İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2011 - Devam Ediyor
Prof.Dr., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., 2011 - 2011
Doç.Dr., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., 2004 - 2011
Yrd.Doç.Dr., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., 2000 - 2004
Arş.Gör., SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAK., 1993 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
BAP Komisyon Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 04.10.2016 - Devam Ediyor
Akademik Performans D. Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 01.05.2013 - 01.01.2015
UYGAR Merkezi Müdürü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İstanbul Medeniyet Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi, , 17.06.2012 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 17.06.2012 - 17.12.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, 12.06.2012 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Stratejik Planlama Kurulu Başkan Yardımcısı, , 01.04.2012 - 05.01.2015
Rektörlüğe Bağlı Koordinatör, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Bologna Koordinatörü, , 01.04.2012 - 01.01.2015
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, , 01.02.2012 - 01.02.2015
Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu üyesi, Yükseköğretim Kurumu , , 01.02.2012 - 01.09.2014
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 16.01.2012 - 12.01.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ABD, 13.01.2012 - 11.01.2015
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 12.01.2012 - 12.01.2015
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi, , 12.01.2012 - 12.01.2015
Bölüm Başkanı, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 15.03.2010 - 05.09.2011
Akademik Kurul Üyesi, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 15.03.2010 - 05.09.2011
Dekan Yardımcısı, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, , 07.05.2001 - 02.06.2003
Hereke Kampüsü Satınalma Komisyonu Başkanı, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ , , 15.01.2001 - 15.05.2003
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 08.01.2001 - 09.05.2011
VERDİĞİ DERSLER
Devlet ve Kara Alma, Ön Lisans, 2014-2015
Administrative Structure of Turkey, Lisans, 2013-2014
Kamu Yönetimi, Ön Lisans, 2013-2014
Yerel Yönetimlerde Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans, 2013-2014
Public Administration, Lisans, 2013-2014
Sağlık İşletmelerinde Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler, Yüksek Lisans, 2012-2013
Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans, 2012-2013
Proje Üretimi ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Yönetim Psikolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Gönüllü Kuruluş Yönetimi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Uzmanlık Alan Dersi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kamu Yönetiminde Yeni Eğilimler, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kritik ve Analitik Düşünce, Yüksek Lisans, 2012-2013
Seminer, Yüksek Lisans, 2012-2013
Stratejik Yönetim, Yüksek Lisans, 2011-2012
Proje Üretimi ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2011-2012
Kamu Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar ve Yeni Kamu İşletmeciliği, Doktora, 2010-2011
Metropolitan Yönetimler, Yüksek Lisans, 2010-2011
Strategic Planning and Project Management, Lisans, 2010-2011
Administrative Science, Lisans, 2010-2011
Yönetim Teori ve Kurumlarının Gelişimi, Doktora, 2010-2011
Avrupa Birliği Sürecinde İdari Reformlar I, Yüksek Lisans, 2010-2011
Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama, Yüksek Lisans, 2010-2011
Kamu Yönetimi Kuramları, Yüksek Lisans, 2009-2010
Avrupa Birliği Sürecinde İdari Reformlar II, Yüksek Lisans, 2009-2010
Türkiye’de İdarenin Yeniden Düzenlenmesi, Yüksek Lisans, 2009-2010
Yönetim ve Örgüt Kuramları, Lisans, 2009-2010
Devletin Yeniden Yapılanması, Lisans, 2008-2009
Kamuda Güncel Sorunlar, Lisans, 2008-2009
Seminer 1, Yüksek Lisans, 2008-2009
Bürokrasi, Lisans, 2008-2009
İş Hayatı için İngilizce, Lisans, 2008-2009
Kamu Yönetimi, Lisans, 2008-2009
Yönetimde Yozlaşma ve Etik, Yüksek Lisans, 2008-2009
Kamu Yönetimi -II, Lisans, 2008-2009
Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi , Yüksek Lisans, 2007-2008
Kamuda Kalite Yönetimi ve Halkla İlişkiler, Lisans, 2007-2008
Mesleki İngilizce-II, Lisans, 2007-2008
Türk İdare Tarihi, Lisans, 2007-2008
Uluslararası Örgütler, Lisans, 2006-2007
Türkiye’nin Yönetim Yapısı , Lisans, 2006-2007
Kamu Kuruluşlarında Toplam Kalite Yönetimi, Lisans, 2006-2007
Kamu Personel Yönetimi, Lisans, 2006-2007
Siyaset Bilimi, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, A.Mutlu, "BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİNDE YENİ HİZMET YÖNTEMLERİ: İSTANBUL OTOBÜS A.Ş. ÖRNEĞİ ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Yüksek Lisans, O.Ancak, "Nevzat Köseoğlu'nun Milliyetçilik Analayışı:", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, G.Çürüksulu, "Üniversitelerde Akademik Performans Yönetimi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, S.İşbilir, "BELEDİYELERDE İÇ DENETİM: İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR ve İLÇE BELEDİYELERİ ÖRNEĞİ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, S.Alvanoğlu, "Arap Aleviliği ve Anadolu Aleviliğinin Siyasal Tutum Yönünden Karşılaştırılması: Hatay ve Tunceli İllerindeki Alevi Grupların Tututmlarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2014.
Yüksek Lisans, B.Dağ, "Kamu Yönetiminin Geleceği", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, N.Çetinkaya, "Kriz Ortamlarında Devlete Duyulan Güven", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, S.Ünal, "Türkiye’de Reformcu Yöneticilerin Kamu Yönetimi Reformlarının Dizaynı, İçeriği ve Stili Üzerindeki Etkileri", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, G.Adali, "Türkiye’de Kamu Yönetimi Eğitimini Yeniden Düşünmek: Kamu Yönetimi Eğitiminin Günümüz Türkiye’sinde Kamu Kurumlarının Eğitim İhtiyacını Karşılama Durumu", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, S.Parildar, "Bölgeselleşme Süreci ve Avrupa Bölge Yönetimleri", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, H.Beşenk, "Yönetim Danışmanlığı Mesleği ve Kamu Kurumlarında Yönetim Danışmanlığı Uygulamaları", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, N.Güler, "Kocaeli’nde Atık Yönetimi: İZAYDAŞ Örneği", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, R.Yildirim , "Belediyelerde Bireysel Performans Yönetimi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, G.Aydin, "Kent Hukuku ve Kentli Hakları", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ağustos, 2008.
Yüksek Lisans, S.Çavuşoğlu, "Türk Kamu Yönetimi Reformlarının Öğrenilmiş Çaresizlik Teorisi Çerçevesinde Değerlendirilmesi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2007.
Yüksek Lisans, H.Şener, "Belediyelerde Halkla İlişkiler: Pendik Belediyesi Örneği", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, Y.Okur, "Türkiye’de Kamu Denetimi Alanında Değişen Paradigma ve Performans Denetimi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, H.Çakmak, "Kamu Kurumlarında Tutumluluk Kavramı ve Başbakanlık Tarafından Çıkarılan Tutumluluk Genelgelerinin Sonuçlarının Analizi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, L.Atmaca, "Kamu Kurumlarında Stratejik Düşünce ve Kamu Yönetimi Reformlarının Stratejik Düşünce Açısından Değerlendirilmesi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, S.Öztop, "Belediyelerde Stratejik Planlama", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, C.Tosun, "Örgütsel İletişim ve Verimlilik İlişkisi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, M.Köylü, "Kamu Kurumlarını Performansına İlişkin Algılamaların Kamu Yönetimine Güven Üzerindeki Etkisi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, S.Alaağaçli, "Sağlık Sektöründe Yeniden Yapılanma Sürecinde Organizasyon Yapısında Değişim ve bir Uygulama: Sağlık Bakanlığı ve SSK Tesislerinin Ortak Kullanımı", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, D.Çetin Çivi, "Sağlık Sektöründe Yeniden Yapılanma Sürecinde Organizasyon Yapısında Değişim ve bir Uygulama: Sağlık Bakanlığı ve SSK Tesislerinin Ortak Kullanımı", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, H.Kirilmaz, "Sağlık Sektöründe Yeniden Yapılanma Sürecinde Organizasyon Yapısında Değişim ve bir Uygulama: Sağlık Bakanlığı ve SSK Tesislerinin Ortak Kullanımı", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, O.Aydin, "Avrupa Birliğinde Kamu Yönetimi Sistemi ve Avrupa Yönetim Alanı", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, B.Oral, "Kamu Yönetimin Geleceğinde Etik Anlayışın Yeri", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, S.Çil, "Silahlı Kuvvetlerde Personelin Değerlendirilmesi Yöntemleri ve Performans Değerlemesi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, S.Bozali, "Kamu Yönetiminde Sözleşmeli Personel Uygulaması: Milli Eğitim Bakanlığı’nın Sözleşmeli Öğretmenler Örneği", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2005.
Yüksek Lisans, M.Aslan, "Üst Kurulların Yaygınlaşmasının Türk Kamu Yönetimine Etkileri", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, V.Kivircik, "Amerika Birleşik Devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu’nun İdari Sistemlerinin Karşılaştırılması", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, H.Ukuşlu, "Kentleşme Sürecinde Sağlık Hizmetleri Sunumu: Gebze Örneği", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, U.Şengün, "Gönüllü Kuruluşların Kamu Hizmeti Sunumunda Devleti İkame Edebilme Potansiyeli", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Ağustos, 2003.
Yüksek Lisans, A.Kapti, "Özel Güvenlik Teşkilatlarının Türk İdari Yapısına Adapte Edilmesi", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Temmuz, 2003.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doçentlik, Doçentlik Jürisi, Sayıştay Başkanlığı, Eylül, 2015
Doçentlik, Doçentlik Jürisi, İçişleri Bakanlığı, Kasım, 2015
Doçentlik, Doçentlik Jürisi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Ekim, 2015
Atama, Doçent Kadrosuna Atama, Marmara Üniversitesi, Ocak, 2014
Atama, Profesör kadrosu atama jürisi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Şubat, 2014
Atama, Profesör kadrosu atama jürisi, Sakarya Üniversitesi, Şubat, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Tunceli Üniversitesi, Şubat, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Şubat, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Uludağ Üniversitesi, Mayıs, 2014
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez savunma jürisi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mart, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez savunma jürisi, Sakarya Üniversitesi, Şubat, 2014
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Cumhuriyet Üniversitesi, Şubat, 2014
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Şubat, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Danıştay Başkanlığı, Ocak, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Fatih Üniversitesi, Ocak, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınavı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Şubat, 2013
İ. Personel, MARKA Personel Alımı Sınavı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Mayıs, 2013
Atama, Karş. Sy. ABD Doçent Kadrosuna Atama, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Şubat, 2013
Atama, Yönetim Bil. ABD Prof. Kadrosuna Atama, Abant İzzet Baysal Üniv, Ocak, 2013
A. Personel, SBK ABD Doktora Yeterlilik Sınavı, Kocaeli Üniversitesi, Şubat, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Gazi Üniversitesi, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Gazi Üniversitesi, Mayıs, 2013
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Nisan, 2013
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Nisan, 2013
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Nisan, 2013
Atama, Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama Jürisi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Nisan, 2013
Yarışma , Sosyal Kalkınma Küçük Ölçekli Altyapı MDP Destekleri , Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Nisan, 2013
İ. Personel, MARKA Uzman Personel Seçme Mülakat Sınavı, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Mayıs, 2013
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Polis Akademisi, Haziran, 2012
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Mayıs, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Nisan, 2012
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Aralık, 2012
Atama, Yardımcı Doçent Atama Jürisi, Süleyman Şah Üniversitesi, Ağustos, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Ekim, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Aralık, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Haziran, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Bingöl Emniyet Müdürlüğü, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Erzurum Emniyet Müdürlüğü, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Milli Eğitim Bakanlığı, Haziran, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Kasım, 2012
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Fatih Üniversitesi, Nisan, 2012
Atama, Profesör Atama Jürisi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Kasım, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi başkanlık veya üyeliği, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Ankara Üniversitesi, Mayıs, 2010
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi , Haziran, 2010
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Mart, 2010
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2010
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Uludağ Üniversitesi, Haziran, 2009
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Ekim, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Marmara Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Temmuz, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Uludağ Üniversitesi, Nisan, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Ağustos, 2009
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2009
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Kasım, 2008
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Eylül, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2008
Yarışma , Belediye Proje Yarışması Jürisi, Marmara ve Boğazlar Belediyeler Birliği, Mart, 2007
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Nisan, 2007
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Mart, 2007
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Temmuz, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2007
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2007
Atama, Yrd. Doç. Atama Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2006
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Temmuz, 2005
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Ekim, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Temmuz, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Temmuz, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Temmuz, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Temmuz, 2005
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Kasım, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, YL Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2004
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2003
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Sakarya Üniversitesi, Kasım, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi