İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ , 2011 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Rektör, DİCLE ÜNİVERSİTESİ , , 20.07.2016 - 15.08.2016
Merkez Müdürü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyopark , -, 18.08.2015 - Devam Ediyor
, TÜBİTAK Bilim Kurulu, , 13.03.2013 - 13.03.2016
Rektör Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 24.11.2011 - 11.07.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi , İktisat , 18.11.2011 - Devam Ediyor
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Siyasal Bilgiler Fakültesi , İktisat , 18.11.2011 - Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ , , 07.04.2011 - 24.11.2012
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 24.12.2010 - 23.12.2013
Dekan, KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ , , 06.03.2009 - 11.11.2011
VERDİĞİ DERSLER
İslam İktisat Düşüncesi, Doktora, 2014-2015
İslam İktisat Düşüncesine Giriş, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yönetim Kültürü ve Ekonomi , Yüksek Lisans, 2014-2015
Karşılaştırmalı İktisat Tarihi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Karşılaştırmalı İktisadi Sistemler , Doktora, 2012-2013
İslam İktisat Düşüncesine Giriş , Yüksek Lisans, 2012-2013
İslam İktisat Düşüncesi , Doktora, 2012-2013
Karşılaştırmalı iktisat Tarihi , Yüksek Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Binbir, "18 ve 19 Yüzyıllarda, İstanbul'da Üretim ve Ticaretin Denetiminde İhtisap Kurumunun Yeri", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi , Aralık, 2012.
Doktora, K.Göktepe, "Tekirdağ Sancağında Tarımsal Yapı (1840-1914)", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Eylül, 2012.
Doktora, G.Albayrak, "19. Yüzyılda Osmanlı Tuna'sında Ticaret", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Ekim, 2012.
Doktora, A.Doğan , "Antalya-Teke Sancağının Sosyo Ekonomik Yapısı (19. yüzyıl) ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi , Haziran, 2012.
Doktora, F.Bal, "Osmanlı Devleti-İspanya İktisadi İlişkileri (16-18.Yüzyıl)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Ağustos, 2011.
Doktora, F.Dığıroğlu, "19. Yüzyıl Karadenizinde Yeni Bir Ticari Merkez Samsun", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Eylül, 2011.
Doktora, M.Arslan, "Amerika Birleşik Devletleri’nin İktisadi Büyümesinde Devletin Rolü", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2011.
Doktora, M.Özer, "Osmanlıdan Cumhuriyete Devlet Eli İle Milli Tüccar Oluşturma Politikaları", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2010.
Doktora, K.Eyüboğlu, "Almanya’nın ekonomi politikalarında Ortadoğu (1980-1914)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, A.Beşer, "Temettuat Defterlerine Göre Plevne Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, N.Söylemez, "Soyutlanmış ülke ekonomisi: Model Ülke Filistin", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı , Temmuz, 2011.
Yüksek Lisans, M.Aydın, "Kanada’nın Ontario Eyaletinde Tarımsal Yapı (1867-1975)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, A.Batkitar, "Temettuat Devfterlerine Göre Eğrigöz (Emet ve Hisarcık) Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, A.Kansoy, "İran-Avrupa Birliği ekonomik ilişkileri (2001-2010)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, K.Demir, "Osmanlı Basınında İktisadi Kavram ve Süreç Üzerine Yaklaşımlar (1860-1873)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, A.Özbek, "Ortadoğu ekonomilerinde Telekominikasyon Sektörü ", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, F.Bal, "Endülüs Emevi Develeti’nin Sosyo-Ekonomik Yapısı (756-1031)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, S.Kocakaplan, "Temettuat Defterlerine Göre Silistre Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, K.Göktepe, "Türkiye’de Uygulanan İktisat Politikaları Çerçevesinde Malatya’nın Sosyo-Ekonomik Gelişimi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, F.Odabaş, "19. Yüzyılda Adapazarı’nın Sosyo-Ekonomik Yapısı", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2007.
Yüksek Lisans, M.Gümüşoğilu, "Safranbolu Kazasının Sosyo-Ekonomik Yapısı (1840-41)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, A.Başer, "Türkiye’de Tarım Destekleme Politikaları ve Çay Sektörü", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, B.Demir, "İstanbul’un İktisadi Coğrafyası (20. Yüzyılın Başı)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, T.Ödemir, "Türkiye ve Suriye’de devletin ekonomiye müdahalesi bağlamında tarım sektörü", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu İktisadı, Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, E.Alp, "Ortadoğu ülkelerinde savunma harcamalarının nedenleri, geleceği ve sosyo-ekonomik etkileri", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü Ortadoğu İktisadı Anabilim Dalı , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, N.Tunalı, "Sosyo-Ekonomik Gelişim Sürecinde Suriye", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ortadoğu Araştırmaları Enstitüsü İktisat, Temmuz, 2005.
Yüksek Lisans, M.Büberci, "19. Yüzyılda Sosyo-Ekonomik Yönleri İle Çanakkale", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, M.Yücel, "1930-1945 Döneminde .Türkiye İktisat Politikaları veİstanbul", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, M.Yücel, "1939-1945 dönemi Türkiye İktisat Politikaları ve İstanbul ekonomisi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, A.Bağdatlı, "(1844-45 tarihli temettüat defterleri çerçevesinde) Tanzimat dönemi Yozgat kasabasının sosyo- ekonomik yapısı", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, K.Göçer, "Son Dönem Osmanlı İktisat Düşüncesinde Birey (Ulum-U İktisadiye Ve İctimaiye Mecmuası İle İktisadiyat Mecmuası)", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, M.Şahinkoç, "Türk İktisat Düşüncesinin Gelişiminde 'Fen Ve Sanat' Mecmuası İle 'Sanayi' Mecmuasının Yeri", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, M.Çiftçi, "Siyasal karar alma sürecinde ekonominin etkisi: Batı Türkistan ve Kafkasya’ da Basmacı hareketi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2001.
Yüksek Lisans, O.Gedik, "İkinci Dünya Savaşı döneminde İstanbul'un sosyo ekonomik yapısı", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi, Temmuz, 2001.
GÖRSEL ETKİNLİKLER
Radyo Programı, Yönetmen , 18.02.2015 - Devam Ediyor
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi