İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, TIP, 2016 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Üroloji Uzmanı, SB İstanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi , , 17.11.2002 - 15.02.2016
Üroloji Uzmanı, SSK PAŞABAHÇE HASTANESİ , , 01.10.2002 - 17.11.2002
Üroloji Uzmanı, SSK DÜZCE HASTANESİ , , 01.08.2000 - 30.09.2002
VERDİĞİ DERSLER
Testis kanseri, Lisans, 2017-2018
Ürogenital travma, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, M.Çulpan, "Yüzeyel Mesane Tümörlerinde Ki-67, Cathepsin Z ve Profilin-1 Varlığının Nüks ve Progresyon Üzerine Etkisi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2016.
Tıpta Uzmanlık, C.Çanakçi, "Kas invaziv olmayan mesane kanserinde serum ve idrar fractalkine düzeyinin klinik önemi", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2013.
Tıpta Uzmanlık, E.Arş, "Akut renal kolik tedavisinde Tramadol ve Parasematol tedavilerinin etkinliklerinin karşılaştırılması", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2012.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Role of tissue transglutaminase induced integrin trafficking in kidney cancer metastasis, Yeditepe Üniversitesi, Haziran, 2016
Tez Savunma, Importance of tissue transglutaminase (TG2) in cell migration, invasion andEpithelial-mesenchymal transition (EMT) in renal cell carcinoma (RCC), YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2015
Tez Savunma, Chemotherapeutic Effect of Everolimus and ABT-737 Combination on Renal Cell Carcinoma, YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi