İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aras F., "Investigation of Effects of Infill Walls in Reinforced Concrete Buildings with Full-Scaled Experiments", TEKNIK DERGI, vol.29, pp.8651-8667, 2018 (Link)
Aras F., Duzci E., "Seismic Performance of Traditional Stone Masonry Dwellings under Canakkale Seismic Sequences", JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, vol.32, 2018
Aras F., "Laboratory Tests and Vibration Surveys for the Mechanical Properties of Infill Walls", JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, vol.32, 2018
Aras F., "MODAL TESTING OF AN ISOLATED OVERPASS BRIDGE IN ITS CONSTRUCTION STAGES", BALTIC JOURNAL OF ROAD AND BRIDGE ENGINEERING, vol.13, pp.67-76, 2018 (Link)
Aras F., "Ambient and forced vibration testing with numerical identification for RC buildings", EARTHQUAKES AND STRUCTURES, vol.11, pp.809-822, 2016 (Link)
Aras F., "Frequency variation in construction stages and model validation for steel buildings", STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES, vol.22, pp.647-662, 2016 (Link)
Aras F., Altay G., "Investigation Of Mechanical Properties Of Masonry In Historic Buildings", GRADEVINAR, vol.67, pp.461-, 2015
Aras F., Altay G., "Seismic Evaluation And Structural Control Of The Historical Beylerbeyi Palace", STRUCTURAL CONTROL & HEALTH MONITORING, vol.22, pp.347-364, 2015
Aras F., "Timber-Framed Buildings And Structural Restoration Of A Historic Timber Pavilion In Turkey", International Journal of Architectural Heritage, vol.7, no.4, pp.403-415, 2013 (Link) (Abstract)
Aras F., Krstevska L., Altay G., Taskov L., "Experimental And Numerical Modal Analyses Of A Historical Masonry Palace", Construction and Building Material, pp.81-91, 2011
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aras F., "Innovative Technologies for the Protection of Historical Structures against Earthquakes", Internatioanl Journal of Architecture and Planning,, vol.3, pp.12-24, 2015 (Link)
Aras F., "Damage Assessment And Mortar Identification In Beylerbeyi Palace", Gazi University Journal of Science, no.2, pp.211-226, 2010
Aras F., "Assessment Of A Steel-Based Solution For The Refurbishment Of A Historical Palace", Steel Structures, Design and Research, pp.169-175, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aras F., "Use of AVS to Determine the Dynamic Modes of an Overpass Bridge in Istanbul", 13th International Congress on Advances in Civil Engineering, İZMİR, TÜRKIYE, 12-14 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.1-6
Aras F., "Dynamic Testing in Reinforced Concrete Buildings", International Conference in Civil Engineering, Hanoi, VIETNAM, 8-10 Mayıs 2017, pp.1-6
Aras F., "Çelik Binalarda Modal Özelliklerin Değişiminin Yapım Süresince İzlenmesi ", 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-14 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.10-18
Aras F., "Betonarme Bir Yapıda Çevresel Ve Kuvvet Etkisinde Titreşim Analizleri ", 4. Uluslararası Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 11-14 Ekim 2017, vol.1, no.1, pp.1-10
Aras F., Koç E., "Mechanical Properties of the Partition Walls in Typical Residential Buildings Located in Istanbul", ACE2016, Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.1-11
Aras F., "Performance Comparison of Two Retrofit Shear Wall Forms, Complete and Partial Fill of RC Frame Gaps ", ACE2016, Advances in Civil Engineering, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2016, vol.1, no.1, pp.1-9
Aras F., "Operational Modal Analysis to Confirm the Numerical Model of a Reinforced Concrete Building", 6th Annual International Conference on Civil Engineering, Atina, YUNANISTAN, 20-23 Haziran 2016, pp.1-10
Aras F., "Betonarme bir yapıda bölme duvarların etkilerinin incelenmesi",  3. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2015, cilt.1, no.1, ss.1-10
Aras F., Altay G., "Proposal of Base Isolation for the Earthquake Safety of a Historical Masonry Palace", The Third Conference on Smart Monitoring, Assessment and Rehabilitation of Structures, ANTALYA, TÜRKIYE, 7-9 Eylül 2015, vol.1, no.1, pp.1-8
Aras F., "The Importance Of The Validation Of Numerical Models With The Experimental Modal Analysis ", International Conference on Civil and Environmental Engineering , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 20-23 Mayıs 2015, vol.1, no.1, pp.1488-1495
Aras F., "Innovative Technologies For The Protection Of Historical Structures Against Earthquakes", International Congress of Architecture, Innovatıve Approaches in Archıtecture and Plannıng, KONYA, TÜRKIYE, 20-23 Kasım 2014, vol.2, no.1, pp.459-470 (Özet) (Abstract)
Aras F., Savran S., "Characterization Of Mortar In Historical Beylerbeyi Palace", International Conference on Conservation of Stone and Earthen Architectural Heritage , Kongju, GUNEY KORE, 20-23 Mayıs 2014, vol.1, no.1, pp.172-178 (Abstract)
Aras F., "Türkiye Ahşap Yapı Medeniyeti Ve Tarihi Ahşap Yapıların Korunması", Uluslararası Medeniyet Kongresi, Medeniyetlerin dünü, bugünü ve yarını , İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-19 Ocak 2014, ss.1-12 (Link) (Özet) (Abstract)
Aras F., "Tarihi Yığma Binalara Uygulanan Yapısal Restorasyonların Bina Dinamik Özelliklerine Etkileri", 2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, HATAY, TÜRKİYE, 25-28 Eylül 2013, ss.1-12 (Özet)
Biçkici B., Aras F., "Historical Aqueducts Of Istanbul And Dynamic Analysis Of Paşa Kemeri Aqueduct", SE-50EEE, International Conference on Earthquake Engineering , MAKEDONYA, 29 - 31 Mayıs 2013 (Abstract)
Aras F., "Comparison Of The Turkish Earthquake Code Methodology For The Assessment Of Existing Masonry Buildings To Fema-356 Methodology", SE-50EEE, International Conference on Earthquake Engineering , MAKEDONYA, 28-31 Mayıs 2013 (Abstract)
Aras F., "İstanbul’Un Kültürel Mirası Ve Maruz Kaldığı Tehlikeler", XVII. Ortaçağ-Türk Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKİYE, 02-05 Ekim 2013, ss.1-13 (Özet)
Aras F., "Assessment Of Historical Masonry Buildings In Istanbul", 10th International Cpngress on Advances in Civil Engineering, TÜRKIYE, 17-19 Ekim 2012, vol.1, no.1 (Link) (Abstract)
Aras F., "Assessment Of A Steel-Used Solution For The Rehabilitation Of A Historical Palace", International Symposium, Steel Structures: Culture & Sustainability, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2010, pp.273-282
Aras F., "Nonlinear Pushover Analysis Of A Historical Masonry Structure", 9th International Congress on Advances in Civil Engineering, TÜRKIYE, 27-0 Eylül 2010
Aras F., "Comparison Of Different Retrofit Strategies By Performance Based Design Procedure", 1st International Structural Specialty Conference, Calgary, Alberta, Canada, 2006., KANADA, 23-26 Mayıs 2006
Aras F., Altay G., "Nonlinear Response Analysis Of Different Retrofit Strategies", Improvement of Buildings’ Structural Quality by New Technologies, AVUSTURYA, 20-22 Ocak 2005, pp.165-174
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aras F., "• Earthquake Protection Of Beylerbeyi Palace By Reversible Technologies", VDM, Verlag Publishing House, Berlin, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi