İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi FERHAT YÖNEY
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Bölüm :
Ana Bilm Dalı : SİSTEMATİK FELSEFE
Sabit Telefon : +90 216 2802678
E Posta Adresi : ferhat.yoneymedeniyet.edu.tr | ferhatyoneygmail.com
Web Adresi : http://aves.medeniyet.edu.tr/ferhat.yoney/cv
Ofis : Kuzey Yerleşkesi E Blok No: 143
Posta Adresi : Kuzey Yerleşkesi, Ünalan Sok., D-100 Karayolu Yanyol, 34700, Ünalan, Üsküdar/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilimdalı, 2010-2015
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2006-2009
Lisans, BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, 1999-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "İlahi Buyruk Teorisi ve Diğer Ahlaki Realizm Türlerinin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Anabilim Dalı Eylül, 2015.
Yüksek Lisans, "Din Felsefesi açısından İzafiyet Teorisi", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı Haziran, 2009.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Sistematik Felsefe ve Mantık
Din Felsefesi
Ahlak Felsefesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Philosophy
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2017 - 2018
Arş.Gör., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2012 - 2017
Verdiği Dersler
Din Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans, 2017-2018
İngilizce Felsefe Metinleri II, Lisans, 2017-2018
İngilizce Felsefe Metinleri IV, Lisans, 2017-2018
Çağdaş Ahlak Felsefesi Okumaları, Doktora, 2017-2018
İngilizce Felsefe Metinleri I, Lisans, 2017-2018
Din Felsefesi, Lisans, 2017-2018
Seminer: Modern Çağ Felsefesi Tarihi, Lisans, 2017-2018
İngilizce Felsefe Metinleri V, Lisans, 2017-2018
İngilizce Felsefe Metinleri VI, Lisans, 2016-2017
Değer Felsefesi Okumaları, Yüksek Lisans, 2016-2017
İngilizce Felsefe Metinleri II, Lisans, 2016-2017
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yöney F., "Tanrısal Önbilgi – Özgür İrade Sorunu: Zaman Dışı Sonsuzluk Çözümü", Felsefe Dünyası, pp.66-91, 2018
Yöney F., "Çağdaş Ahlaki Doğaüstücülük ve Russ Shafer-Landau", Kaygı, pp.225-237, 2018 (Link)
Yöney F., "Cornell Realism as a New Type of Moral Naturalism", BEYTULHIKME-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF PHILOSOPHY, vol.8, pp.665-680, 2018
Yöney F., "Ahlakın Evrimsel Kökeni, Ahlaki Bilgi ve Ahlaki Realizmi Zayıflatabilir mi?", Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, pp.145-174, 2017
Yöney F., "Ahlak Felsefesinde Teolojik İradecilik ve Bazı Eleştiriler", Kutadgubilig: Felsefe Bilim Araştırmaları Dergisi, pp.111-132, 2016
Yöney F., "Ahlak Felsefesinde Olgu-Değer Ayrımı ve Nesnelci Ahlaki Realizm Açısından Değerlendirilmesi", Felsefe Dünyası, no.1, pp.241-268, 2015
Yöney F., "Neo-Aristotelesçi Doğalcılık ve Ahlaki Realizm Açısından Değerlendirilmesi", Felsefe Arkivi, no.2, ss.65-79, 2014
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yöney F., "Is God of Quran Absolutely Good?", in: New Researches New Ideas On Social Sciences, Sarıtaş E., Eds., Trafford Publishing , Bloomington, pp.170-187, 2017
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
5th International Conference on Contemporary Philosophy of Religion, "Is God of Quran Absolutely Good?", Tehrân, Ocak 2017
Bilimsel Hakemlikler
Felsefi Düşün, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 2
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Din Felsefesi; Ahlak Felsefesi
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Philosophy of Religion; Ethics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi