İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Polat A., "Osmanlı'da Matbu İslam'ın Onay ve Denetimi: Tedkik-i Mesahif ve Müellefat-ı Şer'iyye Meclisi", FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, ss.87-120, 2018
Polat A., "The Human Jesus: A Debate in the Ottoman Press", Mizan: Journal of Interdisciplinary Approaches to Muslim Societies and Civilizations , vol.2, pp.1-25, 2017
Polat A., "A Conflict on Baha'ism and Islam in 1922: Abdullah Cevdet and State Religious Agencies", İnsan ve Toplum, vol.5, pp.29-42, 2015
Polat A., "A Comparison of Charles Taylor and Talal Asad on the Issue of Secularity", İnsan ve Toplum, vol.2, pp.217-230, 2012
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Polat A., "Dar'ul Hikmet'il İslamiye Bünyesinde Kurulan bir Mütareke Medresesi:Medrese'tul İrşad", Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, MUŞ, TÜRKIYE, - , ss.277-
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Polat A., "Sırat-ı Müstakim ve Okuyucu Mektupları: Sorulan, Tartışılan ve İnşa Edilen İslam", "İslam'ı Uyandırmak:" Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İslamcı Düşünce ve Dergiler, Sunar L., Ed., İLEM, İstanbul, ss.393-419, 2018
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi