İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Balogh C., Lőrinczy G., "Az avar kori női fejdíszek egy változata – a veretes párták – A variant of the Avar age female headdresses – The headdresses decorated with mounts. ", IUXTA Danubium, no.16, pp.118-143, 2019
Balogh C., Székely V. G., "5. századi alán tőr Kiskunfélegyháza-Kővágó-érről – Fifth century Alan Digger from Kiskunféélegyháza-Kővágó-ér", Cumania, vol.28, pp.59-72, 2018 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Zamárdi-Rétiföldek – 2016–2017. évi ásatási jelentés –Archaeological Investigations in the Avar-Age Cemetery at Zamárdi-Rétifüldek in 2016–2017", A Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, vol.2018, no.5, pp.206-209, 2018 (Link)
Balogh C., Gulyás S., Marcsik A., Sümegi P., "SIMPLE CALIBRATION VERSUS BAYESIAN MODELING OF ARCHEOSTATIGRAPHICALLY CONTROLLED 14C AGES IN AN EARLY AVAR AGE CEMETERY FROM SE HUNGARY: RESULTS, ADVANTAGES, PITFALLS", Radiocarbon, vol.60, pp.1335-1346, 2018 (Link)
Balogh C., "Orta Tisa Bölgesi’nde Doğu Avrupa Bozkir Kökenli Göçebe Bir Topluluğa Ait Mezarlik (Makó, Mikócsa-halom, Macaristan)", Art-Sanat, cilt.7, ss.53-70, 2017 (Özet) (Abstract)
Balogh C., "A Duna–Tisza köze avar kori betelepülés – The Settlement of the Avar population in the Danube–Tisza Interfluve region ", Cumania, no.27, pp.55-74, 2016 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Karpat Havzası’nda Bir Avar Yay Ustasının Mezar Kalıntıları. Eski Türklerde Bileşik (Kompozit) Yay Yapımına İlişkin Arkeolojik Bulgular – The Grave of an Avar Bowyer in the Carpathian Basin", Art-Sanat, ss.109-120, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Balogh C., "Az avar kori tömmlővégek – Avar Mouthpieces of Hoses", Kuny Domokos Múzeum Közleményei , no.22, pp.193-216, 2016 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Zamárdi-Rétiföldek (Ásatási jelentés) – Zamárdi-Rétiföldek (Archaeological Report)", Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum Közleményei, no.4, pp.10-12, 2016 (Link)
Balogh C., Gulyás S., Marcsik A., "Koponyatorzítás a kora avar kori népesség körében a Makó környéki lelőhelyek tükrében", Természet Világa – National Geography, vol.147, pp.62-67, 2016
Balogh C., "Csontlemezes skatulyák és dobozkák a Kárpát-medence avar kori anyagában – Bard-boxes and small cases decorated with carved bone plates in the Carpathian Basin from the Avar Period ", Dolgozatok az Erdélyi Múzeum Érem- és Régiségtárából Új sorozat , no.9, pp.131-144, 2016 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Az avar kori gúlacsüngős fülbevalók – Die awarenzeitlichen Pyramidenförmigen Ohrgehänge – Avar dönemindeki piramit biçimli küpeler", Kuny Domokos Múzeum Közleményei , no.20, pp.91-144, 2014 (Link) (Özet)
Balogh C., "Kora avar kori ún. propeller alakú övveret a kunpeszéri 3. sírból. — Frühawarischer sog. propellerförmiger Gürtelbeschlag aus Grab 3 in Kunpeszér", Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.12, pp.257-276, 2011 (Link)
Balogh C., Türk A., "Beszámoló az M5 autópálya nyomvonalán 2004. évben végzett ásatásainkról", Múzeumi Kutatások Csongrád megyében 2004, pp.127-137, 2006
Balogh C., "Avar kori kettős- és többes temetkezések a Duna–Tisza közén. — Doppel- und Merhfachbestattungen im Dona–Theiss-Zwischenstromland", Arrabona, vol.1, no.44, pp.41-86, 2006 (Link)
Balogh C., Kőhegyi M., "Fajsz környéki avar kori temetők II. Kora avar kori sírok Fajsz-Garadombon. — Awarenzeitliche Gräberfelder in der Umgebung von Fajsz. Frühawarenzeitliche Gräber von Fajsz-Garadomb", Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, vol.2001, no.10, pp.333-363, 2005 (Link)
Balogh C., Korom A., Kóbor B., Türk A., "Eine Scheibenfibel mit Emaileinlage (Einzeltyp) aud der Gemarkung von Kistelek (Kom. Csongrád) (Kistelek, Flur „Gera-föld”, Objekt 216) — Egyedi típusú zománcberakásos korongfibula Kistelek (Csongrád megye) határából (Kistelek-Gera-föld 216. objektum)", Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.11, pp.37-50, 2005 (Link)
Balogh C., "Avar Period burial with sheepskin at Szabadszállás, Drill-ground B. — Avar kori juhbőrös temetkezés Szabadszállás, B. gyakorlótéren", Régészeti kutatások Magyarországon 2003 — Archaeological Investigations in Hungary 2003, pp.75-83, 2004 (Link)
Balogh C., "Martinovka-típusú övgarnitúra Kecelről. A Kárpát-medencei maszkos veretek tipokronológiája. — Gürtelgarnitur des Typs Martinovka von Kecel. Die Typochronologie der Maskenbeschläge des Karpatenbeckens", Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, pp.241-303, 2004 (Link)
Balogh C., "10. századi sírok Kiskunfélegyháza környékéről. — Gräber aus dem 10. Jahrhundert in der Umgebung von Kiskunfélegyháza", Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.9, pp.283-293, 2003 (Link)
Balogh C., "Régészeti adatok Bács-Kiskun megye területének kora avar kori történetéhez. Előmunkálatok a Duna-Tisza köze avar kori betelepülésének kérdéseihez. — Archäologische Angaben zur Frühawarenzeitlichen Geschichte des Komitates Bács-Kiskun. Vorarbeiten zu den Problemen der Besiedlung des Donau-Theiß-Zwischenstromlandes in der Frühawarenzeit", Móra Ferenc Múzeum Évönyve – Studia Archaeologica, no.8, pp.291-339, 2002 (Link)
Balogh C., "Az avar kori préselt, lemezes boglárok. — Die awarenzeitlichen gepreβten blechernen Agraffen.", Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Studia Archaeologica, no.6, pp.219-235, 2000 (Link)
Balogh C., "Egyedi díszítésű avar edény Kiskunfélegyháza határából", Múzeumi Kutatások Bács-Kiskun megyében 1998, pp.145-153, 1999
Balogh C., "Fajsz környéki avar kori temetők I. A Fajsz-Ártér és a Fajsz-Kétágköz lelőhelyek. — Begrabungsstätten aus der Zeit der Awaren in der Umgebung von Fajsz I.", Cumania, vol.16, pp.247-290, 1999
Balogh C., Pintér L. , "Avar sírok Városföldről. — Awarengräber in Városföld", Cumania, no.15, pp.93-131, 1998
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Balogh C., "Eltüntek mint az avarok" – Avar kori temetö Zamardi-Retiföldeken", Martin Opitz Kiado, Budapest, 2019 (Link) (Abstract)
Balogh C., "New light on the possible survival of the early Avar power centre — Burials of the Avar warriors in the Danube–Tisza interfuve", in: Power Centres of the Avar Kaghanate, Balogh Cs., Szentpeteri J., Wicker E., Eds., Katona Jozsef Museum, Kecskemet, pp.115-139, 2019
Balogh C., "They vanisched away like the Avars..." – Avar period cemetery in Zamárdi-Rétiföldek", Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2019 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Archäologische Angaben zur Herstellung der awarenzeitlichen Reflexbögen – Das Grab 61 des frühawarenzeitlichen Gräberfeldes Makó, Mikócsa Hügel mit Gerätbeigaben (Kom. Csongrád, Ungarn)", in: Relationes rerum – Archäologische Studien zu Ehren von Margit Nagy, Balogh Cs., Major B., Türk A., Eds., Archaeolingua Foundation, Budapeste, pp.583-594, 2018
Balogh C., Gulyás S., Bozsó G., "Metallurgical Characteristics of a Gold Byzantine Cross from the Early Avar Period Cemetery Makó, Mikócsa-halom ", in: Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums 150., Drauschke J., Kislinger E., Kühtreiber K., Kühtreiber T., Scharrer-Liška G., Vida T., Eds., Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, pp.51-56, 2018 (Link)
Balogh C., "Avar kori temetők Bács-Kiskun megyében 1 — Avar Cemeteries in Bács-Kiskun County, Hungary, Vol. 1. Archaeologia Cumanica 4.", Katona József Múzeum, Kecskemét, 2018
Balogh C., "Egy falu a sötét időkből – Avar kori település a Felgyő-Kettőshalmi-dűlőben — Avar Age Settlement in Felgyő-Kettőshalmi-dűlő (Csongrád County, Hungary)", Martin Opitz Kiadó, Budapest, 2018 (Link)
Balogh C., "A Byzantine Gold Cross in an Avar Period Grave from Southeaszern Hungary", in: Lebenswelten zwischen Archäologie und Geschichte. Festschrift für Falko Daim zu Seinem 65. Geburtstag. . Monographien des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Drauschke J., Kislinger E., Kühtreiber K., Kühtreiber T., Scharrer-Liška G., Vida T., Eds., Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums, Mainz, pp.25-42, 2018 (Link) (Abstract)
Balogh C., Lőrinczy G., Türk A., Varga S., "11th-century cemetery at the site of Baks-Köztársaság Stree (Csongrád County). Conquest-period and early Árpádian period graves in the vicinity of Baks", in: Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. – Conference of young scholars on the Migration Period, Esztergom, Novembr 4–6. 2014. , Balogh Cs., Major B., Eds., Archaeolingua Foundation, Budapest, pp.667-711, 2017 (Link) (Abstract)
Balogh C., "„Aranypillangók” – Adatok az avar kori halotti szemfedők és koporsók díszítéséhez – „Golden butterflies” – Contributions to the ornaments of the Avar-age shrouds and coffins", in: Beatus homo qui invenit sapientiam. Ünnepi kötet Tomka Péter 75. születésnapjára, Csécs T., Takács M. , Eds., Lekri group Kft, Győr, pp.45-70, 2016 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Régészeti adatok a Duna–Tisza közi avarok történetéhez – The history of the Avars in the Danube–Tisza interfluve as reflected in the archaeological record. ", Archaeolingua , Budapest, 2016 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Campsite burial group from the Early Árpádian Age at Makó-Igási járandó – Kora Árpád-kori szállási temető Makó–Igási járandóban", in: Népek és kultúrák a Kárpát-medencében. Tanulmányok Mesterházy Károly tiszteletére, Bollók Á., Gergely K., Kolozsi B., Pető Zs., Szenthe G. , Eds., Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest – MTA BTK Régészeti Intézet, Budapest, Budapest, pp.391-421, 2016 (Link) (Abstract)
Balogh C., Pásztor A., "Az avar kori nagy gyöngycsüngős fülbevalók – Large bead-pendant earrings from the Avar period ", in: Conference of young scholars on the Migration Period, Esztergom, Novembr 4–6. 2014. — Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology – A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 4. — Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3, Balogh Cs., Major B., Eds., Archeolingua Foundation, Budapest, pp.581-625, 2016 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Szarmata temető Makó-Igási járandóban – Sarmatian cemetery at Makó-Igási járandó (County Csongrád, Hungary) ", in: Conference of young scholars on the Migration Period, Esztergom, Novembr 4–6. 2014. — Hadak útján. A népvándorláskor fiatal kutatóinak XXIV. konferenciája, Esztergom 2014. november 4–6. Studia ad Archaeologiam Pazmaniensia. Archaeological Studies of PPCU Department of Archaeology – A PPKE BTK Régészeti Tanszékének kiadványai 4. — Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Magyar Őstörténeti Témacsoport Kiadványok 3. , Balogh Cs., Major B., Eds., Archeolingua Foundation, Budapest, pp.257-294, 2015 (Link) (Abstract)
Balogh C., "A homokrévi 8. sír faragott csontlemezei. Adatok az avar kori tegezek típusaihoz – The carved bone plates of grave 8 from Mokrin (Srb). New data to the types of the Avar age quivers", in: „…in nostra lingua Hringe nominant” – Tanulmányok Szentpéteri József 60. születésnapjára., Balogh Cs., Petkes Zs., Sudár B., Zsidai Zs., Eds., Magyar Tudományos Akadémia BTK Történettudományi Intézet, Budapest, Budapest, pp.39-70, 2015 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Kora avar kori sírok Felgyő-Kettőshalmi dűlőben – Early Avar Graves from Felgyő, Kettőshalmi dűlő", in: Avarum solitudines. Archaeological studies presented to Gábor Lőrinczy on his sixtieth birthday – Avarok pusztái. Tanulmányok Lőrinczy Gábor 60. születésnapjára , Anders A., Balogh Cs.,Türk A., Eds., Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp.209-244, 2014 (Link) (Abstract)
Balogh C., "A Masque type Mounts from the Carpathian Basin", in: Avars, Bulgars and Magyars on the Middle and Lower Danube, Doncheva-Petkova L., Balogh Cs., Türk A., Eds., Archaeolingua Foundation, Budapest, pp.37-55, 2014 (Link) (Abstract)
Balogh C., "A Mezőszilas type pendant from Grave 14 of the Mélykút–Sánc-dűlő cemetery", in: Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére – Thesaurus Avarorum. Archaeological Studies in Honour of Éva Garam, Vida T., Eds., Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp.269-287, 2012 (Link) (Abstract)
Balogh C., Wicker E., "Avar nemzetségfő sírja Petőfiszállás határából – Das awarenzeitliche Schippenhäuptlingsgrab von Petőfiszállás", in: Thesaurus Avarorum. Régészeti tanulmányok Garam Éva tiszteletére – Thesaurus Avarorum. Archaeological Studies in Honour of Éva garam, Vida T., Eds., Martin Opitz Kiadó, Budapest, pp.551-580, 2012 (Link)
Balogh C., Heipl M., "Szarmata temetőrészlet Balástya, Sóspál-halom mellett. Új adatok a Dél-Alföld árokkeretes szarmata temetőihez és a rendellenes temetkezéseihez ", in: Pusztaszertől Algyőig. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica 2, Lőrinczy G., Eds., Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.149-167, 2010
Balogh C., Fischl P. K., "Felgyő, Ürmös-tanya. Bronz and Avar Age archaeological material from excavation of Gyula László at Felgyő – Bronzkori és avar kori leletek László Gyula felgyői ásatásának anyagából. ", Móra Ferenc Müzesi, Szeged, 2010 (Link)
Balogh C., Lőrinczy G., "Régészeti lelőhelyek és leletek egy gázszállító vezeték Csongrád megyei szakaszán, Pusztaszertől Algyőig", in: Pusztaszertől Algyőig. Móra Ferenc Múzeum Évkönyve – Monumenta Archaeologica 2, Lőrinczy G., Eds., Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.9-147, 2010 (Link)
Balogh C., Paluch T., "Késő szarmata és Árpád-kori településrészlet Makó, Beke-tanyánál", in: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán, Balogh Cs., Eds., Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.26-27, 2009
Balogh C., "Avar kori ló, lovas és lószerszámos temetkezések a Duna–Tisza közén — Burials with horse-harness of the Avarian Age in the territory between rivers Danube and Tisza", in: „In terra quondam Avarorum…” Ünnepi tanulmányok H. Tóth Elvira 80. születésnapjára. Archaeologica Cumanica 2, Somogyvári Á., V. Székely Gy., Eds., Katona József Múzeum, Kecskemét, Kecskemét, pp.9-42, 2009 (Link) (Abstract)
Balogh C., "Telepek és temetők Makó, Igási járandó I. lelőhelyen", in: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán, Balogh Cs., Eds., Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.30-33, 2009
Balogh C., "Szakmai összefoglaló a régészeti feltárásokról", in: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán, Balogh Cs., Eds., Móra Ferenc Múzeum, Szeged, pp.2-3, 2009
Balogh C., Gulyás G., Sóskuti K., "Bronzkori, vaskori és késő szarmata települések Óföldeák-Űrmösön", in: Nyomvonalba zárva. Régészeti feltárások az M43-as autóút és a Makót elkerülő út nyomvonalán, Balogh Cs., Eds., Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.20-21, 2009
Balogh C., "A Kárpát-medencei maszkos veretek", in: Avarok–magyarok–bolgárok, Szondi Gy., Eds., Napkút Kiadó, Budapet, Budapest, pp.129-188, 2009
Balogh C., Bende L., "The excavations of Ferenc Móra (Catalogue).", in: The Thousand Faces of Ferenc Móra, Balogh Cs., Eds., Móra Ferenc Múzeum, Szeged, Szeged, pp.16-22, 2007
Balogh C., "Késő népvándorlás kori felszíni boronaház Petőfiszállás-Dósa tanyáról", in: Jászok és kunok a magyarok között. Ünnepi kötet Bánkiné Molnár Erzsébet tiszteletére. Jászsági Könyvtár 6., H. Bathó E., Újváry Z. , Eds., Jász Múzeum, , Jászberény, pp.212-231, 2006 (Link)
Balogh C., "A szarmata kori füstölőkről. Késő szarmata telep feltárása Dusnokon. — The Late Sarmatian settlement at Dusnok. Fort he Sarmatian smoke-houses", in: „…Együtt a Kárpát-medencében”: A népvándorláskor fiatal kutatóinak VII. összejövetele (Pécs 1996. szeptember 27–29)., Lengvári I., Kiss M., Eds., Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Pécs, pp.27-42, 2001
Balogh C., "Avar kori padmalyos sírok a Duna-Tisza közén. — Awarenzeitliche Nischengrâber auf dem Donau-Theiβ Zwischenstromland", in: Heves Megyei Régészeti Közlemények 2. A népvándorláskor Kutatóinak Kilencedik Konferenciája, Petercsák T., Váradi Á., Eds., Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, Eger, pp.111-124, 2000
Balogh C., "A szarmaták kora (Kr.u. 10/50–5. sz.)", in: Szentes város helyismereti könyve, Vörös G., Eds., Koszta József Múzeum, Szentes, Szentes, pp.25-58, 2000
Balogh C., "8–9. századi település Kiskunfélegyháza határában. Régészeti topográfiai adatok az avar kori településtörténethez Bács-Kiskun megyében I. ", in: A Népvándorláskor Fiatal Kutatóinak 8. Találkozójának Előadásai, S. Perémi Á., Eds., Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém, Veszprém, pp.111-124, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi