İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Cerrahi Tıp Bilimleri, Çocuk Cerrahisi, 27.07.2016 - Devam Ediyor
Klinik İdari Sorumlusu, TCSB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği İdari Sorumlusu, , 10.01.2013 - 02.10.2015
, TCSB İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Eğitim Sorumlusu, , 30.03.2012 - 10.01.2013
, SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Vekil Şef, Çocuk Cerrahisi Kliniği, 24.01.2011 - 29.03.2012
, SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Klinik Şef Yardımcısı, , 07.10.2009 - 23.01.2011
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, S.Fettahoğlu, "Gastroözofageal Reflü ile Uyumlu Klinik Bulguları Olan Yenidoğanlarda, Besin Isısı ve Türünün Özofagus Motilitesine Etkisnin İmpedans ve pH Monitorizasyonu ile Değerlendirilmesi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Tıpta Uzmanlık, A.Anadolulu, "Ailesel Akdeniz Ateşi Hastalığı Olan Çocukların Gastrointestinal Fonksiyonlarının Değerlendirilmesi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2015.
Tıpta Uzmanlık, K.Maşrabacı, "Vezikoüreteral Reflü Nedeniyle Cerrahi Tedavi Uygulanan Hastaların Klinik İzlem ve Tedaviye Yanıtlarının Değerlendirilmesi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2014.
Tıpta Uzmanlık, A.Baş, "Çocuklarda Cerrahi Alan Enfeksiyonunda Isı ve Oksijenin Etkileri", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2012.
Tıpta Uzmanlık, M.Özen, "İnmemiş Testis Etyopatogenezinde Kalsitonin Gen Bağlantılı Peptid’in Araştırılması", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2011.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Tez Savunması, Marmara Üniversitesi, Mart, 2017
Atama, Profesörlük Kadrosu Başvurusu, T.C. Okan Üniversitesi, Haziran, 2017
Atama, Doçentlik Ataması, T.C. Okan Üniversitesi, Ekim, 2016
Tez Savunma, Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Uzmanlık Sınavı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Uzmanlık Sınavı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Uzmanlık SInavı, Istanbul Medeniyet Üniversitesi, Aralık, 2015
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Tez Savunması, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Tez Savunması, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Şubat, 2015
Tez Savunma, Yenidoğan Yandal Uzmanlık Sınavı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Ağustos, 2014
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Tez Savunması, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ekim, 2014
Ödül, XXXII. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Eylül, 2014
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jürisi, TC Sağlık Bakanlığı, Temmuz, 2013
Atama, Yardımcı Doçentlik Bilim Jürisi, T.C. Fatih Üniversitesi, Eylül, 2013
Tez Savunma, Tıpta Uzmanlık Sınavı Jürisi, TC Sağlık Bakanlığı, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Sınavı, TC Sağlık Bakanlığı, Mayıs, 2012
Tez Savunma, Çocuk Cerrahisi Uzmanlık Sınavı, T.C. Sağlık Bakanlığı, Aralık, 2012
Ödül, Prof. Dr. İhsan Numanoğlu Araştırma Ödülü, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Ekim, 2012
Ödül, XXIX. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği, Mayıs, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi