İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
Nazariyat: Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences, Baş Editör, 01.11.2014 - Devam Ediyor
Nazariyat: İslam Felsefesi ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, Baş Editör, 01.10.2014 - Devam Ediyor
FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.06.2013 - Devam Ediyor
Türkiye Günlüğü, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2010 - Devam Ediyor
Divan İlmî Araştırmalar, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
Marife, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2006 - Devam Ediyor
TALİD(Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi), Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2005 - Devam Ediyor
TALİD (Türkiye Araştırmaları Literatürü Dergisi), Özel Sayi Editörü, 01.01.2004 - 01.06.2004
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Danisma Kurul Üyesi, 01.01.2001 - Devam Ediyor
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2001 - Devam Ediyor
BİLİMSEL, DERNEK ORGANİZASYON ve KURULUŞLARDAKİ ÜYELİKLER / GÖREVLER
Türk Tarih Kurumu, Bilim Kurulu, Üye, 31.01.2013 - Devam Ediyor
Türkiye Yazmalar Kurumu, Türkiye Yazmalar Kurumu, Üye, 01.01.2013 - Devam Ediyor
Commission on History of Science & Technology in Islamic Societies, , Üye, 01.02.2009 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Kökten bitme mi daldan yetme mi?: 'Kendi-olmak' ile 'Uzantı-olmak' arasında 'İnsan' üzerine düşünceler..."semineri, Adalet ve Medeniyet Derneği, Ankara, Ankara, Mart 2019
İSAR Açılış Konferansı: Geçmişi Anlamak, Şimdiyi Bilmek, Geleceği Öngörmek: Tecdîd Hareketlerine Yeni Bir Yaklaşım, , İstanbul, Şubat 2019
; "Zâtın kıvâmı ahvâlin devâmı: Haysiyet, şahsiyet ve hüviyet üzerine düşünceler..." Kariyer Enstitüsü, Eyüpsultan, 02 Mart 2019., İstanbul, Mart 2019
"Klasik Dönem İslam Temeddününde Felsefe-Bilim Yöntemlerinin Teşekkülü" semineri, İslam Düşünce Enstitüsü Akademisi programı, Ankara, Ocak 2019
"Dibe çökenler ile sürüklenenler: İslâm felsefe-bilim tarihini 'gelecek'ten hareketle okumak..." Türkiye Akademi ve Kültür Programı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, Ankara, Mart 2019
PANEL: “Arayışlar Dönemi – Tahkikin Eşiğinde İslam Düşüncesi” Eşref Altaş, İbrahim Halil Üçer, Lütfi Sunar ile birlikte, Büsam Şehir Akademi, Kayseri, Kayseri, Ocak 2019
"Kendilik-bilincini kuşanmak: 'Düş-ü-n-mek' üzerine düşünceler...", Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,, Kocaeli, Mart 2019
"Tefekkür ile Tedebbür arasında: Terbiye, Talim ve Te'dib" Derya Öncü Koleji, İstanbul, , İstanbul, Mart 2019
"Konu, Yöntem ve Amaç- açısından- Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihine Bir Giriş" Osmanlı Ortak Mirasımız Projesi Açılış Semineri, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Skopje, Ocak 2019
Bartın Üniversitesi ‘Çeşm-i Cihan Sohbetleri’_4 “Mefhumu Görmek, Mefhum ile Görmek” , Bartın, Nisan 2018
"Nefsu'l-emr'in imkânı: İslâm temeddününde 'perspektif realizmi'nin ortaya çıkışında İlm-i hadîsi'n etkisi..." İnce Minareli Medrese Konferansları, , Nisan 2018
"Nesne, bilgi ve meşrûiyet: İslâm matematik geleneği açısından bir inceleme...", Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri, Kasım 2018
"Hayatın manası üzerine", Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi Düşünce Okulu, , Ekim 2018
Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası: Gelenek, Yenilenme ve Süreklilik Üzerine...", İslam Düşüncesi Okulu / Medeniyet Okulu, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde, Ekim 2018
YEKDER 2018-2019 Açılış Konferansı, "Söz ola sıhhati müspet istikameti muhkem: “Bilmek, Anlamak ve Anlamlandırmak Üzere”, , , Ekim 2018
2018-2019 Bilhikem Açılış Konferansı: “Kâdim-ile tecdîd ne demektir?”, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, SKS Daire Başkanlığı Bilge Gençlik Topluluğu, Van, Van, Ekim 2018
Geçmişi Tarih Yapmak: İslam Düşünce Atlası Okumaları: "1. Yenilenme Döneminde Aklî İlimler; 2. Muhasebe Dönemi", Şehir Akademi, Kayseri, Kayseri, Aralık 2018
"Mevlâna'yı Anmak Mevlânâ'yı Anlamak: 'Râzî Krizi'ni aşmak: Mevlânâ'nın 'arayış'ı için yeni bir yorum...”İMÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Özel Etkinliği, İstanbul, Aralık 2018
“Felsefenin Dili”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferansları, , Aralık 2018
Şeylerin arasında yaşamak: Hayatın anlamı üzerine dâirevî akıl yürütmenin imkânı var mı?" Tekder, İstanbul, 25 Şubat 2018. , İstanbul, Şubat 2018
Eski haritayla yol bulmak, yeni haritayla yol şaşırmak: İslam temeddününü nasıl okumalıyız?" Muş Alparslan Üniversitesi, 27 Şubat 2018., Muş, Şubat 2018
Bir geleneğin inşâsı: Anadolu'da felsefe-bilim hayatının teşekkül süreci üzerine değiniler..." Kültür ve Tarih Sohbetleri, Medyascope.tv, Sunucular: Cengiz Özdemir ve Ozan Sağsöz, 19 Şubat 2018., İstanbul, Şubat 2018
Modern yaşamda kadîm direniş: Ferʿiyyet kuralı açısından bir yorum denemesi...", Muş Alparslan Üniversitesi, 28 Şubat 2018., Muş, Şubat 2018
"Matematiğe yer açmak: 'Nefsu'l-emr' kavramı etrafında bir inceleme..." MSGSÜ, İstanbul, Nisan 2018
"Eleğin üstünde kalmak: Sâbit ile Değişken arasında İslâm temeddününü okuma üzerine düşünceler..." Kırklareli Üniversitesi, Kırklareli, Nisan 2018
"Neyi Nerede Kaybettik Nerelerde Arıyoruz? Muhâsebe ve Arayışlar Dönemleri Açısından Bir Soruşturma..." 13 Nisan Cuma Saat: 14.30 Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi // Sivas, Sivas, Nisan 2018
"AmenTU" diyebilecek bir ferd yetiştirmek: "Terbiye, talîm ve ted'îb kavramları açısından bir soruşturma...", İstanbul, Mart 2018
"Aynaların sessizliği: Vâkıa ile temsîl arasında Türk tarihini okumak..." Ardahan Üniversitesi, Ardahan, Mart 2018
• “Hayatın Anlamı Üzerine”, Öncü Düşünce Okulu Final Konuşması, Derya Öncü Koleji, İstanbul, Ocak 2018., , Ocak 2018
Nesefî Akaidi Okumaları" KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018,01 Mart 2018., , Ocak 2018
Historia ile Theoria arasında: İbn Haldun niçin bir tarih filozofu değildir?”Adıyaman Üniversitesi İletişim Topluluğu, 23 Şubat 2018., Adıyaman, Şubat 2018
"Hakîm ile hekîm arasında tabîb olmak: Kadîm tıb geleneğini nasıl ele alabiliriz?" HSVakademi Konferansları, İstanbul, Nisan 2018
Seminer: "Yinelemek yenilemek; yinelenmek yenilenmektir: 'Yenilik' kavramı üzerine düşünceler..." Derya Öncü Eğitim Kurumları, İstanbul, Eylül 2018
"Düşünce Bilime Giriş", İSTEV Hikmet Okulu, İstanbul, İstanbul, Kasım 2018
Öncü Düşünce Okulu Açılış Dersi: İnsan-olmak, insan-kalmak, Derya Öncü Koleji, İstanbul, Ekim 2018
"Mevlânâ Çağında İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Hayatı", Milletleri ve Medeniyetleri Buluşturan Mevlana Konulu Uluslararası Bilimsel Sempozyumu, II. Oturum, TİKA, Duşanbe-Tacikistan, Dushanbe, Ekim 2018
Bilim Devrimi Okumaları" Yöntem üzerine... ILEM İstanbul 05 Ocak 2018 , , Ocak 2018
7. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi açılış paneli, "Hayat Görüşü, Evren Resmi ve Âlem Tasavvuru: İslâm Temeddününde Felsefe-Bilim Dizgelerinin Yapısal Çözümlemesine Bir Giriş", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Mayıs 2018
"Hikâyeyi yeni baştan yazmak: İslâm temeddününde 'felsefe-bilim' hareketinin mâ-cerâsı üzerine..." Bayburt Üniversitesi 11 Mayıs Cuma , Bayburt, Mayıs 2018
2017-2018 KAGEM BİLİM İLE DÜŞÜNCE SEMİNERLERİ KAPANIŞ KONFERANSI "Geçmişi okumak, şimdiyi anlamak, geleceği yorumlamak: Mümkün nazarî bir düşünce inşâsı için tarihî tecrübe bize ne söyler..?" 10 Mayıs Ankara, Ankara, Mayıs 2018
"Nasıl 'emîn' oluruz?: Mümkün bir gerçeklik küresi olarak 'Gâib' üzerine düşünceler..." // GAZİANTEP Kagem, Gaziantep, Nisan 2018
Ayık-olmak, dik-durmak, yol-almak: Kendilik-bilinci açısından bir çözümleme..." // GAZİANTEP Kagem, , Nisan 2018
"Mekân'ın imkânı: Kimlik inşâsında kurumsal hâfızanın yeri üzerine felsefî bir soruşturma..." // KİLİS, Kilis, Nisan 2018
"Bir temeddün hareketi: İslâm felsefe-bilim tarihini şehirler üzerinden okumak..." // GAZİANTEP, Gaziantep, Nisan 2018
SELÇUKLU OKUMALARI 2. Ders: Yenilenme döneminin yol alışı: Merâğa ve Tebrîz matematik-astronomi okulları, Şehir Akademi, Kayseri, Nisan 2018
PANEL "Gelecekle Yüzleşmek, Geçmişle Dertleşmek: İslam Düşünce Atlası" Konya Kitap Günleri, Konya, Mart 2018
The Intellectual Framework of the Ottoman Madrasa Curriculum: An Examination from the Standpoint of Perspective Realism, , Mayıs 2018
• "Her kültür kendi gökyüzüne bakar: İslâm felsefe-bilim tarihini yeniden dönemlendirme üzerine" Tika - Yunus Emre Enstitüsü - Kudüs T.C. Başkonsolosluğu, Kudüs, 02 Şubat 2018. , Al-Quds, Şubat 2018
İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" Bilim ile Düşünce Seminerleri KAGEM Ankara 04,18 Ocak 2018, 01 Mart 2018., , Ocak 2018
• Türk Düşüncesinin Kurucu Metinleri Okumaları, İMU İstanbul, 20 Şubat, 06 Mart, 20 Mart, 03 Nisan, 17 Nisan 2018., İstanbul, Şubat 2018
• Medeniyet Okumaları: İslâm Felsefe-Bilim Tarihi: Kurucu İsimler - Kurucu Eserler, İMÜ İstanbul, 08,22 Şubat 2018, 08,22 Mart 2018, 05,19 Nisan 2018, 03,17 Mayıs 2018., , Şubat 2018
• "Türk düşüncesinin seyir defteri: 'Kurucu İsimler' ile 'Kurucu Eserler' üzerinden bir okuma..." Marmara Üniversitesi Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü 2017-2018 Bahar Dönemi Seminerleri, 02 Mart 2018., , Mart 2018
• Selçuklu Okumaları 1. Ders: Yenilenme döneminin kuruluşu: Merv'de Tahkîk, Tahrîr ve Talîm, Şehir Akademi // Kayseri, 03 Mart 2018, Kayseri, Mart 2018
"Tarihî tecrübeyi nasıl yorumlamalıyız?: Tebdîl, tadîl ve tebrîd arasında yeni bir tahkîk için aklî ilimlerde arayışlar" Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya, Nisan 2018
Büsam Şehir Akademi SELÇUKLU OKUMALARI Atölyesi kapanış dersi... 3. Ders: Yenilenme döneminin mayalanması: Anadolu'daki terkîb... Kayseri, Kayseri, Mayıs 2018
Varlık - Bilgi - Değer Üçgeninde İslâm Temeddünü: Hayat Görüşü, Dünya Resmi ve Dünya Tasavvuru Açılarından Bir Yorum Denemesi, Kayseri, Mart 2017
Sakarya Üniversitesi "İslam Düşünce Atlası Paneli", Sakarya, Aralık 2017
Hâlde örnek, sözde usta, işte öncü: Yolunun yoldaşı olarak 'üstad' kavramı üzerine... Üstad Bekir Sıtkı Sezgin'i Anma Etkinliği, İstanbul, Mart 2017
"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İlem İhtisas Seminerleri, , Mart 2017
FSM Üni. İslam Medeniyetinde Bilimin Kaynakları Semineri, İstanbul, Mayıs 2017
"Türkistan'dan Anadolu'ya bilginin dolaşımı: Kişiler, eserler ve fikirler çerçevesinde bir bakış..." Bayburt Üniversitesi, Bayburt, Mayıs 2017
"Mensubiyeti olmayanın mes'uliyeti olmaz...: Kendilik, kişilik ve kimlik üzerine düşünceler...", İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi, Kaymakam adayları kursu...,, Ankara, Şubat 2017
ILEM Yaz Okulu Açılış Konuşması: Principle, Image and System: An Introduction to the Structural Analysis of Philosophy-Science Schools in Islamic Civilization (Temeddün) , İstanbul, Temmuz 2017
ILEM Yaz Akademisi - Akaide Giriş Dersleri, İstanbul, Temmuz 2017
"Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler..." METİNLER ÜZERİNDEN OSMANLI’DA MİMARLIK EPİSTEMOLOJİSİNE DAİR YORUMLAR, , Ekim 2017
"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri, Ankara, Kasım 2017
Türk Düşüncesinin Kurucu Bir Metni Olarak Garîbnâme” seminer dizisi , --Seçiniz--, Ekim 2017
"Temsîl-ile Temessul: İslâm felsefe-bilim tarihi, İstanbul, Ekim 2017
İslâm felsefe-bilim tarihini nasıl okumalıyız?: Endülüs örneğinde bir yanıt denemesi..., İstanbul, Şubat 2017
Ahlâk-i Alaî okumaları, Ankara, Şubat 2017
İslam Bilim Tarihi, KAGEM, , Şubat 2017
İslâm felsefe-bilim tarihini dönemlendirmek: Teşekkül, Tahkîk, Tahrîr, Talîm ve Tahsîl kavramları açısından bir yorum denemesi... İ.Ü., İslam Araştırmaları Merkezi (İSAMER), İstanbul, Şubat 2017
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, , Mart 2017
Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü "Okul Yöneticileri Okuyor" Kitâb Sohbeti: "Akıllı Türk Makul Tarih kitabı üzerine...", İstanbul, Şubat 2017
Babilmekan imza günleri: İmza ve söyleşi, İstanbul, Ocak 2017
Söyleşi "Anlamak ile Anlamlandırmak: İslâm-Türk Felsefe-Bilim Tarihi Nasıl Çerçevelenebilir?" "EZBER BOZAN KONUŞMALAR"... başlığı altında; moderatör: Yusuf Özkan Özburun Başakşehir, Emin Saraç Kültür Merkezi, İstanbul, Şubat 2017
"Fazilet, menfaat ve maslahat sarmalında ahlaklı olmak: Kişilik, kimlik ve kendilik kavramları açısından bir çözümleme denemesi...." Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları Ankara, Ankara, Mart 2017
Ahlâk ve Başkası Kitabı Tanıtım Toplantısı, İstanbul, Nisan 2017
Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi "Aklı, Kalbi ve Gönlü 'Bir Eylemek': Eğitim Tarihi açısından İslâm-Türk Medeniyetinde bilginin dolaşımı..." konferansı, , Mayıs 2017
İhsan Fazlıoğlu Sempozyumu, "Liseler Aydınlarını Tanıyor", Eskişehir, Mayıs 2017
"Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi II" İLEM İhtisas Seminerleri, , Mart 2017
"Her şey Merv’de başladı: Türkistân'dan Anadolu'ya matematik bilimleri ‘tahrîr’, felsefî bilimleri ‘tahkîk’ etmek…" Konya, Konya, Mart 2017
"Her milletle diliyle söyleşmek: Tarihsel süreçte bilimsel eserlerin Türkçe oluş nedenleri ve dil bilincinin oluşumundaki etkisi üzerine..." Tıp Bayramı Etkinliği, İstanbul, Mart 2017
"Şahsiyet, Mensubiyet ve Ehliyet: Bilebilen ve Eyleyebilen Bir Öznenin Kıvamı Üzerine Düşünceler" , Tokat, Mart 2017
Fahri Doktora Payesi Takdim Töreni "Prof. Dr. Ş. Teoman Duralı", Zonguldak, Nisan 2017
Kocatepe Gençlik Fuarı ve "İslam düşünce geleneğinde süreklilik ve değişim" söyleşisi..., Ankara, Mayıs 2017
"Bir arayış ve direniş olarak okumak: 'Âyet' kavramı açısından bir çözümleme..." Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi - Trabzon, Trabzon, Mayıs 2017
"İnanmak, bilmek ve düşünmek: İslâm felsefe-bilim tarihi açısından bir çözümleme...", Çanakkale, Mayıs 2017
ÜSTAD FİLOZOF TEOMAN DURALI'YA SAYGI toplantısı, İstanbul, Nisan 2017
"The Foundational Principles of Islamic Civilization" FIMA YOUTH SUMMER CAMP TURKEY, , Temmuz 2017
"Bilim Devrimi Okumaları" ILEM , İstanbul, Ekim 2017
Küresizlik Sorunu: Parça ile Bütün Arasında İslam Temeddününü Yeniden Okumak TDV Kagem, Ankara, Ekim 2017
Madde keşfedilmeden ma'nâ inkişâf etmez: İslâm temeddününde mekân, hareket, hendese ve misâha üzerine çeşitlemeler, , Ekim 2017
"İslam Bilim Tarihi ve Felsefesi" KAGEM Bilim ile Düşünce Seminerleri, , Aralık 2017
TDV KAGEM ve EPAD işbirliğiyle düzenlenen “Dil ve Etimoloji Açısından Çocuk ve Çocukluk” , Ankara, Aralık 2017
"History as a understanding of the future: On the historical experience of science education in Turkey" Science Education in the Muslim World Conference Room 1, College of Islamic Studies Hamad Bin Khalifa University, Doha, Ad-Dawhah, Aralık 2017
Nazar Manzarayı İnşa Eder: İslam Düşünce Tarihi İçin Bütüncül Bir Okuma Önerisi Paneli - Kagem, Ankara, Aralık 2017
İstev Hikmet Okulu "Düşünce Bilime Giriş", , Kasım 2017
Ontoloji Tartışmaları 2: Değişim: Hareket, Zaman, Mekân "Mekân’ın Onto-geometrisi: İbn Heysem’in Mekân Tasavvuru Üzerine Bir Giriş", İstanbul, Kasım 2017
Anlam, bilgi ve meşrûiyet: Bütün ile parça ilişkisi açısından İslâm temeddününü yorumlamak... Doğu Batı Akademisi Medeniyet ve Siyaset Konuşmaları, Ankara, Mart 2017
Akıllı Türk Makul Tarih, , Şubat 2016
İslam Felsefe-Bilim Tarihini Dönemlendirmek: Bilim ve Eğitim Tarihi Açısından Bir Modelleme Denemesii, Ankara, Aralık 2016
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar: Sorular, Kişiler, Eserler, , Kasım 2016
İstev Hikmet Okulu - Düşünce-Bilime Giriş” [Dört ders], İstanbul, Ekim 2016
Varlık-Bilgi- Değer Birliği olarak İslâm-Türk Felsefesi, İstanbul, Aralık 2016
İslam Temeddünü Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Mart 2016
Tuzla Eğitim Yöneticileri Okuyor Kitap Sohbeti, , Mart 2016
Nesnelerin Yargı İçinde ‘Hakîkî’ Kuruluşu: Nefsu’l-emr Kavramı Çerçevesinde Bir İnceleme, İstanbul, Nisan 2016
Kınalızâde Ali Efendi'nin Ahlâk-ı Alâ'î Adlı Eseri Ekseni Etrafında Kaymakam Adaylarıyla Sohbet, Ankara, Nisan 2016
Unesco 2016 Hoca Ahmet Yesevi Yılı Anısına Divan-ı Hikmet Sohbetleri-4, , Nisan 2016
Özneyi Yeniden Kurmak: Kişilik, Kimlik ve Kendilik Üzerine, Konya, Mart 2016
Önce Kim Buldu? Öncelik ve Kahramanlık Sarmalında Bilim Tarihi, Sakarya, Şubat 2016
Eleştirel Medeniyet Okumaları Seminerleri 4 Mart-29 Nisan, İstanbul, Mart 2016
Düş Görmek, Düşmek ve Düşünmek Arasında Tarih, İstanbul, Mayıs 2016
Çelişmezlik Sarmalında Ahlak: Bilgi ile Eylem İlişkisi Zorunlu mudur?, Ankara, Mayıs 2016
Taşköprülüzade Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2016
Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu ile ‘Bilim Tarihi’ Semineri, Karaman, Haziran 2016
İslam Bilim Tarihi”, Bilim ile Düşünce Seminerleri, KAGEM,, Ankara, Kasım 2016
Karşılaştırmalı Felsefe-Bilim Tarihi”, İLEM İhtisas Seminerleri, İstanbul, Kasım 2016
Tespit, Tenkit ve Teklif Üçgeninde: Katip Çelebi’nin Derdi Neydi?, İzmir, Ekim 2016
Bir gelecek idrâki inşâsında İslâm felsefe-bilim mîrâsını istihdâm etmek: Dönemlendirme sorunu açısından bir inceleme, Samsun, Aralık 2016
Beyoğlu Söyleşileri, İstanbul, Aralık 2016
Nazar, Manzarayı Yaratır mı?, Karabük, Aralık 2016
Bilgi ve Eylem Birliği olarak Felsefeye Giriş: Temel Kavramlar - Temel Sorunlar, İstanbul, Aralık 2016
Felsefe-Bilim Tarihine Giriş, , Aralık 2016
“Bilim Tarihi” Semineri, Karaman, Haziran 2016
Tarih Ontolojisi Üzerine Düşünceler, Uşak, Mart 2015
16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, Oturum Başkanı, Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları II, Ankara, Şubat 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları III, Ankara, Mart 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları VII, Ankara, Mayıs 2015
Science Teaching In Contemporary Islamic Societies, McGill Centre for Islam and Science (MCIS), Montréal, Ekim 2015
Felsefe öldü mü?, İstanbul, Mart 2015
Nokta-i Nazar Olarak Tarih, Erzincan, Nisan 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları IV, Ankara, Mart 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları V, Ankara, Nisan 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları VI, Ankara, Nisan 2015
MEDENİYET OKUMALARI/ Arkaplan Bilgisi: Büyük Selçuklular Döneminde Düşünce Hayatı, İstanbul, Ekim 2015
Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, İstanbul, Mayıs 2015
Vardır Bir Hikmeti: Kalem ile Yazmak, Kitap ile Korumak, Ankara, Mayıs 2015
Kayıp Halka’nın İzinde: Bir Zihniyet Sorunu Olarak İslam-Türk Bilim Tarihi, Trabzon, Mayıs 2015
Eman ve İman” ile “Madde ve Mana”, “Neden ve Gerekçe: Tekvini ve İtibari Bilginin İdraki Üzerine, Köln, Haziran 2015
Akıl Yürütmek ile Gönül Yürütmek: İstidlal ve İstişhadin İzinde, Köln, Haziran 2015
Ahlaki Zorunluluğun İlkesi Nedir?, İstanbul, Eylül 2015
Tarihin Önünde Küçük Düşürülmek: Kendini Değillemenin Nedenleri Üzerine, , Ekim 2015
'Köti' Ile 'Ketü' Arasında: "Kötülük"Ün Ontolojisi Üzerine Düşünceler., İstanbul, Mart 2015
Ancak Anılar Anlarlar: Tarih, Hafıza ve Mekân üzerine bir soruşturma..., İstanbul, Nisan 2015
İnsanlar Arasındaki Eşitsizliğin Kaynağı Olarak "Bilgi", İstanbul, Nisan 2015
"BİZ'den Olmak Ne Demektir? Aidiyet ve Mensubiyet Açısından Bir İnceleme", İstanbul, Nisan 2015
Geçmişte Kendini Aramak, Tarihte Kendini Bulmak, Adapazarı, Nisan 2015
Osmanlı’da İlim ve Düşünce Hayatı Üzerine, , Mayıs 2015
Mahsus ile Makul Arasında: Kelam İlminin Felsefe-Bilim Tasavvuru, Rize, Mayıs 2015
Sosyal Bilimlere Giriş, İstanbul, Mayıs 2015
Aklî İlimlerde Dönemlendirme Sorunu, , Mayıs 2015
Düşünce Yola Düşünce: Eski ile Yeni Arasında Nasıl Bir İslam Düşüncesi, Adana, Nisan 2015
Medeniyet Okumaları Serisi-2 [12 Kasım 2015’den itibaren 15 günde bir], , Kasım 2015
Düşünce - Bilime Giriş [Dört ders], , , Ekim 2015
Düşünce-bilimin İlkeleri [Beş ders], , Ekim 2015
Akaide Giriş [Dört ders], , , Kasım 2015
Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, Ankara, Aralık 2015
16. Yüzyılda Osmanlı’da Bilim, , Aralık 2015
Uluslararası Dâvud el-Kayserî Sempozyumu, Bursa, Mayıs 2015
Yeniden Mükellef ve Mesul İnsan: Günümüz Din Dilinin Eleştirisi, Köln, Haziran 2015
Ahlak-ı Alai Okumaları I, Ankara, Şubat 2015
Geçmişi ön-görmek, geleceği bilmek: Tarih, geçmiş midir, gelecek mi?, Zonguldak, Mart 2014
Sonuç ile süreç arasında: 'Gençlik' bir soru mu, bir yanıt mı?”, Gençlik Forumu: Aidiyet. Dönüşüm. Gelecek, Ankara, Mayıs 2014
Ne Yapmalı?: Yerli bir düşüncenin imkânı üzerine düşünceler…, İstanbul, Mayıs 2014
Gözel, öz'ün göze gelmesidir: Estetik'in varlık ilkesi olarak ferdiyet, İstanbul, Mayıs 2014
Amentü Şerhi ve Felsefi Bağlamı, İstanbul, Temmuz 2014
Hâfıza ile Tarih: Geçmişten Nasıl İbret Alınır?, Erzurum, Nisan 2014
Çağdaş DÜnya'da "Yardım Etmek": İyilik mi, İyelik mi? -"İnsan'ın Anlamı" Açısından Bir Belirleme-, İstanbul, Mart 2014
Klasik İslam Düşüncesi, İstanbul, Nisan 2014
Tasvîr, Tahkîk ve Tedkîk Açmazında Çağdaş İslâm Düşüncesi, Bursa, Şubat 2014
Sonuç ile süreç arasında: "Gençlik" bir soru mu bir yanıt mı?, Ankara, Mayıs 2014
İbn-i Haldun ve eseri Mukaddime, İstanbul, Nisan 2013
Dilbilimi Sohbetleri V: Osmanlı Entellektüel Tarihinde Dilin Kökeni Sorunu, İstanbul, Ocak 2013
Dinî Yargılar Tekvînî mi İtibarî mi: Kadim Tartışmaya Yeni Bir Yaklaşım, İstanbul, Nisan 2013
Gelenek mi Gelecek mi? İslâm Temeddününün istikâmeti ne olmalı?, İstanbul, Haziran 2013
‘Mevcûd’ ve ‘Subût’: İnsan ve toplum bilimlerinde nesne ve bilgi, Malatya, Eylül 2013
Felsefe-Bilim Tarihi’nde ‘Mahsûs’ ve ‘Makûl’ün Yeniden Yorumlanması [XIII-XVI. [Yüzyıllarda, Türkistân – İrân – Anadolu ortak kültür havzasında ne oldu?], Malatya, Eylül 2013
Orta- Asya –İran – Anadolu Astronomi Geleneğinin Kuruluşu: Şemseddin Haraki ve okulu”, Felsefe–Bilim Geleneğinin Kadim Kökleri: Türkmenistan ve Türkmen Kökenli Bilginler, Aşkabad, Eylül 2013
Faal Akıl Ölünce!: XIII. Yüzyıl Felsefe-Bilim Tarihi’nde Hakîkî(İnvisible) ile Zâhirî(Visible) İlişkisinin Yeniden Yorumlanması” [Açılış konuşması], Uluslararası 13. Yüzyıl’da Felsefe, Ankara, Kasım 2013
Felsefe-Bilim Tarihi Açısından İslâmî Hayat Görüşünün İlkeleri, Bulgaristan Cumhuriyeti, Müslümanlar Diyaneti, Başmüftülüğü, Sofya, Ekim 2013
‘Dilimiz, Dinimizdir’: Kendilik Bilinci’nin İnşâsında Dilin Yeri Nedir?, Karaman Belediyesi, Karaman, Kasım 2013
Hem Vahdet Hem Adalet Hem Mehabbet: Türk İslâm İdrâkinin İfâdesi Olarak Konya (1096-1350), Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, Konya, Kasım 2013
Düşünce ile Eylem Arasında: Çağdaş İslâm Dünyası'nda Gerçeklik, Yüzleşme ve Temsîl, Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu , Ankara, Kasım 2013
XV. Yüzyıl’da Osmanlılarda Yeni Bir Bilim Anlayışı”, Türkiye ve Rusya Perspektifinden Günümüz Felsefe Sorunları, İstanbul, Ekim 2013
The Impact of the Maragha Mathematical-Astronomical School on the Anatolian Scientific Environment and Ibn Sartāq (d. [after] 1329-29)”, Maragha and its Scholars: The Intellectual Culture of Medieval Maragha, ca. 1250-1550, Workshop, German Oriental Institute, İstanbul, Kasım 2013
Cürcânî’nin ‘nefsü’l-emr’ Nazariyesi ve ‘Şerhu’l-Mevâkıf’ Örneğinde Matematik Bilimlere Uygulanması”, Klasik Sonrası Dönem İslâm Düşüncesinde Süreklilik ve Değişim: Seyyid Şerif Cürcânî Örneği Çalıştayı, Bilim ve Sanat Vakfı, Medeniyat Araştırmaları Merkezi, İstanbul, Kasım 2013
Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?”, Ahlak’ın Temeli Üzerine Konuşmalar –II, İLEM , İstanbul, Ekim 2013
Felsefe-Bilim Tarihi”, 23 Ekim 2013’den itibaren her Çarşamba [8 Hafta], Ankara, Ekim 2013
Düşüncebilimin İlkeleri, İstanbul Bilimler Akademisi [İBA], [Her cumartesi: 4 Hafta], İstanbul, Ekim 2013
Geçmiş ile Gelecek'te Karşılaşmak: ‘Felsefe-Bilim Tarihi’ Örneğinde Bir Gelecek Tasavvuru Olarak Tarih, Hacettepe Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Ankara, Kasım 2013
Medeniyet Okumaları: İbn Haldun ve el-Mukaddime, İMÜ, Edebiyat Fakültesi, 5 hafta., İstanbul, Kasım 2013
Zorunluluk ile Süreklilik arasında: Medeniyet mi Temeddün mü?, Berlin, Aralık 2013
İslam Medeniyeti Üzerine Yeni Yaklaşımlar, İstanbul, Mayıs 2013
Tabiat ile Hayat: Mukaddime’ye mukaddemât (Metin ve Yorum eşliğinde İbn Haldûn Okumaları), Viyana, Mayıs 2013
Hayat Görüşü: Kelâmî bir yorum, Viyana, Mayıs 2013
'Anlam’ ile ‘Değer’: Hem Hakikî hem İtibârî bir temellendirme mümkün müdür?, Viyana, Mayıs 2013
Konu, yöntem ve amaç açısından ‘ilm’: Varlık, bilgi ve değer çanağında İslam-Osmanlı-Türk bilgi anlayışını anlamak , Viyana, Mayıs 2013
Felsefe, Tarih İlişkisi, Ankara, Haziran 2013
Ahlak Tekvini mi, İtibari mi?, İstanbul, Ekim 2013
"Sanayi Devrimi ve Aydınlanma Çağı'nda Osmanlı Entelektüel Hayatına Bir Bakış", SANAYİ DEVRİMİ, AYDINLANMA ÇAĞI VE OSMANLI, Wien, Mart 2013
Kadim nasıl takaddüm eder?, İstanbul, Şubat 2013
Kadim Nasıl Tekaddüm Eder?, Ankara, Şubat 2013
"Âlim olmadan tabib olmak mümkün mü?: Kanun’un felsefî arkaplanı üzerine bazı düşünceler", İbn Sina’nın el-Kanun fi’t-Tıbb’ının yayımlanışının 1000 Yılı [1013-2013], İstanbul, Mart 2013
“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Mart 2013
Eski ile Yeni Arasında Üniversite Kavramı, İstanbul, Mart 2013
“İslam Düşüncesinin Selçuklu ve Osmanlı Dönemi”, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri, Gazali Okulu - İslam Düşüncesi Dersleri, Kocaeli, Nisan 2013
Veri ile Model:Doğaya İlişkin Matematiksel Bilginin Ontolojisi=XIII-XV.yy Arası Tartışmalar, İstanbul, Aralık 2012
"Both real and mental: substantiation of ethical values in a modern world -Implementation of nafs al-amr theory to the Ethics-", İstanbul, Aralık 2012
Uluslararası Hint Mantığı ve İslam Mantığı Üzerine Çalışmalar Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2012
Uluslararası Türk Kültürünün Gelişme Çağları II: X-XIII. Yüzyıllarda Merkezi Avrasya'dan Ön Asya'ya Yeni Açılımlar Dönemi Sempozyumu, Türkistan, Nisan 2012
Üç boyutlu bilginin mücessem temsili: Osmanlı ilim geleneği, İstanbul, Şubat 2012
Türkistan'dan Anadolu'ya Türk Felsefe-Bilim Tarihi'nin Seyir Defteri, İstanbul, Şubat 2012
Osmanlı Düşünce Tarihi Nasıl Ele Alınabilir, İstanbul, Mart 2012
Modern Dünya’da Bilgi ve Zihniyet, İstanbul, Mart 2012
İlim Geleneğimizde Şehir Algısı, Muğla, Mart 2012
Paradigma ile Perspektif Arasında Türk Düşünce Tarihi’ni Okumak, Muğla, Mart 2012
Türk Ocaklarının 100. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri, Bolu, Mayıs 2012
Türk Kimliğinin Erimesi, İstanbul, Mayıs 2012
Manevî/İnsanî bilimler ile Fen/Doğa bilimlerinin nesne alanları ve bilgi yöntemleri üzerine felsefî bir çözümleme, , Ekim 2012
Metafiziğe durmak: Gazalî’nin kendi olma arayışının hakikî ve itibarî ilkeleri, Berlin, Aralık 2012
Bilgi’yi bilmek, kendini bilmek, ya nice okumak!, Berlin, Aralık 2012
Hem siyadet hem saadet: Taşköprülüzade’nin bilgi anlayışı üzerine düşünceler, Berlin, Aralık 2012
Çağdaş dünya’da erdemli olmak: Ahlak için üçüncü bir yol mümkün mü? , Berlin, Aralık 2012
İnsan’ı sorgulamak: İbn Sina, İbn Tufeyl ve İbn el-Nefis’in insan anlayışlarının karşılaştırmalı incelemesine bir giriş, Berlin, Aralık 2012
Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed’s Project of Judging Argumentations (Muhakemat), Norman/Oklahoma, Nisan 2012
Muslims Amidst the Tension of Critique and Conformity, Bielefeld, Nisan 2012
Iran-Turkey Historical-Civilizational Dialog, Tahran, Mayıs 2012
İslam Felsefe-Bilim Tarihi Okumaları, Saraybosna, Eylül 2012
Medeniyet Okumaları: Ahlak-i Alaî[Şubat-Haziran: Haftalık Seminer], İMU Edebiyat Fakültesi, Şubat 2012
Medeniyet Okumaları: Miftah el-saade ve misbah el-siyade [Her pazartesi], İMU Edebiyat Fakültesi, Kasım 2012
Uluslararası Molla Hüsrev Sempozyumu, Bursa, Ekim 2011
Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism: The Post-Classical Period (ca. 1200-1900 CE), St. Louis, Aralık 2011
Medeniyet Kavramının Felsefi Bir Tahlili, İstanbul, Aralık 2011
Waqfiyyas and the Rational Sceinces, Montreal, Mart 2010
Türkiye’de Felsefenin Geleneği ve Geleceği, İstanbul, Mart 2010
Hakikat ve İtibâr: Dış-Dünya'nın bilgisinin sınırı üzerine, İstanbul, Ekim 2010
Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları: Ebussuud ve Düşünce Dünyası –I, İstanbul, Ağustos 2010
Değişen Dünya Değişen Tasavvur: Kanada'da İslam/Osmanlı Medeniyeti'nde Felsefe ve Bilim Tarihi Çalışmaları, İstanbul, Temmuz 2010
Uluslararası Hocazâde Sempozyumu, Bursa, Ekim 2010
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Montreal, Ağustos 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamil Ragep), Montreal, Ağustos 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Montreal, Ağustos 2009
Mirzo Ulughbeg and His Contrubition to the Development of the World Science, Semerkant, Haziran 2009
Nous’tan Nefs’e İslam Felsefe-Bilim Tarihi’nin Kırılma Noktaları, İstanbul, Aralık 2009
Uluslararası Molla Fenarî Sempozyumu, Bursa, Aralık 2009
The “Rational Sciences in Islam” (RaSI) Database: Introduction and Preliminary Findings, Boston, Kasım 2009
Osmanlı Entelektüel Hayatının Genel Hatları, İstanbul, Aralık 2009
Işk imiş her ne var âlemde/İlim bir kîl ü kâl imiş ancak: Fuzulî Ne Demek İstedi?, İstanbul, Aralık 2009
Before Copernicus Workshop: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century (with Jamel Ragep), Montreal, Ağustos 2009
Türkiye'de/Türkçede Felsefe Üzerine Konuşmalar, İstanbul, Haziran 2009
Divan Toplantıları, İstanbul, Haziran 2009
XVIII. yy. Osmanlı Düşüncesinde Bunalım ve Arayış (II), İstanbul, Mayıs 2008
Vefatının 30. Yıldönümünde Osman Turan, İstanbul, Ocak 2008
İslam Düşünce Geleneğinin Oluşumunda Tasavvufun Yeri, İstanbul, Mart 2007
Balkanların Yazılmamış Tarihi, Üsküp, Aralık 2007
Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century, Berlin, Ağustos 2007
IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu, Tipaza, Mayıs 2007
Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, Eylül 2007
Bilim ve Akıl, İstanbul, Aralık 2007
Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi, İstanbul, Kasım 2007
Şehir ve Medeniyet, İstanbul, Kasım 2007
Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Balıkesir, Eylül 2007
Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi, Balıkesir, Ağustos 2007
XV.y.y.’da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları, İstanbul, Ekim 2007
Before Copernicus, Berlin, Aralık 2006
XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, İstanbul, Kasım 2006
Islamic Scientific Manuscripts Initiative, Berlin, Eylül 2006
Medeniyetler ve Dünya Düzenleri, İstanbul, Mayıs 2006
İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar: Şam’da İstanbul Kültür Günleri, Şam, Mayıs 2006
70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, İstanbul, Aralık 2006
85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi, İstanbul, Kasım 2006
Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, Balıkesir, Ağustos 2006
Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, Balıkesir, Eylül 2006
Erasmus Değişim Programı Semineri, İstanbul, Ocak 2006
70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, İstanbul, Aralık 2006
Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII, Rize, Ağustos 2006
M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri, İstanbul, Mayıs 2006
İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı, İstanbul, Nisan 2005
Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century, Berlin, Ocak 2005
Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalışmalar: Dün-Bugün, İstanbul, Aralık 2005
Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd’ın 420. Ölüm Yıldönümü, İstanbul, Kasım 2005
Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III, Balıkesir, Eylül 2005
Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III, Balıkesir, Ağustos 2005
Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI, Rize, Temmuz 2005
Alim Olmadan Tabib Olunabilir Mi?, İstanbul, Nisan 2005
From Medieval to Modern in the Islamic World, Chicago, Nisan 2004
Orta Asya’da İslam’ Uluslararası Sempozyumu, Oş, Mayıs 2004
Knowledge and Belief: Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives, Berlin, Temmuz 2004
Vefatı’nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu’yu Anma Programı, İstanbul, Aralık 2004
Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2004
Felsefe Atölyesi , İstanbul, Mayıs 2004
Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period, Michigan, Mart 2004
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları, İstanbul, Mayıs 2003
İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2003
Anadolu’da Matematik Bilimlerin Oluşumu (1071-1600), İstanbul, Nisan 2003
Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, İstanbul, Mayıs 2003
Kutadgubilig Felsefe-Bilim Konuşmaları, İstanbul, Kasım 2002
Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu, Ankara, Kasım 2002
Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu –Eleştiriler – Sorunlar – Teklifler , İstanbul, Şubat 2001
Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir?, İstanbul, Şubat 2001
Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul, Nisan 1998
Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul, Aralık 1998
II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-Nefîs, Kuveyt, Kasım 1997
Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu, Kayseri, Ekim 1997
Medeniyet İçin Konuşmalar, İstanbul, Mart 1997
Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, istanbul, Ekim 1996
Ulusal Harran Sempozyumu, Urfa, Nisan 1995
Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul, Haziran 1994
ETKİNLİK ORGANİZASYONU
Taşköprülüzade Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Kasım 2016
XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Danışma Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Kasım 2006
BİLİMSEL ARAŞTIRMA / ÇALIŞMA GURUBU ÜYELİKLERİ
Graeco-Arabic Rationalism in Islamic Traditionalism, Washington University in St. Louis, ABD, http://religiousstudies.artsci.wustl.edu/news/237, Kasım 2011 - Devam Ediyor
Beyond Golden Age and Decline: The Legacy of Muslim Socities in Modern Age, 1300-1900, George Mason University, ABD, http://www.muslimmodernities.org/scholars.html, Ocak 2010 - Devam Ediyor
Islamic Scientific Manuscripts Initiative , McGill University, KANADA, http://islamsci.mcgill.ca/RASI/ismi.html, Ocak 2006 - Devam Ediyor
Before Copernicus, Max Planck, ALMANYA, http://www.mpiwg-berlin.mpg.de/en/research/projects/DeptII_Feldhay_Before_Copernicus, Ocak 2002 - Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi