İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Post Doktora, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, GENEL CERRAHİ , 2016-
YAPTIĞI TEZLER
Tıpta Uzmanlık, "Kolorektal Kanser Olgularının Analizi", T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi İstanbul GENEL CERRAHİ Temmuz, 2013.
Tıpta Uzmanlık, "Kolorektal ve Mide Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı Alternatif Tedavi Kullanımı", T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi GENEL CERRAHİ Ocak, 2013.
Tıpta Uzmanlık, "Meme lezyonlarında Görüntüleme Yöntemleri ile Patoloji Sonuçlarının Karşılaştırılması ", T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi GENEL CERRAHİ Mart, 2013.
Tıpta Uzmanlık, "Kolorektal ve Mide Kanserli Hastalarda Preoperatif CEA ve CA 19.9'un prognostik Değeri ", T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi GENEL CERRAHİ Temmuz, 2012.
Tıpta Uzmanlık, "Kolorektal Kanserli Hastalarda Bethesda Kriterleri ve Mikrosatellit İnstabilitenin Karşılasştırılması ", T.C. Sağlık Bakanlığı Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi GENEL CERRAHİ Ocak, 2012.
Tıpta Uzmanlık, "Kolelityazisli hastalarda Koledok Taşlarının Tanısında Prediktif Faktörlerin Değeri ", Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi TIP FAKÜLTESİ GENEL CERRAHİ Eylül, 1999.
YABANCI DİLLER
Fransızca, Çok İyi
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
59. Postgraduate Course entitled : “ GroinandVentralHernia / AMIC ” ,, 21st International E.A.E.S. Congress in Vienna, 2013
Vasküler Cerrahi Kursu, TCD Koç Üniversitesi Amerikan Hastanesi , 2012
53. Da Vinci, SurgicalSystemOff-Site Training Program for a Console SurgeonConducted, IRCAD, Strasbourg, FRANCE., 2012
Üst Gastrointestinal Sistem Hastalıkları Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu , İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği Kursu, 2011
Cerrahi Araştırmada Moleküler Yöntemler Kursu, TCD Araştırma Kongresi , 2011
Emergency Surgery Course, Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği, 2011
Minimal İnvaziv Endokrin Cerrahisi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Endokrin Cerrahi Kliniği Kursu, 2009
Temel Cerrahi Endoskopi Eğitmen Belgesi , Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi , 2009
Endoskopik Ultrasonografi Eğitimi , Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bölümü, 2008
Temel Cerrahi Endoskopi Eğitim Belgesi , Bezmialem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim Araştırma Hastanesi , 2008
Laparoskopik Kolon ve Rektum Cerrahi Kursu, TCD Ulusal Cerrahi Kongresi , 2007
Meme HAstalıkları Mezuniyet Sonrası eğitim kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Meme Cerrahisi Kliniği Kursu, 2006
Hands on Training Laparocsopic Nissen Funduplikasyon Kursu , İstanbul Cerrahi Hastanesi , 2006
Gastroenterohepatoloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterolojik ve HPB Cerrahi Kliniği Kursu, 2004
Travma ve Acil Cerrahi Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Travma ve Acil Cerrahi Kliniği Kursu, 2001
Kötü Huylu ve Selim Safra Yolu Hastalıkları Mezuniyet Sonrası Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi HPB Cerrahi Kliniği Kursu, 1999
Özofagus ve Mide Kanseri Uzmanlık Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Gastroenterolojik Cerrahi Kliniği Kursu, 1997
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi