İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Yönetim ve Organizasyon
İnsan Kaynakları Yönetimi
Girişimcilik ve Yenilik Yönetimi
Endüstri ve Örgüt Psikolojisi
Sosyal Girişimcilik
Girişimcilik
Pozitif Psikoloji
Liderlik
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Organizasyon
Örgütsel Davranış
İnsan Kaynakları Yönetimi
Yönetim Psikolojisi
İtibar Yönetimi
Kalite Yönetimi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Management
Business
Psychology, Applied
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi