İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Kavas A. , "Osmanlı Devleti'ni Kuzey Afrika'da Kalıcılaştıran Sefer: Tunus Savaşı (1574) ", İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, pp.1-42, 2016 (Link)
Kavas A. , "Afrika’nın Verimli Arazilerinin Yabancı Yatırımcılarca Sahiplenilmesinde Gıda Güvenliği ve Biyoyakıt Faktörünün Önemi", Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, pp.1-20, 2014 (Link)
Kavas A. , "İç Savaşlardan Bütünleşme Hareketlerine ve Kalkınma Hamlelerine Afrika’nın Yeniden Dönüşümü", Avrasya Etüdleri, vol.2, pp.7-31, 2011 (Link)
Kavas A. , "Osmanlı Darfûr Münasebetleri", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.105-120, 2007 (Link)
Kavas A. , "Fransa’da din-devlet ayrımı kanunu ve ülkelerinde dışlanan din adamlarının Osmanlı Devletine Sığınması Meselesi", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.109-130, 2007 (Link)
Kavas A. , "Fransız Sömürgeciliği Karşısında Batı Afrika'Da Mali’Nin Dini Önderleri Marabular", İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.67-102, 2006
Kavas A. , "Afrika’Da Bütünleşme Hareketleri", Stratejik Öngörü, ss.37-47, 2005
Kavas A. , "Yeni Sömürgeciliğin Afrika Toplumlarını Sosyoekonomik, Dinî, Siyasi Alanlarda Birliğe Zorlaması ", İslâmiyât, cilt.8, ss.25-38, 2005
Kavas A. , "Türkiye-Libya İlişkileri sayı:, yıl: 2005.", Stratejik Öngörü, cilt.6, ss.46-56, 2005
Kavas A. , "Afrika Misyonerleri Cemiyeti: Beyaz Babalar (Peres Blancs)", Milel ve Nihal, cilt.1, ss.9-39, 2004 (Link)
Kavas A. , "Türk Akademik Araştırmalarında Fakir Bir Alan: Osmanlı Afrikası", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi (Talid), Bilim ve Sanat Vakfı Türkiye Araştırmaları Merkezi, İstanbul, cilt.1, ss.513-528, 2003
Kavas A. , "Cezayir’De Kaşınan Etnik Ayrımcılığın Temeli Ve Kabiliye Meselesi", Stratejik Analiz, cilt.2, ss.109-112, 2001
Kavas A. , "Fransa’Nın İslam Siyaseti: Sömürgecilikten Günümüze Fransız Camileri (I-Ii)", Dini Araştırmalar, cilt.3 - 4, ss.93-108, 53-70, 2001
Kavas A. , "Kuzey Afrika’Da Bir Osmanlı Nesli: Kuloğulları", Osmanlı Araştırmaları, ss.31-68, 2001
Kavas A. , "Doğu Afrika Sahilinde Osmanlı Hakimiyeti: Kuzey Somali’de Zeyla İskelesinin Konumu (1265-1334/1849-1916) ", İslam Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.109-134, 2001 (Link)
Kavas A. , "Fransa’Nın Kuzey Ve Bati Afrika’Da Uyguladığı İslam Siyaseti: Sultan Reşad’In Yayınladığı Cihad Çağrısının Reddi Meselesi", Dini Araştırmalar, ss.23-50, 2000
Kavas A. , "Aslı Kayıp Bir Seyahatnamenin Tercüme Serüveni: Risâle-I Sudan", Müteferrika, ss.141-149, 2000
Kavas A. , "Afrika’nın Sömürgeleştirilmesi Öncesinde Rabih b. Fazlullah’ın Kurduğu Son Biladu’s-Sudan Devleti ve Fransa’yla Mücadelesi", Osmanlı Araştırmaları, ss.9-35, 2000 (Link)
Kavas A. , "Osmanlı-Tîbû Münasebetleri: Büyük Sahra’da Reşâde (Çad) ve Kavar (Nijer) Kazalarının Kurulması", İslam Araştırmalı Dergisi, cilt.4, ss.69-104, 2000 (Link)
Kavas A. , "İki Kardeşe Bir Kitap: Trablusgarp. Mehmed Nuri Ve Mahmud (Naci) Beylerin Hayatları", Müteferrika, ss.111-127, 1999
Kavas A. , "Büyük Sahra’da Gat Kazasının Kurulması ve Osmanlı Tevarik Münasebetleri", İslam Araştırmaları Dergisi, ss.171-196 , 1999 (Link)
Kavas A. , "Fransız’In Hafıza Sarayları, Arşivler", Tarih ve Medeniyet, cilt.5, ss.66-69, 1998
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kavas A. , "Cezayir'de Osmanlı İdari Yapısı", Uluslararası; Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa Ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, MANİSA, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, pp.00-00.
Kavas A. , "Kutadgu Bilig'de Diplomasi", Doğumunun 1000. Yılında Yusuf Has Hacib Uluslararası Sempozyumu , İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Kasım 2016, pp.00-00
Kavas A. , "İslam Dünyasının Güncel Sıkıntılarının Çözümünde Birbirlerini Tanımamanın Etkisi", Günümüz İslam Dünyasında Meseleler ve Çözüm Yolları, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2016, pp.00-00.
Kavas A. , "Haçlı Seferleri İçinde Merzifon Muharebesi'nin Önemi ve Türk Tarihindeki Yeri", III. Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Selçuklular ve Haçlılar Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 8-10 Nisan 2016, pp.00-00
Kavas A. , "Türkiye’deki 15 Temmuz darbe kalkışmasını alenen üstlenen FETÖ yapılanması Batı’da neden destek buluyor", 15 Temmuz Gururumuz: Üsküdar'da ve Her Yerde, İSTANBUL, TÜRKIYE, 25-25 Ekim 2016, pp.00-00.
Kavas A. , ""Gizli Örgütlerin Devletler İçindeki Sinsi Yapılanmaları: FETÖ Ne İlk Ne De Son Örnek/The Insidous Structures of Secret Organizations in States: FETO is Neither The First Nor The Last Example", 15 Temmuz Darbe Girişiminin İslam Coğrafyasında Yansımaları , KÜTAHYA, TÜRKIYE, 24-26 Ağustos 2016, pp.1-11 (Link)
Kavas A. , "Hanefiliğin Afrika'da ve Uzak Coğrafyalarda Yayılması Meselesi", Devirleri Aydınlatan Meş'ale İmam-ı Azam Ulusal Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 28-30 Nisan 2015, ss.65-70.
Kavas A. , "Emperyalizmin 20. Yüzyılda Ayrıştırıp Birbirinden Uzaklaştırdığı İslam Dünyasının Yeniden Birleşebilme İmkânı: Afrika Örneği Ankara 2015, s. 267-275.", I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu: Emperyalizm ve İslam Dünyası, ESAM,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 7-9 Kasım 2014, pp.267-275.
Kavas A. , "The Main Cause Of The Conflicts in Africa An Attempt To Inactive Muslims In The Continent", The Analysis Of Problematic Regions in The Islamic World, Young UNIW, Lefkoşe, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 29 Ocak - 4 Şubat 2013, pp.185-195.
Kavas A. , "Trablusgarp Vilayetinde Görülen Hastalıklar ve Tedavi Yolları: Fizan Sancağı’ndaki Uygulamalar”, , Türk Tıp Tarihi Kurumu ve Selçuk Üniversitesi, Konya-20–24 Mayıs 2008, s. 1185-1194.", 1. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi ve 10. Ulusal Türk Tıp Tarihi Kongresi, KONYA, TÜRKIYE, 20-24 Mayıs 2008, pp.1185-1194.
Kavas A. , "Osmanlı’da Çevre Bilincinde Görülen Aksaklıklar Yanında Örnek bir Davranış Olarak Ravza-i Mutahhara ve Kâbe’nin Temizliği: Ferâşet-i Şerîfe, 15–16 Mayıs 2008.", Uluslararası Çevre ve Din Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2008, pp.01-02.
Kavas A. , "Kalkınmakta Olan ülkelerde Yetişkin Eğitimi: Afrika Örneği", Küreselleşme ve Yerelleşme Çerçevesinde Yetişkin Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 10-11 Mayıs 2008, pp.91-95.
Kavas A. , "Afrika’da İslam’ın Yaşatılmasında Türklerin Hayati Önemi", Uluslararası Türk Dünyasının İslamiyete Katkıları Sempozyumu, ISPARTA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 1 Haziran 2007, pp.87-90.
Kavas A. , "Tarihi Süreçte Sahraaltı Afrika: Osmanlı-Afrika İlişkileri Ve Sömüregecilik", II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi, IInd International Turkish-African Congress, Tasam Yayınları, İstanbul, TÜRKIYE, 12-13 Aralık 2006, pp.75-84.
Kavas A. , "Osmanlı Toplumunda Çok Dinli Hayatın Huzur İçinde Devamı İçin Alınan Tedbirler İstanbul 2008, s.267-268.", Din ve Dünya Barışı Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2007, pp.267-268.
Kavas A. , "Afrika’da Sömürgeciliğin XIX. Yüzyılın İkinci Yarısına Kadar Kurulamamasında Osmanlı Devleti’nin Rolü", “ I. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi, İstanbul-Grand Cevahir Kongre Merkezi., İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Ocak 2006, pp.103-108.
Kavas A. , "Avrupalıların Garp Ocaklarını Osmanlı Devletinden Koparma Girişimleri ve Buna Karşı Alınan Tedbirler", XV. Türk Tarih Kongresi, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Eylül 2006, vol.IV/I, pp.1111-1120 (Link)
Kavas A. , "Fransa’Da Dinî Kurumlar Ve Din Eğitimi", Avrupa Birliği Sürecinde Dinî Kurumlar ve Din Eğitimi, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul, TÜRKIYE, "17-19 Kasım 2006", pp.331-387
Kavas A. , "L’Attitude Des Ottomans En Face Du Colonialisme Européenne En Afrique De L’Est", The International Symposium on Islamic Civilisation in Eastern Africa, Kampala-Uganda. (7 sayfa) , UGANDA, "15-17 Aralık 2003"
Kavas A. , "XXI. Yüzyılda Afrika Havzası", XXI. Yüzyılda İslam Dünyası ve Türkiye, Milletlerarası Tartışmalı İlmi Toplantı, İslâmî İlimler Araştırma Vakfı (İSAV), İstanbul 2003, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2004, pp.205-220.
Kavas A. , "Afrika’da Fransız Sömürgeciliği”, ", Sömürgecilik Hareketlerinde Fransa ve Anadolu’da Fransız-Ermeni İşbirliği, ELAZIĞ, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2003, ss.69-78
Kavas A. , "Les Minorités Musulmanes En Afrique Noire", First Conference of Muslim Minorities in Africa, İslam Konferansı Teşkilatı- Accra - Ghana, GANA, "20-22 Ocak 2003"
Kavas A. , "Geçmişten Günümüze Fransız Şarkiyatçılığı", Oryantalizmi Yeniden Okumak: Batı’da İslam Çalışmaları Sempozyumu, SAKARYA, TÜRKİYE, 11-12 Mayıs 2002, ss.109-147
Kavas A. , "Les Africains Dans Le Palais Ottoman”", Actes du 3ème Congrès des Historiens Africains, 13 p., Bamako-Mali., SENEGAL, "9-14 Eylül 2001"
Kavas A. , "La Médersa Moderne Au Mali", L’Islam politique en Afrique subsaharienne, Université Paris 7 / Denis Diderot ve CNRS, , Paris-Fransa., FRANSA, "28-29 Ekim 2002"
Kavas A. , "Afrika’da Destan Kültürü", Uluslararası Geçmişten Günümüze Destan, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, İstanbul,, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2000, pp.1-15
Kavas A. , "Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’da Yerli Halkla Münasebetleri", Osmanlı Dünyasında Bilim ve Eğitim Milletlerarası Kongresi, İstanbul., İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 1999, pp.87-87
Kavas A. , "Afrika", Günümüz Dünyasında Müslüman Azınlıklar, TDV-İSAM Yayınları, İstanbul, ANKARA, TÜRKİYE, 9-10 Mayıs 1998, ss.131-152
Kavas A. , "L’Activité Des Turcs Au Tchad Et Au Niger De 1850 À 1913", La civilisation islamique en Afrique de l’Ouest - Communications du Symposium International, Dakar, Sénégal., SENEGAL, " 27-30 Aralık 1996", pp.283-299
Kavas A. , "Örgün Din Öğretiminde Fransa Örneği (Katolik Okullar)", Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye’de Uluslararası Din Eğitimi Sempozyumu, 20-21 Kasım 1997, Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi ve Tömer Dil Öğretim Merkezi, Ankara 1997, s.., TÜRKIYE, "20-21 Kasım 1997", pp.198-221
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Kavas A. , "Avrupa Sömürgeciliği ve Afrika", Sömürgecilik Tarihi (Afrika-Asya), Azmi ÖZCAN, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.44-59, 2016 (Link)
Kavas A. , "Les Relations Turco - Tchadiennes : La Politique ottomane en Afrique centrale", Kenz Yayınları, İSTANBUL, 2014
Kavas A. , "Kuzey Afrika (Mağrip) Ülkeleri", Modern Ortadoğu Tarihi, Zekeriya Kurşun, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.144-170, 2013 (Link)
Kavas A. , "Osmanlı Devleti’nin Sahraaltı Afrika’daki Müttefi kleri: Bilâdüssudan Sultanlıkları", Afrika’da Osmanlı Asırları: Siyah İnci Beyaz Lale [Black Pearl White Tulip, History of Ottoman Africa], Hakan Yılmaz, Ed., Kenz Yayınları, İstanbul, ss.7-61, 2013
Kavas A. , "Osmanlı'dan Günümüze Afrika Bibliyografyası / Africa Bibliographie de l'Afrique", Taş Mektep Yayınları, İSTANBUL, 2013
Kavas A. , "Evliya Çelebi ve Afrika", Evliya Çelebi Atlası, Coşkun YILMAZ, Ed., Mayha Yayıncılık, İstanbul, ss.546-555, 2012 (Link)
Kavas A. , "İki Din Arasında Fransa, ", Kitabevi Yayınları, İSTANBUL, 2011
Kavas A. , "Osmanlı-Afrika İlişkileri", Kitabevi, İSTANBUL, 2011
Kavas A. , "Osmanlı Devleti’nin Dış Siyasetinde Afrika", Türk-Dış Politikası-Osmanlı Dönemi, Bıyıklı M., Ed., Gökkubbe Yayınları, İSTANBUL, ss.I, 165-179., 2008
Kavas A. , "Belgeler Işığında Osmanlı-Afrika Müslümanları Dayanışması", Diyanet İşleri Başkanlığı, İSTANBUL, 2006
Kavas A. , "Belgeler Işığında Osmanlı-Afrika Müslümanları Dayanışması/Solidarity Of Ottoman-African Muslims Under The Light Of The Documents", Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, İSTANBUL, 2006
Kavas A. , "Geçmişten Günümüze Afrika", Kitabevi, İSTANBUL, 2005
Kavas A. , "L’Enseignement Islamique En Afrique Francophone: Les Médersas De La République Du Mali", IRCICA, İSTANBUL, 2003
Kavas A. , "Şarkiyatçılığı Askerliğe Tercih Eden Fransız Mühtedi: Vincent-Mansour Monteil (Mütercim, Seyyah, İslam Dünyası Ve Afrika Uzmanı)", Oryantalistlerin Gözüyle İslam Yaklaşımlar-Örnek Metinler, Ahmet Yücel, Ed., Rağbet Yayınları-Yeni Arayışlar Platformu Kitapları, İSTANBUL, ss.333-375-, 2002
Kavas A. , "Afrika’Da Türkler’In Hakimiyeti Ve Kurdukları Devletler", Yeni Türkiye Dergisi Türkler Özel Sayısı, Ankara 2002, , Güzel H. C., Çiçek K., Koca S., Ed., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.IX, 575-588.-, 2002
Kavas A. , "Osmanlı Devleti’Nin Müslüman Harar Emirliğiyle Münasebetleri Ve Hrıstiyan Habeşistan (Etiyopya) İmparatorluğu İle Yakınlaşmasına Etkisi”,", Pax Ottomana Studies in Memoriam Prof. Dr. Nejat GÖYÜNÇ, ÇİÇEK K., Ed., Sota-Yeni Türkiye Yayınları, Haarlem-Ankara, ss.443 - 464.-, 2001
Kavas A. , "Afrika’Da Mevlid Uygulamaları", Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) (Diyanet İlmi Dergi, Özel Sayı), Nesimi YAZICI, Ed., Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, ss.559-574-, 2000
Kavas A. , "Osmanlı Devleti’Nin Afrika Kıtasında Hakimiyeti Ve Nüfuzu", Yeni Türkiye Dergisi Osmanlı Özel Sayısı, I, 421-430 (2000). Aynı makalenin İngilizce tercümesi. “The Dominance and Influence of the Ottoman Empire on the African Continent”, The Great Ottoman, Turkish Civilisation, Ankara 2000, I, s.248-258. , Çiçek K., Ed., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, ss.I, 421-430-, 2000
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Kavas A. , "Zambiya", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.44, ss.118-120, 2013
Kavas A. , "Yedâli", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.43, ss.384, 2013
Kavas A. , "Zeylâ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.44, ss.350-352, 2013
Kavas A. , "Yeşrûtî", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.43, ss.499-500, 2013
Kavas A. , "Zengibar", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.44, ss.262-267, 2013
Kavas A. , "Vehrân", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.43, ss.618-619, 2013
Kavas A. , "Trablusgarp", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.288-291, 2012
Kavas A. , "Tunus (Osmanlı Dönemi)", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.388-393, 2012
Kavas A. , "Tinbüktî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.190-192, 2012
Kavas A. , "Tunus (Şehir)", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, vol.41, pp.400-404, 2012
Kavas A. , "Uganda", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.42, ss.466-50, 2012
Kavas A. , "Vedây", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.42, ss.594-596, 2012
Kavas A. , "Togo", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.41, ss.212-214, 2012
Kavas A. , "Temgrût (Fas)", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.40, ss.414-415, 2011
Kavas A. , "Tarih (Afrika)", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.40, ss.49-52, 2011
Kavas A. , "Tevârik", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.40, ss.581-582, 2011
Kavas A. , "Tanzanya", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.39, ss.582-586, 2010
Kavas A. , "Şinkît (Moritanya)", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.39, ss.170-171, 2010
Kavas A. , "Somali", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.373-376, 2009
Kavas A. , "Samori Ture", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.81-82, 2009
Kavas A. , "Senegal", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.514-518, 2009
Kavas A. , "Sokoto", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.351-352, 2009
Kavas A. , "Senûsî, Muhammed b. Ali", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.529-531, 2009
Kavas A. , "Sudan (Tarih)", Diyanet İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.459-461, 2009 (Link)
Kavas A. , "Senûsî, Muhammed b. Osman", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.533-534, 2009
Kavas A. , "Senûsiyye", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.536-538, 2009
Kavas A. , "Sömürgecilik", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.394-397, 2009
Kavas A. , "Sudan (Osmanlı Dönemi)", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.461-466, 2009 (Link)
Kavas A. , "Senûsî, Muhammed Mehdi", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.531-533, 2009
Kavas A. , "Ömer el-Muhtâr", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.34, ss.76-78, 2008 (Link)
Kavas A. , "Revue du Monde Musulman", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.35, ss.34-36, 2008
Kavas A. , "Saîd", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.35, ss.544-545, 2008
Kavas A. , "Rahmâniyye", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.34, ss.418, 2008
Kavas A. , "Pirenne, Henri", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.34, ss.278-279, 2008
Kavas A. , "Nijer", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.33, ss.104-108, 2007
Kavas A. , "Nijerya", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.33, ss.108-112, 2007
Kavas A. , "Osman b. Fûtî", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.33, ss.466-467, 2007
Kavas A. , "Osman Dikne", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.33, ss.463-464, 2007
Kavas A. , "Orta Afrika Cumhuriyeti", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.33, ss.397-399, 2007
Kavas A. , "Mürîdiyye", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.32, ss.49-50, 2006
Kavas A. , "Murâdiler", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.31, ss.194-196, 2006
Kavas A. , "Mozambik", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.301-304, 2005
Kavas A. , "Mîzâb", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.203-204, 2005
Kavas A. , "Muasker", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.328-329, 2005
Kavas A. , "Mombasa", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.268-271, 2005
Kavas A. , "Muhammed Bello", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.512-513, 2005
Kavas A. , "Miknâs", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.50-52, 2005
Kavas A. , "Mirgânî, Abdullah el-Mahcûb", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.151-152, 2005
Kavas A. , "Muhammed V", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.482, 2005
Kavas A. , "Mesîle", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.29, ss.314-316, 2004
Kavas A. , "Moritus", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.30, ss.293-295, 2004
Kavas A. , "Meysere el-Medgarî", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.29, ss.507-508, 2004
Kavas A. , "Lammens, Henri", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.27, ss.98, 2003
Kavas A. , "Makdişu", Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Diyanet Vakfı Yayınları,, vol.27, pp.435-437, 2003 (Link)
Kavas A. , "Malavi", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.477-480, 2003
Kavas A. , "Mali", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, ss.493-504, 2003
Kavas A. , "Laoust, Henri", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.102-103, 2003
Kavas A. , "Le Tourneau, Roger", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.120-121, 2003
Kavas A. , "Levâte", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.147-148, 2003
Kavas A. , "Libya", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.174-179, 2003
Kavas A. , "Libya-Medeniyet Kültür", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.184-188, 2003
Kavas A. , "Makdişu", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.435-437, 2003
Kavas A. , "Masmude", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.28, ss.94-95, 2003
Kavas A. , "Mehdiye (Fas)", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.28, ss.386-387, 2003
Kavas A. , "Mehdiye (Tunus)", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.28, ss.387-389, 2003
Kavas A. , "Mehmed Sadık Paşa", Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.28, ss.522-523, 2003
Kavas A. , "Le Tourneau, Roger”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Xxvii/2003, .", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.27, ss.120-121, 2003
Kavas A. , "Küntî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.26, ss.557-558, 2002
Kavas A. , "Kenya”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, Xxv/2002, ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.25, ss.256-258, 2002
Kavas A. , "Komor", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.26, ss.153-157, 2002 (Link)
Kavas A. , "Kongo", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.26, ss.170-173, 2002 (Link)
Kavas A. , "Kenziler ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.25, ss.259-261, 2002 (Link)
Kavas A. , "Kesela", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.25, ss.307-308, 2002 (Link)
Kavas A. , "Kilve ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.26, ss.24-25, 2002 (Link)
Kavas A. , "Kuloğlu", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.26, ss.359-360, 2002 (Link)
Kavas A. , "İtalya Tarihi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.23, ss.446-448, 2001 (Link)
Kavas A. , "Kabil", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.24, ss.28-29, 2001 (Link)
Kavas A. , "Japonya Tarihi", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.23, ss.571-573, 2001 (Link)
Kavas A. , "Kabiliye", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.24, ss.32-33, 2001 (Link)
Kavas A. , "Kânim", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.24, ss.308-311, 2001 (Link)
Kavas A. , "Kânimî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.24, ss.311-312, 2001 (Link)
Kavas A. , "İsveç’te İslam Araştırmaları(Faruk Çelebi ile birlikte)", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.23, ss.414-417, 2001 (Link)
Kavas A. , "Journal Asiatique", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.23, ss.582-583, 2001 (Link)
Kavas A. , "İbnü’l-Muvakkit", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.21, ss.147-148, 2000 (Link)
Kavas A. , "İlûrî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.22, ss.159-160, 2000 (Link)
Kavas A. , "İdris (I)", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.21, ss.481-483, 2000 (Link)
Kavas A. , "İdris, Hâdî-Roger", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.21, ss.483-484, 2000 (Link)
Kavas A. , "İbn Zekrî el-Fâsî", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.20, ss.549, 1999 (Link)
Kavas A. , "İbn Tolun, Şemseddin ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.20, ss.415-416, 1999 (Link)
Kavas A. , "Hevvâre,(İbrâhim Hârekât ile birlikte). ", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.17, ss.281-284, 1998 (Link)
Kavas A. , "Hilâl (Beni Hilâl)", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.18, ss.15-19, 1998 (Link)
Kavas A. , "Hemdânîler", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.17, ss.182-183, 1998 (Link)
Kavas A. , "Horasânîler", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.18, ss.241-242, 1998 (Link)
Kavas A. , "Hamaliyye", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.15, ss.400-401, 1997 (Link)
Kavas A. , "Harar", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları,, cilt.16, ss.107-109. , 1997 (Link)
DİĞER YAYINLAR
Kavas A. , "", , ss.,
Kavas A. , "", , ss.,
Kavas A. , "Trablusgarp Hedefteki Ülke Libya'nın Tarihi", Diger, ss.219, 2012
Kavas A. , "Vincent Mansour Monteil Vefat Etti", Diger, ss.232-238, 2005 (Link)
Kavas A. , "Afrika Raporu, Tasam-Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Stratejik Rapor:4, İstanbul", Teknik Rapor, ss.32, 2005
Kavas A. , "Uluslararası Türk-Afrika Kongresi Sonuç Raporu/The 1est International Turkish-African Congress Final Repport, Tasam-Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, Stratejik Rapor No:8", Teknik Rapor, pp.24, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi