İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Gonca G., Genç İ., "Thermoecology-based performance simulation of a Gas-Mercury-Steam power generation system (GMSPGS)", ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, vol.189, pp.91-104, 2019 (Link)
Genç İ., Güzeliş C., "A Convergent Algorithm For A Cascade Network Of Multiplexed Dual Output Discrete Perceptrons For Linearly Nonseparable Classification", Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, vol.22, pp.380-399, 2014
Büyükaksoy Kaplan G. , Şengör N. , Gürvit H., Genç İ., Güzeliş C., "A composite neural network for perseveration and distractability in the Wisconsin card sorting test", Neural Networks, vol.19, pp.375-387, 2006 (Link)
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Genç İ., Güzeliş C., "Doğrusal Ayrıştırılamaz Sınıflama Problemleri Için Yeni Bir Yapay Sinir Ağı Modeli", İTÜ Dergisi/d, cilt.8, ss.11-18, 2009 (Link)
Güzeliş C., Karamahmut S., Genç İ., "A Recurrent Perceptron Learning Algorithm For Cellular Neural Networks", ARI - An International Journal for Physical and Engineering Sciences, vol.51, no.4, pp.296-309, 1999 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Genç İ., Pynadath D., "Şüpheli Davranışların Modellenmesi Ve Tespiti İçin Bir Kavramsal Model Çalışması", 7. Ulusal Savunma Uygulamaları Modelleme ve Simülasyon Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 21-23 Kasım 2017, ss.25-36
Genç İ., "Information Abstraction From Vibration Data: A Time Series Approach.", Int. Conf. on Advances in Statistics, All In One Conferences, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 24-28 Mart 2015, pp.106-107
Genç İ., "Askeri Uygulamalarda İnsan Davranışlarının Modellenmesi", 6. Ulusal savunma uygulamaları modelleme ve simülasyon konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-12 Kasım 2015, ss.395-404
Karagözoğlu B., Genç İ., "Üniversitelerde Kariyer Geliştirme Programlarının Önemi", I. Uluslararası İş ve Meslek Danışmanlığı Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 28-29 Kasım 2013
Genç İ., Hocaoğlu M.F., Ergin A., "Harekat Alanı Taktik Simülasyonlarında Haberleşme Unsurlarının Modellenmesi Ve Simülasyonu", 5. Ulusal savunma uygulamaları modelleme ve simülasyon konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 11-12 Haziran 2013, ss.267-273 (Özet) (Abstract)
Ergin A., Genç İ., "Em-Sar: Elektromanyetik Sar Simülatörü", 6. Savunma Teknolojileri Kongresi, ANKARA, TÜRKİYE, 20-22 Haziran 2012
Hocaoğlu M.F., Genç İ., Ergin A., "Etsis: Etmen Tabanlı Simülasyon Sistemi Ve Model Tabanlı Doğrulama Ve Geçerleme", Ulusal Yazılım Kalitesi ve Yazılım geliştirme Araçları Sempozyumu (YKGS-2010), İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-4 Aralık 2010, ss.1-10
Genç İ., Güzeliş C., "A New Discrete Perceptron Model And A Learning Algorithm", International XII. Turkish Symposium on Artificial Intelligence and Neural Networks– TAINN 2003, TÜRKIYE, 2-4 Temmuz 2003, pp.132-134
Günsel B., Genç İ., Gürbüz M., İçoğlu O., "Optik Lazer Radar Verisi Kullanılarak Otomatik Engel Tanıma Ve Güvenli Bölgelerin Saptanması", Sinyal İşleme ve Uygulamaları, DENİZLİ, TÜRKİYE, 12-14 Haziran 2002, ss.194-199
Büyükaksoy Kaplan G., Genç İ., Güzeliş C., "A Simple Neural Network System For Modeling Wisconsin Card Sorting Test", the 23rd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society – EMBC 2001, TÜRKIYE, 25-28 Ekim 2001, pp.700-703
Genç İ., Güzeliş C., "Girişe Bağımlı Eşikli Ayrık Algılayıcı", Sinyal İşleme ve Uygulamaları, ANKARA, TÜRKİYE, 28-30 Mayıs 1998, ss.36-41
Genç İ., Güzeliş C., "Threshold Class Cnns With Input Dependent Initial State", 5th.IEEE Int. Workshop on Cellular Neural Networks and their Applications, INGILTERE, 14-17 Nisan 1998, pp.130-135
Genç İ., Güzeliş C., Göknar İ.C., "Classification Of Acoustical Alarm Signals By Cellular Neural Networks Using Wavelet Transformation", 4th. IEEE Int. Workshop on Cellular Neural Networks and their Appl., ISPANYA, 24-26 Haziran 1996, pp.375-379
Genç İ., Güzeliş C., "One-Dimensional Signal Recognition By Two-Dimensional Dynamical Arrays", the 11th Int. Symposium on Computer and Information Sciences, TÜRKIYE, 6-8 Kasım 1996, pp.535-542
Genç İ., Güzeliş C., Korürek M., "Ysa Ile Öznitelik Çıkarımının Emg Işaretlerinin Sınıflandırılmasına Etkisi", Biyomedikal Mühendisliği Ulusal Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 21-22 Ekim 1996, ss.148-150
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Hocaoğlu M.F., Genç İ., "Smart Combat Simulations in Terms of Industry 4.0", in: Simulation for Industry 4.0, Gunal M., Eds., Springer, London/Berlin , Cham, pp.1-33, 2019
DİĞER YAYINLAR
Genç İ., Aksoy S., "Sensör Sistemi Geliştirme Simülasyon Modeli Tasarım TAnımlama Dokümanı", Teknik Rapor, ss.1-28, 2018
Genç İ., Aksoy S., Şamli U., "Sensör Sistemi Geliştirme Test Ekipmanı TAsarın Tanımlama Dokümanı", Teknik Rapor, ss.1-20, 2018
Aksoy S., Genç İ., Keçecioğlu T.G., "Sensör Sistemi Geliştirme Alt Sistem Tasarım Tanımlama Dokümanı", Teknik Rapor, ss.1-35, 2018
Genç İ., "Lançer Sistemi RKA'sına Görünmezlik Tedbirlerinin Etkileri Araştırma Raporu", Teknik Rapor, ss.1-30, 2017
Aksoy S., Genç İ., "Sensör Sistemi Geliştirilmesi Alt Sistem GEreksinimleri Tanımlama Dokümanı", Teknik Rapor, ss.1-57, 2017
Genç İ., "Pasif RF Hedef Geliştirilmesi Sistem TAsarım Tanımlama Dokümanı", Teknik Rapor, ss.1-24, 2016
Genç İ., "Pasif RF hedef geliştirilmesi RKA Analiz Raporu", Teknik Rapor, ss.1-25, 2016
Hocaoğlu M.F., Genç İ., Çimen G., "Milli Taktik Çevre Simülatör Yazılımının Geliştirilmesi Projesi (MTÇS) Yazılım Tasarım Dokümanı ", Teknik Rapor, ss.38, 2016
Hocaoğlu M.F., Genç İ., Çimen G., Ataman E., "ATAKSİM PROJESİ MİLLİ TAKTİK ÇEVRE SİMÜLATÖR YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ KABUL TEST PROSEDÜRLERİ ", Teknik Rapor, ss.140, 2016
Hocaoğlu M.F., Reşber E., Işık I., Genç İ., "SEAL-YAZ: Sistem Etkinlik Analiz Laboratuvarı Yazılımı Sistem Yönetim Aracı Yazılım İsterleri Dokümanı", Teknik Rapor, ss.53, 2015
Hocaoğlu M.F., Genç İ., Işık I., Reşber E., "Milli Taktik Çevre Simülatör Yazılımının Geliştirilmesi Projesi (MTÇS) Sistem Gereksinimleri Spesifikasyonu ", Teknik Rapor, ss.90, 2015
Genç İ., "The Oslo Bomb Attack and Shooting On Utoya in July 2011", Diger, pp.1-3, 2015 (Link)
Genç İ., "Are suicide terrorists rational actors? ", Diger, pp.1-3, 2015 (Link)
Hocaoğlu M.F., Genç İ., "Atak Helikopter Simülatörü (ATAKSİM) Projesi Milli Taktik Çevre Simülasyonu (MTÇS)Kavramsal Model Dokümanı ", Teknik Rapor, ss.180, 2015
Hocaoğlu M.F., Genç İ., Reşber E., "Milli Taktik Çevre Simülatör Yazılımının Geliştirilmesi Projesi (MTÇS) Yazılım Gereksinimleri Spesifikasyonu ", Teknik Rapor, ss.51, 2015
Hocaoğlu M.F., Genç İ., "MİLLİ TAKTİK ÇEVRE SİMÜLASYONU YAZILIMININ GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ Sistem Altsistem Tasarım Dokümanı ", Teknik Rapor, ss.57, 2015
Hocaoğlu M.F., Genç İ., "SEAL-YAZ: Sistem Etkinlik Analiz Laboratuvarı Yazılımı Kavramsal Model Dokümanı", Teknik Rapor, ss.344, 2014
Genç İ., "Programming Standards For C And C++", Diger, pp.40, 2003
Günsel B., Uzun İ.S., Genç İ., İçoğlu O., Gürbüz M., "Rtp 8.05 Oracles Project Final Technical Report", Teknik Rapor, ss.50, 2002
Genç İ., Güzeliş C., "Yapay Sinir Ağları İle Ritm İzleme Ve Uygulamaları", Teknik Rapor, ss.8, 1997
SANATSAL ETKİNLİKLER
Genç İ, "TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şb. "Sokaklar" Konulu Fotoğraf Yarışması", Karma Sergi, İştirakçi, Ekim-2007.
Genç İ, "İfsak Ayın Fotoğrafı Yarışması, Konu: 'çocuk', Saydam Dalı", Karma Sergi, İştirakçi, Şubat-2006.
Genç İ, "İstanbul Saydam Günleri", Gösterim, İştirakçi, Ekim-2005.
Genç İ, "TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şb. 'Yaşa(Yan) İstanbul Yaşa(Yan) Mimarlık' Konulu Fotoğraf Yarışması", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2005.
Genç İ, "4 Mevsim Kocaeli Fotoğraf Yarışması", Diğer, İştirakçi, Aralık-2005.
Genç İ, "İFSAK "Gelenek" başlıklı karma sergi", Karma Sergi, İştirakçi, Ocak-2005.
Genç İ, "Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin 2004 Yılı 'çatılar Bacalar Ve Yaşam' Konulu Ulusal Fotoğraf Yarışması Sergisi", Karma Sergi, İştirakçi, Eylül-2004.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi