İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Taşçioğlu M., Yener D. , "Pazarlama Tarihine Dönemsel Bir Bakış", The Journal of Academic Social Science, pp.231-238, 2018
Yener D. , Taşçioğlu M., "Online Eğitim Alan Öğrencilerin Eğitim Sistemleri ile İlgili Kalite Algısının Tespiti", Ulakbilge - Sosyal Bilimler Dergisi, vol.6, pp.1423-1444, 2018
Yener D. , Taşçioğlu M., "Gender Role on Service Quality Perception About Online Education", The Online Journal of Quality in Higher Education, vol.5, pp.26-33, 2018
Yener D. , "Davranışsal İktisat ve Tüketici Davranışları", Bilimevi İktisat Dergisi, ss.20-30, 2018
Yener D. , "Dijitalleşen Pazarlama ve Sosyal Medya", Bilimevi İktisat Dergisi, ss.40-50, 2018
Taşçioğlu M., Yener D. , "Tüketicilerin Boykotlara Karşı Tutumlarına Yönelik Bir Araştırma Menşei Ülke ve Sürdürülebilirliğin Etkileri", The Journal of Academic Social Science, pp.54-67, 2017 (Link)
Yener D. , Dursun T., Kader O., "Determinants That Affect Consumers’ Boycotts Participation ", The Journal of Academic Social Science, pp.61-75, 2016 (Link)
Yener D. , "Factors That Affect The Attitudes Of Consumers Towards Halal-Certified Products in Turkey", Journal of Food Products Marketing, vol.21, pp.160-178, 2015 (Link)
Yener D. , "Tüketici Etnosentrizmini Etkileyen Bir Faktör Olarak Dindarlık", International Journal of Economics and Administrative Studies, no.12, pp.65-84, 2014 (Link)
Yener D. , "The Effect of Religiosity on Product Involvement in a Muslim Society", Journal of Business Research-Turk, vol.6, no.1, pp.58-69, 2014 (Link)
Kader O., Dursun T., Yener D. , "Turkish Users’ Attitudes Towards Facebook Advertisements", Journal of Global Strategic Management, vol.8, no.2, pp.17-25, 2014 (Link)
Kader O., Dursun T., Yener D. , "Online Alışverişte Tüketicilerin Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi", Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.36, pp.119-135, 2014 (Link)
Yener D. , Kader O., Dursun T., "Hedonism, Materialism and Consumer Boycotts Participation", İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.5, no.15, pp.99-111, 2014 (Link)
Yener D. , "Marketplace Alienation of Consumers in Turkey", İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal, vol.5, no.13, pp.36-46, 2014 (Link)
Yener D. , Kader O., Dursun T., "The Effects of Burnout on Organizational Commitment in Logistics Sector", Journal of Business Research-Turk, vol.6, no.2, pp.15-25, 2014 (Link)
Dursun T., Yener D. , "İçgüdüsel Satınalma Ölçeklerinin Türk Tüketiciler İçin Uyarlanmasına Yönelik Hazır Giyim Sektöründe Bir Uygulama", Electronic Journal of Vocational Colleges, vol.3, no.1, pp.89-103, 2014 (Link)
Yener D. , "Students' Perceived Service Quality of Distance Learning Courses in a Dual-Mode Education System", Contemporary Educational Technology, vol.4, pp.50-65, 2013 (Link)
Yener D. , "Marka Çağrışım Unsurlarının Marka Kişiliği Üzerine Etkisi", Electronic Journal of Vocational Colleges, vol.3, no.1, pp.89-103, 2013 (Link)
Yener D. , "Tüketicilerin Algıladıkları Risklerin Azaltılmasında Pazar Eksperlerinin Rolü", Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.3, ss.219-234, 2012 (Link)
Yener D. , "Türkiye’deki Pazar Eksperlerinin Profil Özellikleri ve Alışverişe Yönelik Tutumları", Electronic Journal of Vocational Colleges, vol.2, no.2, pp.118-130, 2012 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Yener D. , Onurlubaş E., "Şehir Markası Kavramı ve Türkiye'de Son On Yılda Şehir Markası Kavramı Üzerine Bir Literatür Taraması", Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, - , pp.1-
Yener D. , Onurlubaş E., "Religious Tourism and Turkey", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 29 Eylül - 1 Ekim 2018, pp.256-261
Onurlubaş E., Yener D. , "City Brand Concept and Brand City Perception of Edirne Residents", Uluslararası Marka ve Marka Kent Kongresi, GÜMÜŞHANE, TÜRKIYE, 27-29 Nisan 2018, pp.11-20
Onurlubaş E., Yener D. , "Tüketicilerin Tavuk Eti Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Logit Analizi ile Belirlenmesi: Aydın Merkez İlçe Örneği", IX. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series, EDİRNE, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2018, pp.268-290
Yener D. , Taşçioğlu M., "Gender Role on Service Quality Perception About Online Education", INTERNATIONAL CONFERENCE ON QUALITY IN HIGHER EDUCATION, SAKARYA, TÜRKIYE, 7-8 Aralık 2017, pp.80-80
Taşçioğlu M., Yener D. , "Öğrenci̇leri̇ Korsan Ders ki̇tabı Satın Almaya Yönelten Sosyal Faktörlere Yöneli̇k Bi̇r Araştırma Modeli̇", ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2017, pp.155-155
Yener D. , Taşçioğlu M., "Companies' Sustainability Practices and Consumer Boycotts: A Conceptual Model", International Scientific Conference on IT, Tourism, Economics, Management and Agriculture, Budapeşte, MACARISTAN, 26-26 Ekim 2017, pp.943-945
Kader O., Dursun T., Yener D. , "Turkish Users’ Attitudes Towards Facebook Advertisements", 4th International Conference on Leadership, Technology, Innovation and Business Management, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Kasım 2014, pp.547-556
Gündüz A., Yener D. , "ERASMUS Mobility Activities and Their Contribution to Brand Image and Service Quality of a Higher Education Institution", ERASMUS Coordinators Conference and GO-Exchange Education Fair 2012, Cluj-Napoca, ROMANYA, 18-22 Nisan 2012, pp.132-138
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Onurlubaş E., Yener D. , "Bitkisel Yağ Tüketiminde Marka Değerinin Marka Bağımlılığı Üzerine Etkisi", in: İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 2, Yalçın A, Eds., Akademisyen Yayınevi, Ankara, pp.1-16, 2018
Taşçioğlu M., Yener D. , "The Value and Scope of GIS in Marketing and Tourism Management", in: GIS Applications in the Tourism and Hospitality Industry, Chaudhuri S. and Ray N., Eds., IGI Global Publications , Pennsilvanya, pp.189-211, 2018
Yener D. , Onurlubaş E., "Helal Gıda ve Helal Turizmin Kavramsal Açıdan İncelenmesi", in: İktisadi ve İdari Bilimler Cilt 3, Yalçın A., Eds., Akademisyen Yayınevi , Ankara, pp.195-208, 2018
Yener D. , "Social Impact in Consumer Behaviour-Consumer Boycotts as a Consumerism Activity", in: Socio-Economic Perspectives on Consumer Engagement and Buying Behavior, H.R, Panni M.F.A.K, Eds., IGI Global Publications, ., pp.22-35, 2017 (Link)
Yener D. , "Geographic Information Systems and Its Applications in Marketing Literature", in: Handbook of Research on Geographic Information Systems Applications and Advancements, Faiz S, Mahmoudi K , Eds., IGI Global Publications , ., pp.158-172, 2016 (Link)
Yener D. , "Consumer Boycotts as a Consequence of Consumerism ", in: Consumerism in Business and Marketing: Concepts and Practices, Kaufmann H.R., Panni M.F.A, Eds., IGI Global Publications , Pennsylvania , pp.458-471, 2014 (Link)
Yener D. , "Halal Food Market and Opportunities for Logistics Sector", in: Emerging Research on Islamic Marketing and Tourism in the Global Economy, El-Gohary H., Eid R., Eds., IGI Global Publications , Pennsylvania, pp.116-134, 2014 (Link)
Yener D. , "Tüketicilerin Helal Sertifikalı Ürünlere Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler ve Risk Algısı", BLMYO Yayınları, İSTANBUL, 2013
Yener D. , "Lojistikte Güncel Konular, Kavramlar ve Uygulamalar", Helal Gıda ve Lojistik , Meral P.S., Ed., BLMYO Yayınları, İstanbul, ss.202-219, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi