İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Üroloji
Nöroüroloji
İntersitisyel Sistit-Mesane ağrı Sendromu
Nöroüroloji&Manyetik nanoteknoloji-İlaç Salınım Sistemleri
Androloji-Erkek Cinsel Sağlığı ve Erkek İnfertilitesi
Kadın Ürolojisi-Erkekte ve Kadında Üriner İnkontinans, Kadın Pelvik Prolapsları
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Üroloji
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Urology & Nephrology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi