İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Uzaysal Modülasyon Tabanlı Kod İndeks Modülasyonlu Yüksek Hızlı Enerji Verimli Yeni Bir MIMO Sistem", BAP Arastırma Projesi, 1263, Yönetici, Devam Ediyor
"Kod İndeks Modülasyonu ve Uzaysal Modülasyon: MİMO Sitemler İçin Yeni Yüksek Hızlı Enerji Verimli Yöntem", BAP Diğer, F-BEK-2018-1332, Yönetici, 2018
"Uzaysal Modülasyon Tabanlı Yüksek Başarımlı Röleli Sistemler", BAP Doktora, 2014-04-03-DOPOl, Araştırmacı, 2016
"İşbirlikli Röleli Sistemlerde Karmaşıklık Azaltıcı Yöntemler ve Hata Başarım Analizleri ", TÜBITAK Projesi, 113E229, Araştırmacı, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi