İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Sahn-ı Semân’dan Dârülfünûn’a Osmanlı’da İlim ve Fikir Dünyası: Âlimler, Müesseseler ve Fikri Eserler Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 34
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 69
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 103
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Fazlioğlu İ, "Muhsin Yazıcıoğlu Ödülleri, Düşünce Ödülü, Gönüllerde Birlik Vakfı, Mart 2019
Fazlioğlu İ, "Bayburt Üniversitesi 2. Geleneksel Dede Korkut Bilim, Kültür, Sanat ve Edebiyat Ödülleri.., Bayburt Üniversitesi, Mayıs 2017
Fazlioğlu İ, "ESKADER 2015 Kültür Sanat “Düşünce” Ödülü, Edebiyat Sanat ve Kültür Araştırmaları Derneği (ESKADER), Ocak 2016
Fazlioğlu İ, "Türkiye Yazarlar Birliği Fikir Ödülleri, Türkiye Yazarlar Birliği , Nisan 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi