İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Mesane Kanserinde Tanı ve Klinikopatolojik Özellikler Açısından Fractalkine Gen Polimorfizminin Önemi", BAP Arastırma Projesi, T-BAG-2016-779 , Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Ki-67, Cathepsin Z ve Profilin-1 Varlığının Nüks ve Progresyon Üzerine Etkisi", BAP Diğer, T-BAG-2016-884, Yönetici, Devam Ediyor
"Çok merkezli parsiyel nefrektomi kayıt çalışması", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, TÜA-2, Koordinatör, Devam Ediyor
"A multinational, randomised, double-blind, placebo controlled, phase III efficacy and safety study of ODM-201 in men high-risk non-metastatic castration-resistant prostate cancer", Bilimsel Araştırma Projesi, ARAMIS-17712, Yönetici, Devam Ediyor
"A randomized, double-blind, placebo-controlled, phase IIIb study of the efficacy and safety of contuing enzalutamide in chemotherapy naive metastatic castration resistant prostate cancer patients traeted with docetaxel plus prednisolone who have progressed on enzalutamide alone", Bilimsel Araştırma Projesi, 9785-MA-1001, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Organ tümörlerinin tümorogenez yolakları üzerindeki güncel protein ürünlerinin varlıklarının saptanması, mevcut klinikopatolojik faktörlerle olası ilişkileri ve prognostik- hedef teropotik kıymetleri", BAP Diğer, TSA-2013-401, Araştırmacı, 2016
"Clinical Research Office of the Endourological Society (CROES), Global renal mass study – A prospective international study on indications, treatment modalities and outcomes", Bilimsel Araştırma Projesi, Renal Mass, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Yaşlı erişkinlerde ileri prostat kanserinin yönetimi: prospektif uluslararası kayıt çalışması – MATURITY – DIREG_R_04571 isimli çalışma", Bilimsel Araştırma Projesi, MATURITY – DIREG_R_04571, Araştırmacı, 2010
"A Phase III, Randomized, Placebo-controlled, Double-blind Study to Assess the Efficacy and Safety of Once-daily Orally Administered ZD4054 10 mg in Non-metastatic Hormone-resistant Prostate Cancer Patients", Bilimsel Araştırma Projesi, ZD4054 -ENTHUSE, Yönetici, 2010
"Türkiye’de Prostat Kanseri İnsidansı Çalışması, Üroonkoloji Derneği Projesi", Özel Kuruluşlarca Desteklenen, Prostat Türk, Araştırmacı, 2009
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi