İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Siyasal Hayat ve Kurumlar
Kimlik, çatışma, çatışmaların çözümlenmesi, rejim değişiklikleri, demokratikleşme
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Political Science
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi