İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aral B. , "An Inquiry into the "Effective" United Nations Security Council Resolutions Relating to the Middle East within the Past Decade", MUSLIM WORLD, vol.102, pp.225-247, 2012
Aral B. , "An inquiry into the Turkish 'school' of international law", EUROPEAN JOURNAL OF INTERNATIONAL LAW, vol.16, pp.769-785, 2005
Aral B. , "The idea of human rights as perceived in the Ottoman Empire", HUMAN RIGHTS QUARTERLY, vol.26, pp.454-482, 2004
Aral B. , "Fifty years on: Turkey's voting orientation at the UN general assembly, 1948-97", MIDDLE EASTERN STUDIES, vol.40, pp.137-160, 2004
Aral B. , "Dispensing with tradition? Turkish politics and international society during the Ozal decade, 1983-93", MIDDLE EASTERN STUDIES, vol.37, pp.72-88, 2001
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aral B. , "The Ottoman ‘School’ of International Law as Featured in Textbooks", Journal of the History of International Law, vol.18, no.1, pp.70-97, 2016 (Link)
Aral B. , "A Need for a Global Ethics of Humanitarian Intervention by the United Nations ", The Global Studies Journal, vol.8, no.2, pp.11-21, 2015
Aral B. , "Law, Ethics, and Justice in the Emerging International Order: A Study of Turkish Diplomacy under the AK Party Government (2002-2014) ", Insight Turkey, vol.17, pp.165-191, 2015 (Link)
Aral B. , "Roaring in Libya, Whispering in Others: UN Security Council’s Posture During the ‘Arab Spring’ ", Insight Turkey, vol.16, pp.181-197, 2014 (Link)
Aral B. , "A Glance at the East Asian Perspective of Human Rights", Avrasya Etüdleri, no.1, ss.7-22, 2012
Aral B. , "What Does Palestine's Bid for Statehood Mean?", Turkish Review, cilt.1, no.6, ss.28-34, 2011
Aral B. , "The Conundrum about the United Nations Security Council: A Guardian of Peace or Cause for Concern?", European Journal of Economic and Political Studies, vol.3, pp.163-175, 2010
Aral B. , "Enhancing the Role of the UN General Assembly in the Preservation of International Peace and Security", Avrasya Etüdleri, no.2, ss.7-19, 2010
Aral B. , "Turkey in the UN Security Council: Its Election and Performance", Insight Turkey, vol.11, pp.151-168, 2009 (Link)
Aral B. , "Reading International Law through the Invasion of Somalia", Text, cilt.5, ss.105-115, 2009
Aral B. , "The Failed Promise of UN Sanctions", Civilacademy, cilt.6, ss.179-189, 2008
Aral B. , "A Comparative Analysis of Turkish and South Korean Foreign Policies and International Perspectives since the End of the Second World War", Avrasya Etüdler, cilt.33, ss.47-67, 2008
Aral B. , "Bir İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı", İnsan Hakları Araştırmaları, cilt.5, ss.61-90, 2007
Aral B. , "Asimetrik Saldırı Savaşları, Siyaset ve Uluslararası Hukuk", Uluslararası İlişkiler, vol.4, pp.39-83, 2007 (Link)
Aral B. , "Bir Grup Hakkı Olarak Barış Hakkı", İnsan Hakları Araştırmaları, cilt.4, ss.305-322, 2007
Aral B. , "Perversion of Human Rights, Self-Determination and Humanitarian Intervention in the Muslim World", Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, vol.29, no.2, pp.45-64, 2006
Aral B. , "Pondering the Prospects of the Negotiation Process Between the European Union and Turkey", Contemporary European Studies, vol.1, pp.32-40, 2006 (Link)
Aral B. , "Uluslararası İlişkiler ve İnsan Hakları: Kazançlar ve Kayıplar", Sivil Toplum, cilt.4, ss.97-106, 2006
Aral B. , "Quo Vadis NATO: Are the Two Sides of the Atlantic Drifting Apart?", Civilacademy, cilt.3, ss.13-18, 2005
Aral B. , "Egemenlik ve İnsan Hakları Açısından Küreselleşme ve Uluslararası Hukuk", Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.6, pp.57-78, 2005
Aral B. , "Turkey in the Brussels Summit Conclusions of December 2004: How Fair is the Framework for Negotiations?", Text, cilt.4, ss.11-16, 2005
Aral B. , "Making Sense of the Anomalies in Turkish-European Union Relations", Journal of Economic and Social Research, vol.7, pp.99-120, 2005
Aral B. , "An Inquiry into the D-8 Experiment", Alternatives, vol.4, pp.1-15, 2005 (Link)
Aral B. , "Sudan, Syria and Lebanon as New Preys: UN Security Council Resolutions 1556 and 1559 ", Civilacademy, cilt.2, ss.15-21, 2004
Aral B. , "The Endurance of NATO in the New Political Environment of the Post-Cold War: Defensive or Offensive Pact?", Text: Journal of International Studies, cilt.3, no.1, ss.3-8, 2004
Aral B. , "The Black Sea Economic Co-operation After Ten Years: What Went Wrong ?", Alternatives, vol.4, no.1, pp.73-92, 2002 (Link)
Aral B. , "Bir İnsan Hakkı Olarak Kalkınma Hakkı", İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE, ss.129-145, 2001
Aral B. , "The Law of Nations as Conceived by the Ottoman Empire after the 16th Century", Bilim Yolu, ss.277-286, 1999
Aral B. , "Kollektif bir İnsan Hakkı Olarak ‘Halkların Kendi Kaderlerini Tayin Hakkı'", İnsan Hakları Yıllığı, cilt.21-22, ss.109-120, 1999
Aral B. , "Türk Dış Politikası Söylemine Eleştirel Bir Yaklaşım : Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklığı", Liberal Düşünce, cilt.4, ss.58-71, 1999
Aral B. , "Kuzey Irak’ın Uluslararası Hukuk Açısından Bugünkü Statüsü", Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.11-28, 1999
Aral B. , "Soğuk Savaş Sonrasında ‘Siyasallaşan’ Uluslararası Hukuk ve Başlıca Mağdurları", Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol.53, pp.37-57, 1998 (Link)
Aral B. , "Oluşum Halinde Bir Norm Olarak Demokrasi ve Uluslararası Hukuk İlişkisi", Liberal Düşünce, ss.31-46, 1998 (Link)
Aral B. , "Uluslararası Hukuk Bağlamında İnsan Hakları ve Kültürel Görelilik", Yeni Türkiye, ss.1227-1230, 1998
Aral B. , "The Greco-Turkish Dispute on Minorities", Bilim Yolu, ss.227-234, 1998
Aral B. , "Atatürk Döneminde Türkiye ve Uluslararası Hukuk", Yeni Türkiye, ss.1368-1374, 1998
Aral B. , "Turkey's insecure identity from the perspective of nationalism", Mediterranean Quarterly, vol.8, pp.77-91, 1997
Aral B. , "The Case of Free Movement for Workers Between Turkey and the European Union", The Turkish Yearbook of International Relations, vol.27, pp.1-11, 1997 (Link)
Aral B. , "The Cyprus Dispute", Gümrük Birliği, ss.118-132, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Aral B. , "11 Eylül Sonrasında Güvenlik Konseyi Ekseninde Birleşmiş Milletler ve İslam Dünyası", Avrasya Hukuk Kurultayı , Saraybosna, BOSNA HERSEK, 3-7 Eylül 2014, ss.292-301
Aral B. , "Uluslararası Siyasetin Ahlâki Temelleri” başlıklı Oturum için “Arap Baharı ve Türkiye” konusunda sunulan “Müzakere” metni", Türkiye II. Ahlak Şurası: Ahlak ve Siyaset , KONYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2013, ss.107-113
Aral B. , "Bosna Savaşı ve Uluslararası Hukuk", Uluslararası Aliya İzzetbegoviç Sempozyumu -Bildiriler, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-12 Ekim 2010, pp.175-197
Aral B. , "Turkish Political Culture v. The Ideology of Human Rights", Rethinking Humanitarianism Conference, Brisbane, AVUSTRALYA, 24-26 Eylül 2001, pp.158-163
Aral B. , "Bir İnsan Hakkı Olarak ‘Kültürel Haklar'", Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 7-9 Aralık 1998, ss.417-428
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Aral B. , "Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme: BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası", Küre Yayınları, İSTANBUL, 2016 (Link)
Aral B. , "Küresel Sistem İçinde İslam Dünyas İçin Anlamlı Bir Varlık Alanı Oluşturmak", İç Tehdit ve Riskler Işığında İslam Dünyasının Geleceği, Dağ A. E., Ed., İnsamer, İstanbul, ss.125-153, 2016
Aral B. , "Soğuk Savaş Sonrasında BM Güvenlik Konseyi’nin Yetki Alanının Gelişmesine Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Hakkaniyet Açısından Bir Eleştiri", Küresel Yönetişim, Güvenlik ve Aktörler: 70. Yılında BM, Dal E. p., Gök G. O., Sakman T. , Ed., Tasam Yayınları, İstanbul, ss.37-50, 2016
Aral B. , "Self-Determinasyon Hakkı Ekseninde Burma’daki Rohingya Azınlığı", Araf’ta Bir Toplum: Arakan, Babacan A., Ed., Mazlumder, İstanbul, ss.27-43, 2013
Aral B. , "Perceptions and Images as the 'Time Bomb' of Turkey-EU Relations", in: La Turquie et l'Union Europeenne: Defis et Perspectives d'Adhesion, Rouet G., Terem P., Eds., Bruylant, Brüksel, pp.29-48, 2011
Aral B. , "Turkish-Indian Relations after the Cold War: Perspectives and Policies", in: India, Global Powers and West Asia, Alam A., Eds., New Century Publications, Yeni Delhi, pp.31-54, 2011
Aral B. , "Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2010 (Link)
Aral B. , "İsrail Surunda Açılan Bir Gedik: Goldstone Raporu", Goldstone Raporu ve Uluslararası Hukuk, Koldaş B., Ed., Filistin Platformu, İstanbul, ss.42-46, 2010
Aral B. , "Batı Uygarlığı, Uluslararası Düzen ve Uluslararası Hukuk", Modernite ve Dünya Düzen(ler)i, Özcan M., Şenel M. , Ed., Klasik Yayınları, İstanbul, ss.57-81, 2010
Aral B. , "The Malaise about the European Perspective on the Middle East", in: Global Affairs in a Turbulent World: Perspectives and Controversies, Stivachtis Y. A., Eds., ATINER, Atina, pp.417-440, 2008
Aral B. , "Uluslararası Hukukun Babası ve Bir Klasik Olarak Grotius", Medeniyet ve Klasik, Özkan H., Ardıç N., Arlı A., Ed., Klasik, İstanbul, ss.399-415, 2007
Aral B. , "Violations of International Law in Central Asia and the Caucasus: Cases of Direct and Indirect Aggression", in: The Geopolitical and Economic Transition in Eurasia, Serin V., Aral B., Köse H. M. , Eds., Global Scholarly Publications, New York, pp.171-190, 2004
Aral B. , "The Geopolitical and Economic Transition in Eurasia", Global Scholarly Publications, New York, 2004 (Link)
Aral B. , "Özal Döneminde İç ve Dış Siyaset: Süreklilik ya da Kopuş?", Kim BU Özal?, Sezal İ., Dağı İ., Ed., Boyut Yayın Grubu, İstanbul, ss.219-245, 2001
Aral B. , "Turkey’s Kurdish Problem from an International Legal Perspective", in: Ethnic Diversity in Europe: Challenges to the Nation State, Turton D., González J. , Eds., University of Deusto, Bilbao, pp.27-53, 2000
Aral B. , "Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 1999 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Aral B. , "Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Eşitsizlik", Diger, ss.7-26, 2013 (Link)
Aral B. , "I diritti economici e sociali in Turchia, con particolare riferimento alla Costituzione del 1982", Diger, pp.185-209, 2006
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi