İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2009 - 2015
Yrd.Doç.Dr., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2009
Arş.Gör., Université de Genève, Science Faculty, 1996 - 1997
Arş.Gör., KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1993 - 2000
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, , 01.08.2017 - Devam Ediyor
Dekan, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 19.10.2015 - Devam Ediyor
Erasmus Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 28.09.2015 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 06.07.2015 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, , 06.07.2015 - Devam Ediyor
Kariyer Geliştirme Koordinatörü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, , 02.03.2015 - Devam Ediyor
Mevlana Koordinatörü, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 17.07.2012 - 24.06.2015
Farabi Koordinatörü, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 10.06.2012 - 14.06.2015
Fen Bilimleri Enstitüsü, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Elektro-Optik Sistem Mühendisliği Kurucu Üyesi, , 14.06.2010 - 24.06.2015
Fen Bilimleri Enstitüsü, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fizik Bölümü Bologna Komisyon üyesi, , 13.06.2010 - 24.06.2015
Lisanüstü sınav jürisi üyeliği, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fizik, , 13.04.2004 - 24.06.2014
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi, Fizik, 12.11.2000 - 24.06.2015
VERDİĞİ DERSLER
Yüksek Lisans Seminer II, Yüksek Lisans, 2014-2015
Fizik I, Lisans, 2013-2014
Matematiksel Modelleme, Lisans, 2013-2014
DIFFERENTIAL EQUATIONS, Lisans, 2012-2013
LINEAR ALGEBRA, Lisans, 2011-2012
Sayısal Analiz Yöntemleri, Yüksek Lisans, 2011-2012
Modern Fizik Laboratuvarı, Lisans, 2011-2012
Klasik Mekanik, Lisans, 2010-2011
Calculus I, Lisans, 2010-2011
Fizik II, Lisans, 2010-2011
Fizik-2, Lisans, 2009-2010
Seminer II, Lisans, 2008-2009
Fizikte Bilgisayar Uygulamaları, Lisans, 2008-2009
Fizikte Matematiksel Yöntemler, Lisans, 2007-2008
Fizikte Uygulamalı Sayısal Yöntemler, Yüksek Lisans, 2007-2008
Fizikte Matematiksel Yöntemler II, Lisans, 2007-2008
Gaz Dinamiğinde Matematiksel Ve Sayısal Modelleme, Lisans, 2006-2007
Fizikte Sayısal Yöntemler, Lisans, 2006-2007
Fizikte Bilgisayar Uygulamaları, Lisans, 2006-2007
Fizikte İleri Matematik Yöntemler, Yüksek Lisans, 2006-2007
Genel Fizik, Lisans, 2006-2007
Fizikte Sayısal Yöntemler II, Lisans, 2006-2007
Yüksek Lisans Tez, Yüksek Lisans, 2006-2007
Yüksek Lisans Seminer, Yüksek Lisans, 2006-2007
Genel Fizik II, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Umekkan, "Bulanık Fark Denklemleri ve Uygulamaları", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen- Bilimleri Fizik, Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, T.İkier, "Difüzyon Denklemde Ters Katsayı Problemi İçin Sayısal Yöntemler", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen- Bilimleri Fizik, Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, Ş.Aslan, "Parabolik Denklemde Bilinmeyen Katsayıyı Problemleri İçin Sonlu Fark Şemaları", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen- Bilimleri Fizik, Mayıs, 2007.
Yüksek Lisans, A.Kalelioğlu, "Optik cihazların istatistiksel dağılımı ve kullanımı", KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Fen- Bilimleri Elektro-Optik Sistem Mühendisliği, Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Doktora sınavı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Haziran, 2016
Atama, Akademik Kadro Atama, Doğuş Üniversitesi, Nisan, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2014
Atama, Yrd. Doçent ataması, 18 Mart Üniversitesi, Mart, 2012
Tez Savunma, Doktora Savunma, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2011
A. Personel, Asistan Alımı, Kocaeli Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma, Uygulamalı Matematik, Kocaeli Üniversitesi, Haziran, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi