İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Dr.Öğr.Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2017 - 2018
Yrd.Doç.Dr., MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2016 - 2017
Arş.Gör., MALTEPE ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, 2007 - 2016
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Uzay Mühendisliği, 19.12.2017 - Devam Ediyor
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü, 13.07.2017 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
İstatistiksel İşaret İşleme, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sayısal Haberleşme Kuramı, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bilgisayar Destekli Tasarım, Lisans, 2017-2018
Elektrik Devre Laboratuvarı, Lisans, 2017-2018
Microprocessors, Lisans, 2017-2018
Olasılık ve Rastgele Süreçler, Lisans, 2016-2017
Signals and Systems, Lisans, 2016-2017
Bilgisayar Destekli Tasarım, Lisans, 2016-2017
Kontrol Teorisi, Lisans, 2016-2017
İletişim Kuramı II, Lisans, 2016-2017
Sinyaller ve Sistemler, Lisans, 2016-2017
Enformasyon Teorisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Sayısal Haberleşme Kuramı, Yüksek Lisans, 2016-2017
Sayısal Haberleşme Kuramı, Yüksek Lisans, 2016-2017
İletişim Kuramı I, Lisans, 2016-2017
Sayısal İletişim, Lisans, 2016-2017
Enformasyon Teorisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Olasılık ve Rastgele Süreçler, Lisans, 2016-2017
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, C.Arslan, "Novel Quadrature Spatial Modulation Techniques For Optical MIMO Communication Systems ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Talbu, "Code Index Modulation Based Cooperative Spatial Modulation ", MALTEPE ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Hayır, "Design and Performance Analysis of Spatial Modulation with Index Mdulation for Free Space Optical Communication Scheme ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, F.Çögen, "Design and Performance Analysis of Diversity Schemes for Spatial Modulation with Index Modulation", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi