İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Prof.Dr., NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2008 - 2011
Doç.Dr., DİCLE ÜNİVERSİTESİ, Fen Edebiyat Fakültesi, 2000 - 2008
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 08.02.2012 - Devam Ediyor
Rektör Yardımcısı, NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ , , 11.03.2009 - 12.09.2010
Bölüm Başkanı, DİCLE ÜNİVERSİTESİ Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji, 08.02.2000 - 10.01.2008
VERDİĞİ DERSLER
Kültür Araştırmaları, Yüksek Lisans, 2010-2011
Osmanlı Toplum Yapısı, Yüksek Lisans, 2009-2010
Edebiyat Sosyolojisine Giriş, Yüksek Lisans, 2009-2010
Bölgesel Kalkınma ve Toplumsal Değişme, Yüksek Lisans, 2007-2008
Türkiye'de Modernleşme Hareketleri, Yüksek Lisans, 2007-2008
Osmanlı'da Yenileşme Hareketleri, Lisans, 2007-2008
Güneydoğuda Kadın Sorunları, Yüksek Lisans, 2007-2008
Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Lisans, 2007-2008
Aile Sosyolojisi, Lisans, 2006-2007
Modernizm Ve Toplum Tarihi, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, S.Bindik, "Nevşehirde Erken Evlilikler", NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji, Mayıs, 2012.
Yüksek Lisans, T.Yazıcıoğlu, "Leyla Saz:Osmanlıdan Cumhuriyete Türk Kadını", NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji, Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, E.Batur, "Nevşehirde Kadın Yoksulluğu", NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji, Mayıs, 2011.
Yüksek Lisans, F.Sağanda , "GAP Bölgesi Kültürel Yapısı ve Evlilik Biçimleri Çerçevesinde Kadın Profilleri", DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji, Eylül, 2005.
Yüksek Lisans, R.Erdem, "Anomik Bir Kent Örneği Diyarbakır", DİCLE ÜNİVERSİTESİ Sosyoloji Sosyoloji, Ekim, 2003.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi