İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 4
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 14
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 28
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Doktora Sırası Araştırma Bursu, Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı, Ekim 2014
Çankir B, "Barlas Küntay Turizm Ödülleri, Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, Aralık 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi