İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi FATİH YİĞİT
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İŞLETME
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 216 2802518
E Posta Adresi : fatih.yigitmedeniyet.edu.tr | dr.fyigitgmail.com
Web Adresi : http://aves.medeniyet.edu.tr/fatih.yigit/
Ofis : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FİNANS, 2010-2015
Yüksek Lisans, GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME, 2007-2010
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME (İNGİLİZCE), 2001-2006
Yaptığı Tezler
Doktora, "Finansal krizlerin şirket sermaye yapıları üzerindeki etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FİNANS Mayıs, 2015.
Yüksek Lisans, "Bütçesel katılım ile iş tatmini arasındaki ilişkide rol belirsizliğinin ara değişken etkisi", GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME Mayıs, 2010.
Araştırma Alanları
Finansman
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Finans
Finans
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2016 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2015 - 2016
Arş.Gör., University of Hull, Business School, 2013 - 2014
Arş.Gör., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, 2012 - 2015
Arş.Gör., Simon Fraser University, Beedie School of Businss, 2010 - 2010
Arş.Gör., GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2009 - 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Tatliyer M., Yiğit F., "Does exchange rate volatility really influence foreign trade? Evidence from Turkey", International Journal of Economics and Finance, vol.8, pp.33-38, 2016 (Link)
Gün M., Yiğit F., "Impacts of The Global Economic Crisis on Economic Structure: An Example of Turkey’s Economy", Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.149-159, 2016 (Link)
Çoban A., Yiğit F., Kalkavan H., Kizil C., Şeker Ş.E., "Macroeconomic Facts for Telecom Industry in MINT Countries ", Procedia Economics and Finance, vol.39, pp.156-164, 2016 (Link)
Jermias J., Yiğit F., "Budgetary Participation In Turkey: The Effects Of Information Asymmetry, Goal Commitment, And Role Ambiguity On Job Satisfaction And Performance", Journal of International Accounting Research, vol.12, no.1, pp.29-54, 2013
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yiğit F., Jermias J., "Factors affecting leverage during financial crisis: Evidence from Turkey", 39th European Accounting Association Annual Congress, Maastricht, HOLLANDA, 11-13 Mayıs 2016, pp.50-50 (Link)
Çoban A., Yiğit F., Kalkavan H., Kizil C., Şeker Ş.E., "Macroeconomic facts for Telecom Industry in MINT Countries ", 3rd GLOBAL CONFERENCE on BUSINESS, ECONOMICS, MANAGEMENT and TOURISM, Roma, ITALYA, 26-28 Kasım 2015, pp.156-164 (Link)
Yiğit F., "Finansal krizlerin şirket sermaye yapıları üzerindeki etkileri", 19. Finans Sempozyumu, ÇORUM, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, ss.687-706
Yiğit F., Aliyev F., "Twin Deficits Phenomenon And Deficits' Bidirectional Correlation Case In Turkish Economy", International Finance Banking and Insurance Congress, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2012, pp.27-28
Gün M., Yiğit F., "Impacts Of The Global Economic Crisis On Economic Structure: An Example Of Turkey'S Economy", International Conference "Business Administration and Corporate Social Responsibility", AZERBAYCAN, 23-25 Kasım 2012, pp.17-23
Jermias J., Yiğit F., "Budgetary Participation: The Effects of Information Asymmetry, Goal Commitment, and Role Ambiguity on Job Satisfaction and Performance", European Accounting Association 34th Annual Congress, ROMA, ITALYA, 1-4 Nisan 2011, pp.248-248
Camgöz M., Tatliyer M., Yiğit F., "Floating Vs. Fixed: The Interrelation Between Exchange Rate Systems And Foreign Trade In Turkish Experience", Anadolu International Conference in Economics II, TÜRKIYE, 15-17 Haziran 2011
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yiğit F., "Sermaye Yapısı ve Sermaye Yapısı Teorileri", Nobel Akademik Yayıncılık, ANKARA, 2016 (Link)
Diğer Yayınlar
Yiğit F., "Sosyal Bilimlerde Yayın Performansı ve Akademik Veri Merkezi Önerisi", Teknik Rapor, ss.8, 2016 (Link)
Desteklenen Projeler
"Finansal Krizlerin Şirket Sermaye Yapıları Üzerine Etkileri", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 34856, Yönetici, 2015
"19. Finans Sempozyumuna Katılım", BAP Diğer, S-BEK-2015-759, Yönetici, 2015
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
10th International Conference on Knowledge, Economy and Management, İstanbul, Kasım 2012
International Finance Banking and Insurance Congress, Antalya, Nisan 2012
Conference on the Role of Sukuk in Development, İstanbul, Mayıs 2012
2nd Early Career Academics' Research Development Program, İstanbul, Mayıs 2011
Anadolu International Conference in Economics II, Eskişehir, Haziran 2011
7. Uluslararası Muhasebe Konferansı, İstanbul, Ekim 2010
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
International Finance Banking and Insurance Congress, Oturum Başkanı, ANTALYA, TÜRKIYE, 2012
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 2
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 5
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Yurtdışı Doktora Sırası Araştırma Bursu, TÜBİTAK, Eylül 2013
Yurtdışı Araştırma Bursu, YÖK, Ocak 2010
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi