İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaya D. , Keçeci K., "Preparation of nanopores and their application for the detection of metals", BULGARİAN CHEMİCAL COMMUNİCATİONS, vol.49, pp.37-42, 2017
Yüce E., Mert E.H., Kranjc P., Parin F.N., San N., Kaya D. , et al., "Photocatalytic Activity of Titania/Polydicyclopentadiene PolyHIPE Composites", MACROMOLECULAR MATERİALS AND ENGİNEERİNG, vol.302, 2017
Kaya D. , San N., "HETEROGENEOUS PHOTOCATALYTIC DEGRADATION OF 4-NITROPHENOL VIA TiO2, SURFACE-MODIFIED WITH SALICYLIC ACID", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, vol.26, pp.4953-4962, 2017
Kaya D. , Dinler A., San N., Keçeci K., "Effect of Pore Geometry on Resistive-Pulse Sensing of DNA Using Track-Etched PET Nanopore Membrane", ELECTROCHIMICA ACTA, vol.202, pp.157-165, 2016
San N., Mert E.H., Kaya D. , Cira F., "ADSORPTION CHARACTERISTICS, ISOTHERM AND KINETICS OF A NOVEL POLYHIPE/PULLULAN COMPOSITE FOR REMOVING CONGO RED DYE", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.25, pp.3635-3645, 2016
Keçeci K., San N., Kaya D. , "Nanopore detection of double stranded DNA using a track-etched polycarbonate membrane", TALANTA, vol.144, pp.268-274, 2015
Cakar F., Ocak H., Ozturk E., Mutlu-Yanic S., Kaya D. , San N., et al., "Investigation of thermodynamic and surface characterisation of 4-[4-(2-ethylhexyloxy)benzoyloxy] benzoic acid thermotropic liquid crystal by inverse gas chromatography", LIQUID CRYSTALS, vol.41, pp.1323-1331, 2014
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kaya D. , Keçeci K., "Effect of Surface Functionalization on the Transport Characteristicsof Methyl Orange Through Track-Etched Membranes", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.47, ss.67-76, 2019 (Link)
Kaya D. , Keçeci K., "Transport Characteristics of Selected Dyes Through Track-Etched Multiporous PET Membranes", Hacettepe Journal of Biology and Chemistry, cilt.46, ss.1-11, 2018
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kaya D. , Keçeci K., "FABRICATION AND APPLICATIONS OF NANOPOROUS MATERIALS", 25th Congress of the Society of Chemists and Technologists of Macedonia, OHRID, MAKEDONYA, 19-22 Eylül 2018, pp.160-160
Kaya D. , Keçeci K., "Fabrication and Transport Properties of Nanoporous Polymer Membranes", International Eurasian Conference on Biological and Chemical Sciences, ANKARA, TÜRKIYE, 26-27 Nisan 2018, pp.120-120
Kaya D. , Keçeci K., "PREPARATION AND APPLICATION OF TRACK-ETCHED NANOPORE MEMBRANES AND THEIR SENSOR APPLICATIONS ", 3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, FINLANDIYA, 28-30 Nisan 2017, pp.82-83
Kaya D. , San N., "Su ortamından XAD-7 Adsorbanı ile İki Ayrı Bazik Boyarmaddenin Uzaklaştırılması İşlemine Ait Fizikokimyasal Parametrelerin Belirlenmesi ", 6. Fiziksel Kimya Kongresi, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 15-18 Mayıs 2017, ss.129-129
Yıldırım Ö., Kaya D. , San N., "ADSORPTION-DESORPTION CHARACTERISTICS OF XAD-7 RESIN FOR THE REMOVAL OF 4-NITROPHENOL ", 3rd International Conference on New Trends in Chemistry, Helsinki, FINLANDIYA, 28-30 Nisan 2017, pp.88-89
Mert E.H., Kranjc P., Yüce E., San N., Parın F.N., Kaya D. , "The Design of Macroporous Nanocomposites as Heterogenous Photocatalysts", 13th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN16), Thessaloniki, YUNANISTAN, 5-8 Ağustos 2016, pp.---
Alpdoğan G. , San N., Kaya D. , "Determination of Trace Metals in Milk Samples by Atomic Absorption Spectrophotometry after Preconcentration by Aspergillus Niger Immobilized on TiO2 Nanoparticles", Fundamentals of Adsorption (FOA 2016), Friedrichshafen, ALMANYA, 29 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.---
Parın F.N., Yüce E., Mert E.H., Kranjc P., San N., Kaya D. , "Poly-pickering HIPEs as Heterogeneous Photocatalysts", International Conference and Exhibition on Materials Chemistry, Valencia, ISPANYA, 31 Mart - 1 Nisan 2016, pp.---
Saygı S., Kaya D. , Keçeci K., "Effect of Pore Geometry on Resistive-Pulse Sensing", 12th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR12), İSTANBUL, TÜRKIYE, 3-5 Haziran 2016, pp.---
Mert E.H., Kranjc P., Yüce E., Parın F.N., San N., Kaya D. , "Emulsion Templating as a Tool for Hierarchical Macroporous Photocatalyst Preparation", International Cenference on Engineering and Natural Sciences (ICENS), Saraybosna, BOSNA HERSEK, 24-28 Mayıs 2016, pp.---
San N., Kaya D. , "Batch and Continuous Adsorption of Methyl Violet Dye onto XAD-7 Resin", Fundamentals of Adsorption (FOA 2016), Friedrichshafen, ALMANYA, 29 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.---
Alpdoğan G. , San N., Kaya D. , "Balık Türlerindeki Eser Metal İyonlarının Congo Red ile Amberlite XAD-7 Üzerinde Ayrılması ve Zenginleştirme Sonrası AAS ile Belirlenmesi", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.---
Gökgöz N.E., Saygı S., Kaya D. , San N., "Brilliant Cresyl Blue Boyar Maddesinin Sulu Ortamdan XAD-7 Reçine Üzerine Adsorpsiyonu", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.---
Cira F., Kaya D. , Mert E.H., San N., "Novel polyHIPE composites: Preparation, modification and application", European Polymer Federation Congress 2015 (EPF 2015), Dresden, ALMANYA, 21-26 Haziran 2015, pp.---
Cira F., Yüce E., Büyükpınar Ç., Kaya D. , San N., Mert E.H., "Yüzey Modifiye TiO2 Nanotanecikleri ile Toplayıcı-PoliHIPE Nanokompozitlerinin Sentezi", 5. Fiziksel Kimya Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 16-19 Mayıs 2015, ss.---
Kaya D. , Dinler A., Keçeci K., "Fabrication of Track-Etched Nanopore(s) and Effect of its Geometry on Sensing Molecules", International Porous and Powder Materials, İZMİR, TÜRKIYE, 15-18 Eylül 2015, pp.---
Büyükpınar Ç., Kaya D. , Özinanç G., San N., "Adsorption and Desorption Characteristics, Isotherm and Kinetics Parameters of XAD-16 Resin for Removing Malachite Green Oxalate", All in One Conferences, Dubai, BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, 3-5 Mart 2015, pp.---
Kaya D. , Büyükpınar Ç., San N., "Adsorption Parameters of Different Organic Dyes on the Synthetic Resin XAD-7", International Symposium on Molecular Chemistry, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-19 Aralık 2014, ss.---
Kaya D. , Keçeci K., "Fabrication and Characterization of Single Nanopore Membranes for Molecular Sensing", 10th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR10), İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2014, pp.---
San N., Kaya D. , Yıldırım Ö., Büyükpınar Ç., "Üç Farklı Amberlit Reçinesi Üzerinde Anilin Mavisi Boyar Maddesinin Adsorpsiyon Karakteristiğinin İncelenmesi", IV. Fiziksel Kimya Günleri, DENİZLİ, TÜRKIYE, 5-8 Haziran 2014, ss.---
Kaya D. , Büyükpınar Ç., San N., "Adsorption Isotherms and Kinetics Studies of Brilliant Green on Three Different Amberlite Resins", 2nd International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-7 Haziran 2014, pp.---
Keçeci K., Kaya D. , "Preparation and Applications of Resistive-Pulse Sensors to Detect Biomolecules", 10th Nanoscience and Nanotechnology Conference (NanoTR10), İSTANBUL, TÜRKIYE, 17-21 Haziran 2014, pp.---
Kaya D. , San N., Büyükpınar Ç., "Adsorptive Removal of Rhodamine B Dye with XAD-7 Resin", International Conference on Green Chemistry and Sustainable Engineering, Barcelona, ISPANYA, 28-31 Temmuz 2014, pp.---
San N., Yaşar Eynur S., Metinyurt D. , "Adsorptive Removal of Congo Red From Aqueous Solution By Using A Synthetic Resin", IUPAC 44th World Chemistry Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-16 Ağustos 2013, pp.---
Büyükpınar Ç., Metinyurt D. , San N., "Karboksilik Asitlerin Substitue Grup sayısının TiO2 nin Yüzey Madifikasyonuna Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi/ Effect of Functional Group Quantity of Carboxylic Acids on Surface Modification of TiO2, an Experimental Analysis", 26. Ulusal Kimya Kongresi (Uluslararası katılımlı), ANTALYA, TÜRKIYE, 1-6 Ekim 2012, ss.---
Metinyurt D. , Büyükpınar Ç., San N., "Heterogenous Photocatalytic Degradation of 4-Nitrophenol via TiO2, Surface-modified with Salicylic Acid", International Conference on Recycling and Reuse, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2012, pp.---
Metinyurt D. , Büyükpınar Ç., San N., Büyükpınar Ç., San N., "TiO2’nin Yüzey Modifikasyonuna Farklı Karboksilli Asitlerin Etkisi Ve Fotokatalitik Aktivitesinin İncelenmesi", Uluslararası Katılımlı 25. Ulusal Kimya Kongresi, ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, ss.---
Metinyurt D., Özen M., Büyükpınar Ç., San N., "Surface Modification of TiO2 with Malonic and Succinic Acids for Heterogenous Photocatalysis", Chemical Physics Congress IX, İZMİR, TÜRKIYE, 14-16 Ekim 2010, pp.---
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Soydan A.B., San N., Aroğuz A.Z., Uslu H., Mert E.H., Akman S., et al., "Genel Kimya Laboratuvar Deneyleri Kitabı", ALFA , İSTANBUL, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi