İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ülkemizde farklı coğrafi bölgelerde bulunan III basamak hastanelerin yoğun bakım ünitelerinden enfeksiyon etkeni olarak izole edilmiş acinetobacter baumannii izolatlarının moleküler epidemiyolojik olarak tiplendirilmesi ve yaygın epidemik klonların mlst tiplerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 109 S 124, Yönetici, 2011
"Yoğun bakım ünitelerinden izole edilmiş olan P. aeruginosa suşlarında beta-laktam antibiyotik direnci ile ilişkili integronların tanımlanması", TÜBITAK Projesi, 104S337, Koordinatör, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi