İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :1994 yılında “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” (Eleştirel Hukuk Açısından Türkiye ve Uluslararası Toplum) başlıklı çalışmasıyla Glasgow Üniversitesinde doktorasını tamamlayan Prof. Dr. Berdal Aral’ın, hem verdiği dersler, hem de yaptığı çalışmalar özellikle uluslararası hukuk ve insan hakları alanında yoğunlaşmıştır. Kendisinin Türkçe olarak kaleme aldığı üç kitap çalışması vardır: “Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı” (1999), “Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar” (2010), ve “Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme: BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası” (2016).  Ayrıca, Türkçe ve İngilizce olarak hem yukarıda sözü edilen konularda, hem de Türkiye’nin dış politikası alanında yayınlanmış makaleleri vardır. 
Biography (EN) :Receiving his PhD on “Turkey and International Society from a Critical Legal Perspective” in 1994 from the University of Glasgow, Prof. Berdal Aral has concentrated on international law and human rights in both of his classes as well as his research. He has written three books in Turkish: Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı (1999, Self-Defence in International Law), Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar (2010, Collective Rights as Third-Generation Human Rights), and Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme: BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası (2016, From Global Security to Global Hegemony: UN Security System and the Muslim World). Additionally, he has numerous articles published in Turkish and English on international law, human rights as well as on Turkey’s foreign policy. 
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Uluslararası hukuk-insan hakları-Küresel sistem içinde İslam dünyası-Türkiye ve Uluslararası Düzen-BM düzeni
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :international law-human rights-Muslim world within the global system-Turkey and the International Order-the UN system
Research Areas :-Uluslararası Hukuk Bağlamında Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar ve Türkiye'nin tutumu  -Türkiye'nin 21. yüzyılda yaşadığı siyasi deneyimin İslam dünyası için anlamı -Uluslararası hukuka İslam dünyasının perspektifinden bakmak -Küresel Sistem içindeki kokuşmuşluğun turnusol kağıdı olarak "Filistin sorunu"  
Current Research Activities :

-The Syrian asylum seekers in Turkey and the Turkish posture in the context of international law

-Making sense of the Turkish political experience in the 21st century for the wider Muslim world

-Viewing international law from the spectrum of the Muslim world

-The "Palestinian Problem" as the symptom of  corruption within the global system

TEMEL ESERLER
Aral B. , "Küresel Güvenlikten Küresel Tahakküme: BM Güvenlik Sistemi ve İslam Dünyası", Küre Yayınları, İSTANBUL, 2016
Aral B. , "The Ottoman ‘School’ of International Law as Featured in Textbooks", Journal of the History of International Law, vol.18, no.1, pp.70-97, 2016
Aral B. , "Üçüncü Kuşak İnsan Hakları Olarak Kolektif Haklar", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 2010
Aral B. , "Uluslararası Hukukta Meşru Müdafaa Hakkı", Siyasal Kitabevi, ANKARA, 1999
Aral B. , "Dispensing with tradition? Turkish politics and international society during the Ozal decade, 1983-93", MIDDLE EASTERN STUDIES, vol.37, pp.72-88, 2001

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi