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı üzerine, İstanbul, Ekim 2010
Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada'da İslam/Osmanlı Medeniyeti'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Çalışmaları, İstanbul, Temmuz 2010
Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası –I, İstanbul, Ağustos 2010
Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul, Mart 2010
Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Haziran 2009
Divan Toplantıları, İstanbul, Haziran 2009
Işk imiş her ne var âlemde/İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî Ne Demek İstedi?, İstanbul, Aralık 2009
Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları, İstanbul, Aralık 2009
Mirzo Ulughbeg and His Contrubition to the Development of the World Science, Semerkant, Haziran 2009
Nous’tan Nefs’e İslam Felsefe-Bilim Tarihi’nin Kırılma Noktaları, İstanbul, Aralık 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Montreal, Ağustos 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamil Ragep), Montreal, Ağustos 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamel Ragep), Montreal, Ağustos 2009
The “Rational Sciences in Islam” (RaSI) Database: Introduction and Preliminary Findings, Boston, Kasım 2009
Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu, Bursa, Aralık 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Montreal, Ağustos 2009
XVIII. yy. Osmanlı Düşüncesinde Bunalım ve Arayış (II), İstanbul, Mayıs 2008
Vefatının 30. Yıldönümünde Osman Turan, İstanbul, Ocak 2008
XV.y.y.’da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları, İstanbul, Ekim 2007
Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi, İstanbul, Kasım 2007
Şehir ve Medeniyet, İstanbul, Kasım 2007
Bilim ve Akıl, İstanbul, Aralık 2007
IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu, Tipaza, Mayıs 2007
Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, Eylül 2007
Balkanların Yazılmamış Tarihi, Üsküp, Aralık 2007
İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumunda Tasavvufun Yeri, İstanbul, Mart 2007
Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Balıkesir, Ağustos 2007
Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Balıkesir, Eylül 2007
Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Berlin, Ağustos 2007
İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar: Şam’da İstanbul Kültür Günleri, Şam, Mayıs 2006
Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, İstanbul, Mayıs 2006
Islamic Scientific Manuscripts Initiative, Berlin, Eylül 2006
XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, İstanbul, Kasım 2006
Before Copernicus, Berlin, Aralık 2006
M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri, İstanbul, Mayıs 2006
70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, İstanbul, Aralık 2006
70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, İstanbul, Aralık 2006
Erasmus Değişim Programı Semineri, İstanbul, Ocak 2006
Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, Balıkesir, Ağustos 2006
Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, Balıkesir, Eylül 2006
85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi, İstanbul, Kasım 2006
Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII, Rize, Ağustos 2006
Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century, Berlin, Ocak 2005
İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı, İstanbul, Nisan 2005
Alim Olmadan Tabib Olunabilir Mi?, İstanbul, Nisan 2005
Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalışmalar: Dün-Bugün, İstanbul, Aralık 2005
Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III, Balıkesir, Ağustos 2005
Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III, Balıkesir, Eylül 2005
Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd’ın 420. Ölüm Yıldönümü, İstanbul, Kasım 2005
Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI, Rize, Temmuz 2005
Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period, Michigan, Mart 2004
From Medieval to Modern in the Islamic World, Chicago, Nisan 2004
Orta Asya’da İslam’ Uluslararası Sempozyumu, Oş, Mayıs 2004
Vefatı’nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu’yu Anma Programı, İstanbul, Aralık 2004
Felsefe Atölyesi , İstanbul, Mayıs 2004
Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2004
Knowledge and Belief: Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives, Berlin, Temmuz 2004
Anadolu’da Matematik Bilimlerin Oluşumu (1071-1600), İstanbul, Nisan 2003
İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2003
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları, İstanbul, Mayıs 2003
Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2003
Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu, Ankara, Kasım 2002
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları, İstanbul, Kasım 2002
Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu –Eleştiriler – Sorunlar – Teklifler , İstanbul, Şubat 2001
Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir?, İstanbul, Şubat 2001
Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul, Nisan 1998
Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul, Aralık 1998
II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-Nefîs, Kuveyt, Kasım 1997
Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu, Kayseri, Ekim 1997
Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul, Mart 1997
Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, istanbul, Ekim 1996
Ulusal Harran Sempozyumu, Urfa, Nisan 1995
Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, Haziran 1994
Etkinlik Organizasyonu
Taşköprülüzade Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2016
XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Danışma Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2006
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism, Washington University in St. Louis, ABD, http://religiousstudies.artsci.wustl.edu/news/237, Kasım 2011 - Devam Ediyor
Beyond Golden Age and Decline: The Legacy of Muslim Socities in Modern Age, 1300-1900, George Mason University, ABD, http://www.muslimmodernities.org/scholars.html, Ocak 2010 - Devam Ediyor
Islamic Scientific Manuscripts Initiative , McGill University, KANADA, http://islamsci.mcgill.ca/RASI/ismi.html, Ocak 2006 - Devam Ediyor
Before Copernicus, Max Planck, ALMANYA, http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/DeptII_Feldhay_Before_Copernicus, Ocak 2002 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 37
Web Of Science H İndeksi : 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 34
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 69
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 103
Ödüller ve Burslar
Fazlioğlu İ, "Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, Düşünce Ödülü, Gönüllerde Birlik Vakfı, Mart 2019
Fazlioğlu İ, "Bayburt Üniversitesi 2. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri.., Bayburt Üniversitesi, Mayıs 2017
Fazlioğlu İ, "ESKADER 2015 Kültür Sanat “Düşünce” Ödülü, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), Ocak 2016
Fazlioğlu İ, "Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülleri, Türkiye Yazarlar Birliği , Nisan 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi