İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Mimarlık, 2012 - 2015
Doç.Dr., HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, 2010 - 2012
Yrd.Doç.Dr., HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, 2009 - 2010
Arş.Gör., HARRAN ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik, 2007 - 2009
Arş.Gör., ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 1998 - 2007
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Enstitü Müdürü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Enstitüsü, , 02.10.2016 - 08.11.2018
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, , 15.01.2012 - 01.01.2014
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Biyomühendislik, , 11.01.2012 - Devam Ediyor
Enstitü Müdür Yardımcısı, HARRAN ÜNİVERSİTESİ Fen Bilimleri Ens., , 20.05.2009 - 30.12.2011
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, M.Altun, "Sülfat İndirgeyen Bakterilerle Krom ve Arseniğin Yüksek Hızlı Biyoreaktörlerde Arıtımı", HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi Kimya Bölümü, Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, Z.Yücesoy, "Anaerobik Perdeli Reaktörlerde (ABR) Bakır ve Çinko İçeren Asidik Maden Sızıntı Sularının Arıtımı ve Metal Geri Kazanımı ", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği, Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, S.Yıldız, "Denizli (Merkez) Atıksu Arıtma Tesisi Performansının Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Modellenmesi", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, N.Dursun, "Elementel kükürt bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyon prosesleriyle içme sularından nitrat gideriminin sabit ve akışkan yataklı reaktörlerde irdelenmesi", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, A.Kılıç, "İçme sularından eş zamanlı olarak nitrat ve Cr(VI) giderimi amacıyla heterotrofik, kükürt-bazlı ototrofik ve miksotrofik denitrifikasyon proseslerin araştırılması", HARRAN ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği, Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi