İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. AYÇA ÇELİKBİLEK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SANAT, TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ
Bölüm : ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
Ana Bilm Dalı : -
Sabit Telefon : +90 216 2802462
E Posta Adresi : ayca.celikbilekmedeniyet.edu.tr | ayca_aichahotmail.com
Web Adresi : http://aves.medeniyet.edu.tr/ayca.celikbilek/cv
Ofis : 605
Posta Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi/Kartal Cevizli Yerleşkesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Atalar Mh. Şehit Hakan KURBAN Cd. 34862. Kartal / Cevizli
Eğitim Bilgileri
Yüksek Lisans, YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kentsel Dönüşüm ve Planlama / Şehir ve Bölge Planlama, 2011-
Ön Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi , Kültür Mirası ve Turizm, 2013-
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, Kamu Yönetimi, 2009-2013
Lisans, DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Fakültesi, Şehir ve Bölge Planlama, 2007-2011
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Şehirde Körelen Noktalar:Kadıköy Otoparkları, Tasarım Atölyesi Kadıköy, 2017
Araştırma Alanları
Kent Planlaması ve Gelişimi
Bölgesel Planlama
Fiziksel Çevre Kontrolü
Kentsel Dönüşüm
Büyük Projeler
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Web Of Science Araştırma Alanları
Urban Studies
Planning & Development
Environmental Studies
Architecture
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör., Uluslararasi Kibris Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 2014 - 2014
Arş.Gör., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik- Mimarlık Fakültesi, 2012 - Devam Ediyor
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çelikbilek A., Çakır Öztürk Ş., "6306 Sayılı Kanun Kapsamında Yürütülen Kentsel Dönüşüm Çalışmaları ve İzmir Uygulamaları", Medeniyet Sanat, cilt.3, ss.187-213, 2017 (Link)
Çelikbilek A., "Modern Kentlerin Yaratılmış Güzellik Algısı: Türkiye’deki İnşaat Sektörünün Modernizm Pazarlaması Üzerine Bir İnceleme", Medeniyet Sanat, cilt.3, ss.79-103, 2017 (Link)
Çelikbilek A., Sapmaz G. , "Risk Management and Microzonation in Urban Planning: An Analysis for Istanbul", Disaster Science and Engineering, vol.2, pp.59-66, 2016 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çelikbilek A., "Su Hizmetlerinde Yeniden Belediyeleştirmenin Katılımcılığa Etkisi", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1023-1031
Çelikbilek A., "Ekolojik Kent Planlamasında Yerel Yönetimlerin Rolü", International Conference On Good Local Governance, İZMİR, TÜRKIYE, 13-14 Nisan 2018, pp.29-29
Çelikbilek A., "Bütüncül Bir Havza Koruma Yaklaşımı İçin Eşik Analizlerinin Verimliliği:1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planları Üzerine Bir İnceleme", Uluslararası Su ve Çevre Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2018, pp.1992-2002
Uğurlar A., Çelikbilek A., "Turizm Politikalarının Gelişimi İçin Sürdürülebilir Turizm Göstergeleri", II. International West Asia Congress of Tourism Research, VAN, TÜRKIYE, 27-30 Eylül 2018, pp.0-0
Çelikbilek A., Çakir Öztürk Ş., "Transformation Of Areas Under The Disaster Risks İn Turkey And Experience Of İzmir ", IMCOFE- International Multidisciplinary Congress of Eurasia- Natural Sciences,Engineering and Architecture, Roma, ITALYA, 23-25 Ağustos 2017, vol.3, pp.228-241
Çelikbilek A., Sapmaz G., "A Comparison Of Environmental Impact Assessment Processes Of Turkey With European Union", 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.3160-3174
Çelikbilek A., "Megaprojects of The Megacıties: A Case Study Of İstanbul", IMCOFE- International Multidisciplinary Congress of Eurasia- Natural Sciences,Engineering and Architecture, Roma, ITALYA, 23-25 Ağustos 2017, pp.216-216
Çelikbilek A., "TURKEY’S LEGISLATIVE CONFORMITY WITH EUROPEAN UNION ENVIRONMENTAL IMPACT ASSESSMENT(EIA) DIRECTIVE: An Investigation on Amendments in the Regulations About Projects Subject to EIA", 2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering , NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 8-10 Mayıs 2017, pp.3010-3026
Çelikbilek A., "Analysis of Regional Labor and Economic Activities with the Minimum Requirements Technique: A Case Study of TRB1 Region", 4th International Regional Development Conference, TUNCELİ, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.143-152 (Link)
Çelikbilek A., Sapmaz G. , "Kent Planlamasında Mikrobölgeleme Haritaları / Microzonation Maps for Urban Planning", International Symposium on Natural Hazard and Hazard Management 2016, KARABÜK, TÜRKIYE, 2-4 Mart 2016, pp.609-614 (Özet) (Abstract)
Çelikbilek A., "İstanbul'daki Büyük Ölçekli Projeler ve Kentsel Muhalefet", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2015, cilt.1, ss.132-154
Çelikbilek A., Sapmaz G. , "Afet Duyarlı Planlamada Yerbilimsel Verilerin Kullanımı", 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 39.Kolokyumu, TRABZON, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2015, cilt.2, ss.1018-1046
Çelikbilek A., "Türkiye'de Bölgeleme ve Bölge Planlama Sorunları", 3rd International Regional Development Conference, BİNGÖL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, pp.1126-1139 (Özet) (Abstract)
Çelikbilek A., "Neoliberalizm Karşısında Hızlı Dünyanın Yavaş Kentleri", 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İÇEL, TÜRKİYE, 28-30 Kasım 2013, ss.691-705 (Özet) (Abstract)
Çelikbilek A., "İstanbul`Un Uluslararası Finans Merkezi Olma Stratejisi Ve Yaratacağı Dönüşüm Etkisi", DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU, ANKARA, TÜRKİYE, 7-9 Kasım 2012, ss.73-95 (Özet)
Çelikbilek A., "Fiziksel Planlama Ile Yaratılan Su Tüketimi, İzmir Örneği", 3rd International Bursa Water Congress and Exhibiton, TÜRKIYE, 22-24 Mart 2013, vol.2, pp.834-846 (Özet)
Çelikbilek A., "Küresel Kentlerin Dönüşüm Aracı Olarak Büyük Ölçekli Kentsel Projeler", 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu, İÇEL, TÜRKİYE, 28-30 Kasım 2013, ss.585-600 (Özet)
Diğer Yayınlar
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
İktidarın Çimentosu:Megaprojeler ve İnşaat Sektörü Üzerinden İktidar Okumaları, , Mart 2017
Dijital İstanbul'da Toplum, Teknoloji ve Siyaset, İstanbul, Mart 2017
Bizi Bu Havalar Mahfetti-İklim Krizi Çağında Kenti Düşünmek, İstanbul, Mart 2017
Şehirde Körelen Noktalar:Kadıköy Otoparkları, , Mart 2017
International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Mayıs 2017
DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 36. KOLOKYUMU, Ankara, Kasım 2012
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Ödüller ve Burslar
Çelikbilek A, "Şehir ve Bölge Planlama Bölümü, Bölüm 1.liği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran 2011
Çelikbilek A, "Mimarlık Fakültesi , Fakülte 2.liği, Dokuz Eylül Üniversitesi, Haziran 2011
Çelikbilek A, "Ahmet Piriştina Onur Ödülü, Şehir Plancıları Odası, Haziran 2011
Çelikbilek A, "En İyi Poster Ödülü, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, Ocak 2008
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi