İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelik G., "Sofyalı Bâli Efendi Vakfı", Sofya İslam Enstitüsü Yıllığı, pp.00-00, 2013 (Link)
Çelik G., "Osmanlı Devleti’Nin Balkan Devletleri Ile İlişkilerinde Belirleyici Bir Unsur Olarak 1977-1912 Dönemi Göçleri", Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.1, ss.00 - 00, 2011 (Özet)
Çelik G., "Osmanlı'Da Nüfus Ve İskan Politikaları", Notlar, ss.1-112, 2009
Çelik G., "Türkiye'De Yerel-Yerinden Yönetim Uygulamaaı (Osmanlı'Dan Cumhuriyet'E)", Kamuda Sosyal Politika , ss.20-24, 2009
Çelik G., "19. Yüzyıl İkinci Yarısında Osmanlı Devletine Göçler Ve Kafkasya Muhacirleri", Kafkasya Araştırma ve Analiz Dergisi, ss.00 - 00, 2008
Çelik G., "Gebze’Nin Sosyo-Ekonomik Gelişmesinde Yerel İdarelerin Rolü", M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.39-64, 2000
Çelik G., "Osmanlı Devleti’Nin Nüfus Ve İskan Politikası", Divan Dergisi, ss.49 - 110, 1999
Çelik G., "Mali Bunalımın Bir Göstergesi Olarak 18. Yüzyıl İkinci Yarısı Bütçeleri", Journal of Academic Studies, ss.171-186, 1999
Çelik G., "Sosyo-Ekonomik Gelişme Sürecinde Bir Kent Örneği: Gebze", M.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, ss.505-566, 1999
Çelik G., "Osmanlı Döneminde Gebze (Sosyo-Ekonomik Bir Tahlil)", İstanbul Araştırmaları Dergisi, ss.7 - 45, 1998
Çelik G., "Osmanlı İktisat Zihniyetinde Değişim", İktisat ve İş Dünyası, ss.40-45, 1993
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çelik G., Demir N. , "Economic Aspirations and Subjective Wellbeing: Empirical Evidence from Turkey", Global Business and Finance Research Conference, Melbourne, AVUSTRALYA, 25-27 Mayıs 2015, pp.00-00
Çelik G., "Kocaeli Yarımadasında Nüfus ve Yerleşim (15-19. Yüzyıllar)", Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Semprozyumu, KOCAELİ, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2014, vol.1, no.0, pp.447-464
Çelik G., "Osmanlıdan Günümüze Zanaat Örgütlenmesinde Fonksiyonel Gelişim", Ahilik Paneli, TÜRKIYE, 2010, pp.00-00
Çelik G., "Osmanlı Sisteminde Değişim Probleminin Bir Göstergesi Olarak 19. Yüzyıl Nüfus Hareketleri", Köprüler Kurduk Balkanlara Uluslararası Sempozyumu , TÜRKIYE, 2008, pp.00 - 00
Çelik G., "Osmanlı Sisteminde Değişim Probleminin Bir Göstergesi Olarak 19. Yüzyıl Nüfus Hareketleri", Köprüler Kurduk Balkanlara Uluslar arası Sempozyumu, TÜRKIYE, 17 Mayıs 2008, pp.00-00
Çelik G., "Geleneksel Vakıf Kültüründe Su Ve İstanbul Su Teşkilatı", Vakıflar Sempozyumu, TÜRKIYE, 2008, pp.00-00
Çelik G., "19. Yüzyıl İkinci Yarısında Osmanlı Devleti İskan Politikaları Ve Bir İskan Mahalli Olarak Çanakkale Bölgesi", Uluslararası Çanakkale Kongresi , TÜRKIYE, 2006, pp.00-00
Çelik G., "(19. Yüzyıl İkinci Yarısı) Üsküdar Sosyo Ekonomik Yapısında Aziz Mahmud Hüdayi Vakfının Yeri", Uluslararası Aziz Mahmud Hüdayi Sempozyumu , TÜRKIYE, 2005, pp.00-00
Çelik G., "İstanbul Su Teşkilatı Ve Hukuku ", Türk Tarih Kurumu 14. Uluslararası Tarih Kongresi, TÜRKIYE, 2005, pp.00-00
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çelik G., "Dördüncü Nesil Üniversite Ve Tanımlayıcı Bir Unsur Olarak Sosyopark", Cinius, İSTANBUL, 2014 (Link)
Çelik G., "Sosyal Yapı", Osmanlı İktisat Tarihi, Tabakoğlu Ahmet, Bilgin Arif, Ed., Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, ss.02-31-, 2013
Çelik G., "Modern Dönemde Üretim-Paylaşım Ve Tüketim Sürecinin Örgütlenmesi Ve Ahilik Kurumunun Mirası", Ahilik, Çakır Baki, Gümüş İskender, Ed., Kırklareli Üniversitesi, İstanbul, ss.68-74-, 2011
Çelik G., "Kalkınmanın Gündemini Tartışmak", Ekonomik Kalkınma ve Değerler , xxx x., Ed., Uluslararası Teknolojik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı Yayını, İstanbul, ss.00-00-, 2008
Çelik G., "Su Tesislerinin Bakımı, Korunması Ve Tamiri", İstanbul’un Tarihi Su Yolları, xxx x., Ed., İBB İSKİ Yayını, İstanbul, ss.13-48-, 2007
Çelik G., "Osmanlı Su Teşkilatı Ve Hukuku", Suyu Arayan Kent İstanbul , xxx x., Ed., İBB İSKİ Yayını, İstanbul, ss.00-00-, 2007
Çelik G., "Osmanlı Merkez Maliye Büroları", Osmanlı Maliyesi-Kurumlar ve Bütçeler, C.1, XXX X., Ed., Osmanlı Bankası Yayını, İstanbul, ss.00-00-, 2006
Çelik G., "(Sosyo – Ekonomik Bir İnceleme) Gebze (20. Yüzyıl) C.2", Gebze Belediyesi Yayını, KOCAELİ, 2004
Çelik G., "(Sosyo–Ekonomik Bir İnceleme) Gebze C. 1", Gebze Belediyesi Yayını, KOCAELİ, 2003
Çelik G., "İstanbul Suları: Hukuku Ve Teşkilatı", İBBKültür İşleri Daire Başkanlığı-İstanbul Araştırmaları Merkezi, İSTANBUL, 2000
Çelik G., "Transkripsiyonlar", İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Ticaret Tarihi C. 1, Ahmet Kal'a, Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi , İstanbul, ss.00-00-, 1999
Çelik G., "Özetler Bölümü", İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul’da Sosyal Hayat C. 2, Ahmet Kal'a, Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi , İstanbul, ss.00-00-, 1999
Çelik G., "Özetler Bölümü", İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Tarım Tarihi C. 2, Ahmet Kal'a, Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, ss.00-00-, 1999
Çelik G., "Özetler Bölümü", İstanbul Ahkâm Defterleri-İstanbul Tarım Tarihi C. 3, Ahmet Kal'a, Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi , İstanbul, ss.00-00-, 1999
Çelik G., "Özetler Bölümü", Vakıf Su Defterleri-İlmühaber C. 2, XXX X., Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi Yayını, İstanbul, ss.00-00-, 1998
Çelik G., "Özetler Bölümü", Vakıf Su Defterleri-İlmühaber C. 3, XXX X., Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, ss.00-00-, 1998
Çelik G., "Özetler Bölümü", İstanbul Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri, C. 1, XXX X., Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, ss.00-00-, 1998
Çelik G., "Özetler Bölümü", İstanbul Şer’iyye Sicilleri, Mâ-i Lezîz Defterleri C. 2, XXX X., Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi , İstanbul, ss.00-00-, 1998
Çelik G., "Özetler Bölümü", İstanbul Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri, C. 4, XXX X., Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi , İstanbul, ss.00-00-, 1998
Çelik G., "Balkan Ülkeleri Ve Sosyo-Ekonomik Yapıları", Yeniden Yapılanma Sürecinde Türk Cumhuriyetleri ve İslam Ülkelerinin Sosyo-Ekonomik Yapıları ve Türkiye İle İlişkileri, XXX X., Ed., M.Ü. Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Ekonomik Araştırma Merkezi Yayını, İstanbul, ss.221-280-, 1998
Çelik G., "Özetler Bölümü", İstanbul Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri, C. 3, XXX X., Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi , İstanbul, ss.00-00-, 1998
Çelik G., "Özetler Bölümü", İstanbul Şer’iyye Sicilleri Mâ-i Lezîz Defterleri, C.5, xxx x., Ed., İBB Kültür İşleri Daire Başkanlığı İstanbul Araştırmaları Merkezi, İstanbul, ss.00-00-, 1998
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Çelik G., "Osmanlı Toplumsal Sisteminin Bir Göstergesi Olarak 19. Yüzyılda Osmanlı Ulaşım Ağının Yeniden Oluşumu Ve İskan Siyaseti", Türkler Ansiklopedisi,Yeni Türkiye Yayınları,, cilt.13, ss.936-941, 2003
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi