İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Kent Planlaması ve Gelişimi
Soylulaştırma
erişilebilir konut
kentsel dönüşüm
kentsel yenileme
mekansal sermaye
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Urban Studies
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi