İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Sosyo-Ekonomik Düzeyi Düşük Ailelerin Özel Yetenekli Çocuklarının Bilim ve Zeka Oyunları Yöntemi İle Erken Yaşta Tespiti", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TR10/16/ÇGE/0055, Danışman, 2018
"Polipropilenkarbonat-Ham Bentonite Kompozitlerin Dielektrik Özellikleri", BAP Arastırma Projesi, F-BEK-2017-1071, Yönetici, 2017
"Kesirli Türevli Nüfus Artış Modeli için Yeni bir Sayısal Yaklaşım ", BAP Arastırma Projesi, F-BEK-2016-879, Araştırmacı, 2016
"Lineer olmayan populasyon modeli için yeni sayısal yaklaşımlar ", BAP Arastırma Projesi, F-BEK-2016-847, Yönetici, 2016
"Doğrusal Olmayan Diferansiyel Denklemlerin Geliştirilmiş Sayısal Çözümleri Ve Uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, F-BAG-2016-808, Yönetici, 2016
"2. Türk Arap Yüksek Öğretim Kongresi", Diğer Projeler, T-SMP-2016-833, Araştırmacı, 2016
"Bulanık Sınır-Değer Problemleri İçin Sayısal Çözüm Yöntemleri", BAP Arastırma Projesi, 2014, Yönetici, 2014
"Doğrusal Bulanık Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları", BAP Arastırma Projesi, 2013, Yönetici, 2013
"Regularizasyon yöntemlerinin Parabolik denklemlere uygulanması", BAP Arastırma Projesi, 2011, Yönetici, 2011
"TTF Yönteminin Bir Boyutlu Parabolik Denklemlere Uygulanması", BAP Arastırma Projesi, 2007-016, Araştırmacı, 2009
"Isı Transferi Denkleminde Kaynak Kontrol Parametresinin Bulunması", BAP Arastırma Projesi, 2006-014, Yönetici, 2008
"Parabolik denklemlerde ters katsayı problemlerinin çözümü için paket program", TÜBITAK Projesi, 104T137, Araştırmacı, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi