İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Akin A., Akin U., "Does self-compassion predict spiritual experiences of Turkish university students? ", JOURNAL OF RELIGION & HEALTH, vol.56, pp.109-117, 2017
Akin Ü., Akin A., "Examining Mediator Role of the Social Safeness on the Relationship Between Vengeance and Life Satisfaction", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.125, pp.1053-1063, 2016
Akin A., Ugur E., Akin Ü., "Mediating Role of Mindfulness on the Associations of Friendship Quality and Subjective Vitality", PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.119, pp.516-526, 2016
Hendy H., Can H., Akin A., Tenori M., "Parental Models of Family Violence and Associations with Partner Violence for College Women from Three Countries", JOURNAL OF FAMILY VIOLENCE, vol.31, pp.689-695, 2016
Akin A., Akin Ü., "Academic potential beliefs and feelings and life satisfaction: the mediator role of social self-efficacy", REVISTA DE PSICOLOGIA SOCIAL, vol.31, pp.500-520, 2016
Akin Ü., Akin A., "Investigating the Mediator role of Social Safeness on the Relationship between Forgiveness and Life Satisfaction", ANALES DE PSICOLOGIA, vol.32, pp.528-534, 2016
Akin A., Akin Ü., "Mindfulness and subjective happiness: the mediating role of coping competence", CESKOSLOVENSKA PSYCHOLOGIE, vol.59, pp.359-368, 2015
Akin A., Özçelik B., Ercengiz M. , Savci M. , "The validity and reliability of the Turkish version of the Compulsive Internet Scale", JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS, vol.4, pp.61-61, 2015
Akin A., Akin Ü., "Self-compassion as a predictor of social safeness in Turkish university students", REVISTA LATINOAMERICANA DE PSICOLOGIA, vol.47, pp.43-49, 2015
Akin A., Akin Ü., "Examining the predictive role of self-compassion on flourishing in Turkish university students", ANALES DE PSICOLOGIA, vol.3, pp.802-807, 2015
Akin Ü., Akin A., "THE MEDIATING ROLE OF SOCIAL SAFENESS ON THE RELATIONSHIP BETWEEN FACEBOOK (R) USE AND LIFE SATISFACTION", PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.117, pp.341-353, 2015
Akin A., Akin Ü., "Friendship Quality and Subjective Happiness: The Mediator Role of Subjective Vitality", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.40, pp.233-242, 2015
Satici S.A., Can G., Akin A., "The Vengeance Scale: Turkish adaptation study", ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.16, pp.36-43, 2015
Akin A., Satici S.A., "Forgiveness and vengeance: The mediating role of gratitude. Psychological Reports ", PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.114, pp.1-12, 2015
Akin A., Akin Ü., "Examining the predictive role of self-compassion on sense of community in Turkish adolescents", SOCIAL INDICATORS RESEARCH, vol.123, pp.29-38, 2015
Kurbanoglu İ., Akin A., "DEVELOPMENT OF A SCALE TO MEASURE ORGANIC CHEMISTRY ANXIETY LEVEL OF UNIVERSITY STUDENTS", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.14, pp.391-400, 2015
Satici S.A., Uysal R., Akin A., "Early life experiences and self-compassion: a structural equation modelling", ESTUDIOS DE PSICOLOGIA, vol.36, pp.343-365, 2015
Akin A., Usta F., Özçelik B., Akin Ü., "The validity and reliability of the Turkish version of the Game Addiction Scale", JOURNAL OF BEHAVIORAL ADDICTIONS, vol.4, pp.61-62, 2015
Akin A., Akin Ü., "The Predictive Role of Self-Compassion on Entrapment in Turkish University Students", UNIVERSITAS PSYCHOLOGICA, vol.14, pp.423-431, 2015
Akin A., Akin Ü., "SELF-COMPASSION AS A PREDICTOR OF DEFEAT IN TURKISH UNIVERSITY STUDENTS", VOPROSY PSIKHOLOGII, vol.5, pp.79-86, 2014
Akin Ü., Akin A., "Investigating the Predictive Role of Authenticity on Subjective Vitality with Structural Equation Modelling", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.2043-2048, 2014
Arslan S., Akin A., "Metacognition: As a Predictor of One's Academic Locus of Control", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.14, pp.1-1, 2014
Arslan S., Akin A., "Turkish Version of Student Academic Support Scale: The Study of Validity and Reliability4", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.29, pp.1-7, 2014
Akin A., Akin Ü., "EXAMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN AUTHENTICITY AND SELF-HANDICAPPING", PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.115, pp.795-804, 2014
Akin A., Arslan S., "The Relationships between Achievement Goal Orientations and Grit", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.267-274, 2014
Akin A., Satici S.A., Satici B., "Subjective vitality as mediator and moderator of the relationship between life satisfaction and subjective happiness", Educational Sciences:PLANNING THEORY & PRACTICE, vol.14, pp.489-497, 2014
Akin A., Akin Ü., "Investigating Predictive Role of 2x2 Achievement Goal Orientations on Math Attitudes with Structural Equation Modeling", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.39, pp.264-273, 2014
Akin A., Arslan S., Arslan N.Ç., "THE PREDICTIVE ROLE OF GRIT ON METACOGNITION IN TURKISH UNFVERSITY STUDENTS", STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.55, pp.311-320, 2013
Akin A., Eroğlu Y., "SELF-COMPASSION AND RELATIONAL-INTERDEPENDENT SELF-CONSTRUAL", STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.55, pp.111-121, 2013
Satici S.A., Kayiş A.R., Akin A., "PREDICTIVE ROLE OF AUTHENTICITY ON PSYCHOLOGICAL VULNERABILITY IN TURKISH UNIVERSITY STUDENTS", PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.112, pp.519-528, 2013
Akin A., "SELF-HANDICAPPING AND BURNOUT", PSYCHOLOGICAL REPORTS, vol.110, pp.187-196, 2012
Akin A., "ACHIEVEMENT GOAL ORIENTATIONS AND MATH ATTITUDES", STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.54, pp.237-250, 2012
Kurbanoglu İ., Akin A., "THE RELATIONSHIPS BETWEEN UNIVERSITY STUDENTS' ORGANIC CHEMISTRY ANXIETY, CHEMISTRY ATTITUDES, AND SELF-EFFICACY: A STRUCTURAL EQUATION MODEL", JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, vol.11, pp.347-356, 2012
Akin A., "SELF-COMPASSION AND AUTOMATIC THOUGHTS", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.42, pp.1-10, 2012
Akin A., "Self-handicapping Scale: A study of Validity and Reliability", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.37, pp.176-187, 2012
Akin A., "The Relationships Between Internet Addiction, Subjective Vitality, and Subjective Happiness", CYBERPSYCHOLOGY BEHAVIOR AND SOCIAL NETWORKING, vol.15, pp.404-410, 2012
Kurbanoglu İ., Akin A., "THE RELATIONSHIPS BETWEEN MATH ANXIETY, MATH ATTITUDES, AND SELF-EFFICACY: A STRUCTURAL EQUATION MODEL", STUDIA PSYCHOLOGICA, vol.53, pp.263-273, 2011
İskender M., Akin A., "SELF-COMPASSION AND INTERNET ADDICTION", TURKISH ONLINE JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, vol.10, pp.215-221, 2011
Akin A., "SELF-COMPASSION AND INTERPERSONAL COGNITIVE DISTORTIONSTY JOURNAL OF EDUCATION, vol., is.39, pp.1-9, 2010", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, vol.39, pp.1-9, 2010
İskender M., Akin A., "Social self-efficacy, academic locus of control, and internet addiction", COMPUTERS, vol.54, pp.1101-1106, 2010
Akin A., "Achievement Goals and Academic Locus of Control: Structural Equation Modeling", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.10, pp.1-18, 2010
Akin A., "Self-compassion and Submissive Behavior", EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.34, pp.138-147, 2009
Akin A., "Self-compassion and achievement goals: A structural equation modeling approach", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, no.31, pp.1-15, 2008
Akin A., "The Scales of Psychological Well-being: A Study of Validity and Reliability", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.8, pp.741-750, 2008
Akin A., Cetin B., "Achievement goal orientations scale: The study of validity and reliability", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, pp.1-12, 2007
Akin A., Cetin B., "Achievement goal orientations scale: The study of validity and reliability", EGITIM ARASTIRMALARI-EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH, vol.7, pp.1-12, 2007
Akin A., Cetin B., "The Depression Anxiety and Stress Scale (DASS): The study of validity and reliability", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, pp.241-268, 2007
Akin A., Abaci R., Cetin B., "The validity and reliability of the Turkish version of the Metacognitive Awareness Inventory", KURAM VE UYGULAMADA EGITIM BILIMLERI, vol.7, 2007
Akin U., Akin A., Abaci R., "Self-compassion scale: The study of validity and reliability", HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, pp.1-10, 2007
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Süler K., Akin A., Süler M., "Şiddetsizliğe yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirliği. ", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), vol.3, pp.337-345, 2017
Akin A., Süler M., "Mizah İhtiyacı Çocuk Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun geçerlik ve güvenirliği ", TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.4, pp.486-495, 2017
Akin A., Topçuoğlu P., Özkaya S., "Çabasız Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.4, pp.480-485, 2017
Akin A., Yılmaz Dinç S., Akin U., "Klinik Mükemmelliyetçilik Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği", TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.4, pp.496-503, 2017
Akin A., Yılmaz Dinç S., Demirbacak H.Ş., "Konuşmacıda Kişisel Güven Ölçeği Kısa Türkçe Formunun Geçerlik ve güvenirliği", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.59, pp.374-381, 2017
Akin A., Usta F., Başa E., Özçelik B., "Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi", Oyun Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması, cilt.20, ss.223-232, 2017
Akin A., Demirci İ., Kara S., "Facebook Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.59, pp.65-72, 2017
Akin A., Yıldız B., Özçelik B., "The Journal of International Social Research", Duygusal Yeme Ölçeği’nin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği, vol.9, pp.776-781, 2016
Akin A., Demirci İ., Akin Ü., Ertürk K., "Özerk İşlevsellik İndeksi’nin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği", International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.7, pp.327-336, 2016
Akin A., Akin Ü., Özen Y., Ertürk K., "Öğrenci Öz-yeterlik Ölçeğinin Türkçe Formunun ergenler üzerinde geçerlik ve güvenirliğinin incelenmesi ", SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.607-614, 2016
Akin A., Süler K., Süler M., Söylemez B., "Online Kişilerarasi Denetleme Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği", SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi, vol.3, pp.538-545, 2016
Akin A., Raba S., Rada S., Rada M., "Genel Aidiyet Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.3, pp.271-277, 2016
Akin A., Şentürk L., Özçelik B., "Psikolojik Danışman Tükenmişlik Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği", International Journal Of Eurasia Social Sciences, vol.7, pp.350-359, 2016
Akin A., Çetin R., Özen Y., "Ergenler İçin Okulda Öznel İyi Oluş Ölçeğinin Kısa Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği", Journal of European Education, vol.6, pp.1-7, 2016
Akin A., Yalniz A., "Üniversitedeki Alkol Problemleri Ölçeği (ÜAPÖ) Türkce formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi,, vol.53, pp.147-153, 2016
Arslan N.Ç., Akin A., "Çözüm odaklı kısa süreli grupla psikolojik danışmanın lise öğrencilerinin akran zorbalığına etkisi", Sakarya University Journal of Education, cilt.6, ss.72-84, 2016
Akin A., Rada S., Raba S., "Başkaları Tarafından Utandırılma Korkusu Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Kesit Akademi Dergisi (The Journal of Kesit Academy), vol.2, pp.336-343, 2016
Akin A., Yıldız B., Başa E., "Şiddete Yönelik Tutum Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği", Route Educational and Social Science Journal, vol.3, pp.53-61, 2016
Akin A., Yılmaz Dinç S., Akin Ü., Raba S., Söylemez B., "Ergenler için Takım Çalışması Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği", TİDSAD Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies, vol.3, pp.220-227, 2016
Akin A., Yalniz A., "Turkish Version of Short Muslim Practice and Belief Scale: The Study of Validity and Reliability", JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN RELIGIOUS SCIENCES, vol.15, pp.235-242, 2015
Akin A., Ugur E., Akin Ü., "Derse İlgi Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", K. U. Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, pp.1467-1476, 2015
Akin A., Kaya M., "Pozitif Algı Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliği", Journal of European Education, vol.5, pp.16-22, 2015
Akin A., Anli G., Eker H., Özçelik B., "Bedeni Beğenme Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.36, pp.505-511, 2015
Akin A., Yıldız B., Akin Ü., "Yakın İlişkilerde Şiddet Sorumluluğu Ölçeğinin Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirlik çalışması ", Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.6, pp.25-34, 2015
Akin A., Yalniz A., Anli G., Eker H., "Hayranlık Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması ", Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.123-131, 2015
Akin A., Akça M.E., Gülşen M., "Sıkıntıyı Tolere Etme Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Kastamonu Eğitim Dergisi, vol.23, pp.619-630, 2015
Akin A., Şahin M., Gülşen M., "Çocukluk Çağı Narsisizm Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması ", Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.24, pp.203-215, 2015
Akin A., Ugur E., Özçelik B., "Partner Saygı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", The Journal of International Social Research, vol.8, pp.836-841, 2015
Akin A., Yalniz A., Akin Ü., Özçelik B., "Sahtekârlık Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.50, pp.309-315, 2015
Demirci İ., Akin A., "Ruh Sağlığı Sürekliliği Kısa Formu’nun geçerliği ve güvenirliği", Ankara Universitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.48, pp.49-64, 2015
Akin A., Padır M.A., "Onur Ölçeğinin Türkçe versiyonunun geçerlik ve güvenirliği", CBÜ Sosyal Bilimler Dergisi, vol.13, pp.101-110, 2015
Akin A., Odabaşi Ş., Özçelik B., "Akademik Branş Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.36, pp.1-7, 2015
Akin A., Akin Ü., "Investigating the predictive role of self-compassion on social self-efficacy", Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.5, pp.11-19, 2015
Akin A., Yalniz A., Özçelik B., Kazaz N., Odabaşi Ş., Şua M.F., "Çekirdek İnançlar Envanteri Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", The Journal of Academic Social Science Studies, vol.35, pp.25-31, 2015
Akin A., Yıldız B., Akin Ü., "Aşk Yaşamı Doyumu Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlik ve güvenirlik çalışması", UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.14, pp.43-53, 2015
Akin A., Demirci İ., Yıldız E., "Personal self-concept as mediator and moderator of the relationship between insight and psychological vulnerability ", International Online Journal of Educational Sciences, vol.7, pp.79-86, 2015
Akin A., Ugur E., "Yetinmezlik Ölçeği: Bir geçerlik ve güvenirlik çalışması", International Journal of New Trends in Arts, Sports &ScienceEducation, vol.4, pp.15-21, 2015
Akin A., Özbay A., "Ebeveyn Öz-düzenleme Ölçeği Türkçe formunun geçerliği ve güvenirliği", Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.7, pp.42-51, 2015
Akin A., Bilgin O., "Çocuklar için Çok Boyutlu Mizah Anlayışı Ölçeğinin Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", The Journal of International Social Research, vol.8, pp.684-688, 2015
Akin A., Taş İ., "Yaşam Anlamı Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.27-36, 2015
Akin A., Özkaya S., "Mutluluk Yönelimleri Ölçeği Kısa Formu’nun Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Journal of European Education, vol.5, pp.39-46, 2015
Akin A., Turan M.E., Akin Ü., "Problemli Çevrimiçi Oyun Kullanımı Ölçeği Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Birey ve Toplum Dergisi, vol.5, pp.65-77, 2015
Akin A., Yalniz A., "Partner Odaklı Dua Ölçeği Türkçe formu geçerlik ve güvenirlik çalışması", Birey ve Toplum Dergisi, vol.5, pp.79-90, 2015
Akin A., Arıcı Özcan N., "Kısa Kararlılık Ölçeğinin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği", Akademik Bakış Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, vol.52, pp.256-264, 2015
Akin A., Yalniz A., "Müslümanlık İbadet ve İnanç Ölçeği Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, vol.15, pp.235-242, 2015
Akin A., Akkaya O., "Sosyal Yeterlik ve Sosyal Sonuç Beklentileri Ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.4, pp.204-213, 2015
Akin A., Altundag Y., Turan M.E., "Dini Bağlılık Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.367-375, 2015
Akin A., Ugur E., "Yaşam Bağlılığı Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.424-432, 2015
Akin A., Kahraman A., "Ergen Para Tutumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Journal of Research in Education and Teaching, vol.4, pp.267-271, 2015
Akin A., Turan M.E., Altundag Y., "The validity and reliability of Turkish version of the Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire", Journal of Educational and Instructional Studies in The World, vol.5, pp.35-38, 2015
Akin A., Çelik E., "Cinsel Kompülsiyon Ölçeği’nin Uyarlanması", Gaziantep University Journal of Social Sciences, vol.14, pp.617-629, 2015
Akin A., Bilgin O., Akin Ü., "Aile İçi Yakın İlişkilerde Deneyimler Ölçeğinin Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", UHBAB Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi, vol.14, pp.12-21, 2015
Akin A., Yalniz A., Kazaz N., "Kısaltılmış Öğrenci İletişim Doyumu Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. ", Turkish Studies-International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.10, pp.17-24, 2015
Akin A., Turan M.E., Turan E., "Sosyal Nedenli Öğretmen Tükenmişliği Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", The Journal of International Social Research, vol.8, pp.613-616, 2015
Akin A., Yalniz A., Yalniz A., "Anlaşmazlığı Hoşgörme Ölçeğinin (AHÖ) Türkçeye Uyarlanması", Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, pp.473-482, 2015
Akin A., Akin Ü., "Mediating role of coping competence on the relationship between mindfulness and flourishing ", Revista Suma Psicológica, vol.22, pp.37-43, 2015
Akin A., Ugur E., Ugur E., "The psychometric properties of Turkish version of the student engagement scale", SDU International Journal of Educational Studies, vol.2, pp.53-59, 2015
Akin A., Süler M., Eker H., Anli G., "Romantik İlişkilerde Algılanan Değişim Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Uluslararası Hakemli Psikiyatri ve Psikoloji Araştırmaları Dergisi, vol.3, pp.112-122, 2015
Akin A., Yalniz A., "Yaşam Memnuniyeti Ölçeği Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Electronic Journal of Social Sciences, vol.14, pp.95-102, 2015
Akin A., Demirci İ., "Oyun Motivasyonu Ölçeği’nin Geçerliği ve Güvenirliği", Mersin Universitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.11, pp.18-31, 2015
Akin A., Yalniz A., "Yakın İlişkilerde Minnettarlığı İfade Etme Ölçeği (YİMİEÖ)Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", The Journal of International Social Research, vol.8, pp.539-544, 2015
Akin A., Akin Ü., "An investigation of the predictive role of self-compassion on hope in Turkish University Students ", Journal of Educational Sciences & Psychology, vol.4, pp.96-104, 2014
Akin A., Turan M.E., Akin Ü., Altundag Y., "The validity and reliability of the Turkish version of the Smart Phone Addiction Scale-Short form for adolescent ", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.152, pp.74-77, 2014
Akin A., Usta F., Akin Ü., "The validity and reliability of Turkish version of the Assets in the Neighborhood Scale", Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, pp.1-5, 2014
Akin A., Özbay A., Akin Ü., "Ergenlerin Stresli Yaşantılarına Yönelik Ebeveyn Tepkileri Ölçeği’nin Türkçe Formunun geçerliği ve güvenirliği. ", Journal of Research in Education and Teaching, vol.3, pp.384-391, 2014
Akin A., Savcı M., Akin Ü., Özçelik B., "Algılanan Politik Öz-yeterlik Ölçeği Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliği ", The Journal of International Social Research, vol.35, pp.501-505, 2014
Akin A., Yıldız B., Akin Ü., "Akademik Potansiyele Yönelik İnanç ve Duygular Ölçeğinin Türkçe Versiyonunun Geçerlik ve Güvenirliği", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.3, pp.49-62, 2014
Akin A., Usta F., Akin Ü., Usta F., Akin Ü., "The validity and reliability of Turkish version of the Theistic Faith Scale", International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.5, pp.49-53, 2014
Akin A., Usta F., Akin Ü., "The validity and reliability of Turkish version of the Civic Engagement Scale", Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, pp.55-59, 2014
Akin A., Ugur E., "Aile Rol Performansı Ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Uluslar arası Aile Çocuk ve Eğitim Dergisi, vol.4, pp.125-133, 2014
Akin A., Usta F., Akin Ü., "The validity and reliability of Turkish version of the Life Goal Profile Scale", Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, pp.20-24, 2014
Akin A., Turan M.E., Akin Ü., Altundag Y., "The validity and reliability of Turkish version of the Revised Religious Fundementalism Scale", Journal of Educational and Instructional Studies in the World, vol.4, pp.54-56, 2014
Akin A., Turan M.E., Akin Ü., Altundag Y., "The Validity and Reliability of the Turkish Version of the New Computer Game Attitude Scale for adolescents ", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.152, pp.70-73, 2014
Akin A., Akin Ü., "An investigation of the predictive role of self-compassion on subjective happiness in Turkish university students", _Education Science and Psychology, vol.6, pp.59-68, 2014
Akin A., Turan M.E., Akin Ü., Altundag Y., "The validity and reliability of the Turkish version of the Dispositional Positive Emotion Scales ", Procedia-Social and Behavioral Sciences, vol.152, pp.78-81, 2014
Akin A., Kurbanoglu İ., "Development and validation of a scale to measure physics laboratory attitude level of university students. ", Physics Education, vol.30, pp.1-6, 2014
Akin A., Yıldız B., Gülşen M., Kara S., "Çocuklar için Maddi Değerler Ölçeği Türkçe Formunun geçerlik ve güvenirliği", Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.2, pp.68-79, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Akin A., Tunca M., Bayrakdar İ., "İş-Aile Ölçeği (İAÇÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", 2nd International Symposioum on Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-20 Mayıs 2017, pp.1-7
Akin Ü., Akin A., Karaca D., "Aile İlişkileri Ölçeği Türkçe Kısa formunun geçerlik ve güvenirliği", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongres, TİRAN, ARNAVUTLUK, 11-15 Eylül 2017, pp.1-7
Akin A., Alabucak E., "Kariyer Doyumu Ölçeği (KDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", 1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies,, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2017, pp.1-7
Akin A., Ateşdağlı E.E., Tunca M., "Yakın İlişki Doyum Ölçeği (YİDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.1-5
Akin A., "Akademik Erteleme Ölçeği Türkçe Kısa formunun geçerlik ve güvenirliği", Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi, TİRAN, ARNAVUTLUK, 11-15 Eylül 2017, pp.1-7
Akin A., Ateşdağlı E.E., Tunca M., "Yakın İlişkilerde Kişisel Sorumluluk Ölçeği (YİKSÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, , ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.1-5
Akin A., Bayrakdar İ., Güneş B., "Revize Edilmiş Ego Dayanıklılığı Ölçeği (EDÖ) Türkçe Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", International Congress on Afro - Eurasian Research III, İSTANBUL, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.1-7
Akin A., Alabucak E., "Kariyer-Hedef Uyumsuzluğu Ölçeği (KHUÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", 1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 17-21 Eylül 2017, pp.1-7
Akin A., Alabucak E., "İşe yönelik Merak Ölçeği (İMÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. ", 1st International Symposioum of Silkroad Academic Studies, NEVŞEHİR, TÜRKIYE, 21-23 Eylül 2017, pp.1-7
Akin A., Ateşdağlı E.E., Tunca M., "Pozitif Değerler Ölçeği (PDÖ) Türkçe formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması", Uluslararası Eğitim Yönetimi Forumu EYFOR-8, ANKARA, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2017, pp.1-5
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akin A., "Güzel İnsan", Hayat Yayınları, İSTANBUL, 2018
Akin A., Akin Ü., "BAĞIMLILIK VE SAĞLIKSIZ DAVRANIŞLAR", SPOR VE EGZERSİZ PSİKOLOJİSİNİN TEMELLERİ, MUSTAFA, Ş., ZİYA, K., Ed., Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, ss.473-505, 2015
Akin A., Ed., "PSİKOLOJİDE KULLANILAN GÜNCEL ÖLÇME ARAÇLARI I-II", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Akin A., Çelik E., Ed., "Güncel psikolojik kavramlar III: Aile-Evlilik", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Akin A., Çelik E., Akin Ü., Ed., "Güncel psikolojik kavramlar IV: Eğitim-Öğretim", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Akin A., Çelik E., Akin Ü., Ed., "Güncel psikolojik kavramlar V: Politik Psikoloji", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Akin A., Akin Ü., Ed., "Güncel psikolojik kavramlar II: Benlik", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Akin A., Akin A., Akin Ü., Ed., "Güncel psikolojik kavramlar VI: Değerler", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Akin A., Ed., "Güncel psikolojik kavramlar I: Pozitif psikoloji", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2015
Akin A., Şahin R., Ed., "Psikolojik danışma kuramları", LİSANS YAYINCILIK, İSTANBUL, 2014
Akin A., "Eğitimde Kullanılan Güncel Ölçme Araçları", Nobel Yayın Dağıtım, AMASYA, 2013
Akin A., Ed., "Psikoloji ve Eğitimde Kullanılan Güncel Ölçme Araçları", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2012
Akin A., Abaci R., "Kendini sabotaj: İnsanoğlunun sınırlı doğasının bir sonucu", Pegem A Yayıncılık, ANKARA, 2011
Akin A., "Bilişötesi", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2011
Akin A., "Kendini aldatma: Neden ve sonuçlarına ilişkin bir analiz", Nobel Yayın Dağıtım, ANKARA, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi