İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme (İktisat), 2011-2016
Doktora, THE UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS, Doktora Araştırması, YÖK Bursu ile, 2014-2015
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme A.B.D. Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi, 2007-2010
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi, , 2003-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Çalışmaya Tutkunluk ve Tükenmişliğin Örgütsel Vatandaşlık Davranışı Üzerine Etkisi ve Bir Uygulama (The Effect of the Work Engagement and Burnout on Organizational Citizenship Behavior and an Application). ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme (İktisat) Anabilim Dalı Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, "Yalın Düşünce Sistemini Uygulayan Kurumlarla Uygulamayan Kurumlarda Çalışanlarda Örgütsel Vatandaşlık Davranışı", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme/Sürdürülebilir Büyüme ve Kalite Yönetimi Aralık, 2011.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
Almanca, Orta
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi