İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Disiplinlerarası Fizik ve İlgili Bilim ve Teknoloji Alanları
Diferansiyel denklemler
Kısmi diferansiyel eşitlikler
Isı ve Madde Transferi
Hesaplamalı akışkanlar dinamiği
Sayısal Analiz
Fark Denklemleri ve Fonksiyonel Denklemler
Matematik -> Diğer
Bulanık Matematik
Bulanık ilk değer problemleri
Sonlu farklar metodu
Bulanık diferensiyel denklemler
Inverse Problemler
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı
Fizik
Hesaplama Bilimleri
Isı Transferi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Physics, Applied
Computer Science, Interdisciplinary Applications
Mathematics, Applied
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi