İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tunçer Kilavuz İ., "Success or Failure in the Peace Processes of Aceh and Sri Lanka: A Comparative Study", TERRORISM AND POLITICAL VIOLENCE, vol.10, pp.1-21, 2017
Tunçer Kılavuz İ., "Understanding Civil War: A Comparison Of Tajikistan And Uzbekistan", Europe-Asia Studies, vol.63, pp.263-290, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Tunçer Kilavuz İ., "Gorbaçov'dan Putin'e Rus Milliyetçiliğinin Gelişimi", International Journal of Political Science and Urban Studies, cilt.7, ss.90-114, 2019
Tunçer Kilavuz İ., "Dağlık Karabağ Müzakerelerinin Geleceği", Avrasya Etüdleri, cilt.52, ss.51-78, 2017
Tunçer Kilavuz İ., "Rus Milliyetçiliğinin Kökenleri: 1917 Öncesi Rus Milliyetçiliği", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), cilt.34, ss.199-216, 2017
Tunçer Kilavuz İ., "Sovyetler Birliği'nde Rus Milliyetçiliği ve Rus Milli Kimliğinin Gelişimi", İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, cilt.26, ss.79-110, 2017
Tunçer Kılavuz İ., "The Color Revolutions In The Former Soviet Republics: Successes And Failures", East European Politics, vol.28, pp.479-484, 2012
Tunçer Kılavuz İ., "The Role Of Networks In Tajikistan’S Civil War: Network Activation And Violence Specialists", Nationalities Papers, vol.37, pp.693-717, 2009
Tunçer Kılavuz İ., "Political And Social Networks In Tajikistan And Uzbekistan: ‘Clan’, Region And Beyond", Central Asian Survey, vol.28, pp.323-334, 2009
Tunçer Kılavuz İ., "The Security Policies Of The Russian Federation: The ‘Near Abroad’ And Turkey", Turkish Studies, vol.1, pp.95-112, 2000
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Tunçer Kilavuz İ., "Power, Networks and Violent Conflict in Central Asia: A Comparison of Tajikistan and Uzbekistan", Routledge, London/New York , New York, 2014 (Link)
Tunçer Kilavuz İ., "Orta Asya’Da Küresel Ve Bölgesel Güç Dengeleri", Türkiye’de Çini Düşünmek: Ekonomik, Siyasi ve Kültürel İlişkilere Yeni Yaklaşımlar, Esenbel S., Togan İ., Atlı A., Ed., Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul, ss.300-323-, 2013
Tunçer Kılavuz İ., "Rusya Federasyonu’Nun Yeni Guvenlik Doktrini: Yakin Cevre Ve Turkiye", En Uzun On Yil: Türkiyenin Ulusal Güvenlik Ve Diş Politika Gündeminde Doksanli Yillar, Özcan G, Kut Ş., Ed., Boyut Yayınları, İstanbul, ss.89-119-, 1998
DİĞER YAYINLAR
Tunçer Kilavuz İ., "Great Games, Local Rules: The New Great Power Contest in Central Asia, International Journal of Turkish Studies", Diger, pp.170-173, 2014
Tunçer Kilavuz İ., ""Central Eurasian Studies: Past, Present And Future", Central Asian Survey, 32:2 ", Diger, pp.235-237, 2013 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi