İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Kurumlar Sosyolojisi
Genel Sosyoloji ve Metedoloji
Uygulamalı Sosyoloji
Toplumsal Yapı ve Değişme
Kültür ve Din Sosyolojisi
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Sosyoloji
Din, Bilgi ve Kültür Sosyolojisi
Aile Sosyolojisi
Sınıf ve Tabakalaşma Sosyolojisi
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Sociology
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi