İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Cihan A. , "Kolhoz Sisteminin Geleneksel Değerlerin Korunmasındaki Rolü: Güney Kırgızistan Örneği", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.159-168, 2006
Cihan A. , "Kırgızistan’Da Dini Bilinçlenme Trendinin Yükselmesi, Dindarlaşmanın Toplumsal Tezahürleri: Güney Kırgızistan’Da Celalabat Kenti Örneklemi", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.173-186, 2006
Cihan A. , "Diyarbakır’Da Ölüm Sonrasında Gerçekleştirilen Taziye Geleneği Ve Seremoniler", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.205-216, 2005
Cihan A. , "Kırgızistan’Da Din Eğitimi Veren Kurumlar", İslam Araştırmaları Dergisi, pp.111-124, 2005
Cihan A. , "Dini Dogmatizm, Değişen Kültür Ve Sokak Çocukları: Diyarbakır’Da Demografik Veriler Ve Bazı Gözlemler", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.195-206, 2005
Cihan A. , "Diyarbakır’Da Halkın Polise Bakışı", Mavi Yıldızlar akademik ve Bilimsel Araştırma Dergisi, ss.23-48, 2004
Cihan A. , "Kadın Ve Erkek Grup Arasındaki Eşitsizlik: Diyarbakır Ve Çevresi Örneklemi", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.137-153, 2004
Cihan A. , "Öksüz Ve Yetimler Kurumu Daruşşafakanın Dünü Ve Bugünü", Türk Dünyası Tarih ve Kültür Dergisi,, ss.40-47, 2003
Cihan A. , "Cumhuriyet Dönemi Türk İdare Hukukcuları", İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, cilt.13, ss.109-148, 2003
Cihan A. , "Japonyada Kültür Ve Modernleşme", Kamu Hukuku Arşivi, ss.26-43, 2003
Cihan A. , "Osmanlı Kanunnamelerinde Tuz Ve Tuz Kültürü", türk dünyası araştırmaları, ss.99-105, 2003
Cihan A. , "İzzet Molla Ve Keşan", Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, ss.287-298, 2003
Cihan A. , Misawa N., "Xviii. Yüzyıl Sonlarında İstanbul Medreseleri", Annual of The Instıtute of Social Relations Toyo Unıversıty, ss.1-23, 2001
Cihan A. , "Meiji Japonya’Sında Ve Osmanlı Türkiye’Sinde Modernleşmenin Dinamikleri", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.159-170, 2001
Cihan A. , "Japonya’Da Modernleşmenin Sosyo-Ekonomik Ve Kültürel Temelleri", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.203-230, 2001
Cihan A. , "Xviii. Yüzyıl Sonlarında İstanbul Medreseleri", Annual of The Instıtute of Social Relations Toyo Unıversıty, no.34, pp.26-48, 2001
Cihan A. , "Xix. Yüzyıl Osmanlı Türkiye’Sinde İdare Hukuku Eğitimi Ve Türk İdare Hukukçuları", İdare Hukuku ve İlimleri Dergisi, ss.107-134, 2000
Cihan A. , "Yükseköğrenimde Ve Mesleğe Giriş Sürecinde Alternatif Düşünceler: Japon Modeli", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.67-71, 1999
Cihan A. , "Osmanlı’Da Modernleşme Ve İlmiye Zümresi", türk dünyası araştırmaları, ss.173-187, 1999
Cihan A. , "Meiji Dönemi Modernleşme Girişimlerinde Araştırma Ve Gözlem Gezileri İle Yurtdışı Eğitiminin Rolü", türk dünyası araştırmaları, ss.191-204, 1998
Cihan A. , "Divan-I Muhasebât (Sayıştay): Kuruluş, Teşekkül Devrindeki Fonksiyonları Ve Hukuki Statüsüne Dair Notlar", türk dünyası araştırmaları, ss.91-114, 1998
Cihan A. , Okawa T., "Economic Growth And Dramatic Structural Changes In The Rural Japan: A Case Of Nishikawa-Machi", Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), vol.27, pp.35-89, 1997
Cihan A. , "Economic Growth And Dramatic Structural Changes In The Rural Japan: A Case Of Nishikawa-Machi", Bulletin of Yamagata University, pp.35-89, 1997
Cihan A. , "Günümüz Japonya’Sında Aile İle İş Hayatı Arasındaki Kadın", Türk Dünyası Araştırmaları, ss.179-231, 1997
Cihan A. , Okawa T., "Fundamental Impressions On The Traditional Culture And Social Relations: An Interpretaion Of Economic Success In Japan", Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), vol.27, pp.73-107, 1997
Cihan A. , Okawa T., "A Comparative Study On The Socio-Economic Circumstances Between Japan And Turkey", Bulletin of Yamagata University (Socail Sciences), vol.26, pp.79-107, 1996
Cihan A. , "Modernleşme Açısından Günümüz Japonya’Sında Eğitim Sisteminin Bazı Özellikleri", türk dünyası araştırmaları, ss.33-83, 1996
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Cihan A. , "Kırgızistan’Da Yoksulluğun Binbir Yüzü: Ekonomik Krize Dayalı Sosyal Travmanın Mağduru Kadınlar Ve Çocuklar", SSCB Sonrası Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’nde Sosyal, Siyasal ve Ekonomik Değişim Uluslararası Kongresi, TÜRKIYE, 18-21 Eylül 2006, pp.1286-1303
Cihan A. , "Cumhuriyet Dönemine Girerken Maraş’Ta Yerleşme Ve Eğitim Sorunları", I. Kahramanmaraş Sempozyumu , KAHRAMANMARAŞ, TÜRKİYE, 6–8 Mayıs 2004, ss.957-970
Cihan A. , "Töre Ve Namus Cinayetlerine Üniversite Gençliğinin Bakışı Ve Toplumdaki İz Düşümü: Dicle Üniversitesi Ve Diyarbakır Örneklemi", Sosyolojik ve Hukuksal Boyutlarıyla Töre ve Namus Cinayetleri Uluslararası Sempozyumu, TÜRKIYE, 1-3 Eylül 2003, pp.50-61
Cihan A. , "Geleneksel Tarımsal Üretim Faaliyetlerinde Full-Time Veya Part-Time Olarak Çalıştırılan Çocukların Eğitim Sorunları: Karacadağ Ve Çevresi Örneği", III. GAP ve Sanayi Kongresi , DİYARBAKIR, TÜRKİYE, 3-5 Eylül 2003, ss.345-356
Cihan A. , "Yerel Kültür, Kadın Ve Modernleşme: Siirt Kurtalan Örneği", VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Genel Konular Seksiyon Bildirileri, TÜRKIYE, 1-5 Haziran 2002, pp.45-62
Cihan A. , "Cumhuriyet Dönemine Girerken Uşak’Ta Geleneksel Ve Modern Eğitim Kurumlarının Durumu", 21. Yüzyılın Eşiğinde UŞAK Sempozyumu, UŞAK, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2001, ss.613-622
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Cihan A. , "Ebruli Renkler Ve Farklı Yüzler Kenti Diyarbakır ", akademik kitaplar, İSTANBUL, 2010
Cihan A. , "Cevdet Paşa’Nın Aile Mektupları", Gökkubbe Yayınevi, İSTANBUL, 2007
Cihan A. , "Osmanlı Toplum Yapısı Ve Sivil Toplum", 3F yayıncılık, İSTANBUL, 2007
Cihan A. , "Japonya’Da Eğitim Kültür Ve Modernleşme", Özgü Yayıncılık, İSTANBUL, 2006
Cihan A. , "Osmanlı Devleti’Nde Eğitim, Hukuk Ve Modernleşme", özgü yayıncılık, İSTANBUL, 2006
Cihan A. , "Modernite Ile Gelenek Arasında Kırgızistan", Özgü Yayıncılık, İSTANBUL, 2006
Cihan A. , "Reform Çağında Osmanlı İlmiye Sınıfı", Birey Yayıncılık , İSTANBUL, 2004
Cihan A. , "Social Life In The Ottoman Medrese", in: The Great Ottoman, Turkish Civilisation, Kemal Çiçek,Güler Eren, Eds., Yeni Türkiye, Ankara, pp.643-653-, 2000
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Cihan A. , "Sultan 2.Abdülhamid Devri Uleması", Devr-i Hamid Sultan 2. Abdülhamid,Erciyes Üniversitesi Yayınları,, ss.153-169, 2011
Cihan A. , "Medreselerdeki Personel Çeşitliliği Ve Sosyal Mobilizasyon", Türkler,Yeni Türkiye Yayınları,, pp.26-34, 2002
Cihan A. , "Osmanlı Medreselerinde Sosyal Hayat", Osmanlı ,Yeni Türkiye Yayınları,, ss.176-186, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi