İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, , 2010-2015
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, , 2007-2009
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ, , 2004-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Asetilkolin Biyosensörünün Hazırlanması, Alzheimer Tedavisi İçin Yeni Asetilkolinesteraz İnhibitörlerinin Sentezi, Spektrofotometrik ve Elektrokimyasal Yöntemlerle İnhibisyon Özelliklerinin İncelenmesi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA Mart, 2015.
Yüksek Lisans, "(Aminometil)polistirene Takılı Schiff Bazı ve Onun Ni(II) Kompleksinin Sentezi, Karakterizasyonu ve β-galaktosidaz Enziminin İmmobilizasyon Özelliklerinin İncelenmesi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ KİMYA Aralık, 2009.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi