İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Eskikurt A., "Myriokephalon Savaşı'na Dair Kronikler ve Modern Çalışmalar", Selçuklu Araştırmaları Dergisi, ss.65-93, 2017
Eskikurt A., "Ortaçağ Kroniklerine Göre 17 Eylül 1176 Myriokephalon Zaferi (Bağırsak Boğazı-Konya)", Selçuk Üniversitesi Selçuklu Araştırmaları Dergisi, ss.74-98, 2017
Eskikurt A., "Roger De Hoveden ve Kardinal Boso’nun Myriokephalon Savaşı’na Dair Bahisleri", Marmara Türkiyat Araştırmaları Dergisi, vol.4, pp.33-55, 2017
Eskikurt A., "Ortaçağ Anadolu Ticaret Yolları", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.15-40, 2014 (Link)
Eskikurt A., "7. ve 12. YÜZYILLAR ARASINDA ANADOLU’YU KATEDEN BAZI ASKERÎ SEFERLER VE GÜZERGÂHLARI", Tarih Okulu Dergisi, pp.33-79, 2014 (Link)
Eskikurt A., "Kırım Ve Rumeli’De Yerleşik Türk Nüfusun Anadolu’Ya Göçmesi Ve İskân Siyâseti Kapsamında Yapılan Bazı Düzenlemeler (Xix. Yüzyıl)", İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.73-93, 2010 (Link)
Eskikurt A., Özey R., "Anadolu Ve Balkanlardaki Osmanlı Fetihlerinde Coğrafyanın Önemi", Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.89-109, 2008
Eskikurt A., Garipağaoğlu N. , "İç Anadolu-Doğu Anadolu Bölgeleri Geçişinde Derbent Yerleşmelerine Bir Örnek: Alacahan Derbendi", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, pp.185-210, 2008
Eskikurt A., "Tarihî Coğrafya Çalışmalarının Metodolojisi Konusunda Genel Bir Değerlendirme", Marmara Coğrafya Dergisi, ss.39-64, 2005 (Link)
Eskikurt A., "X-Xiii. Yüzyıllarda Aşağı Mezopotamya Havzası’Nda Ziraî Ve Ticarî Faaliyet", Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.37-57, 2004
Eskikurt A., "Musul Atabeg Hakimiyeti Döneminde El-Cezîre Bölgesinin Tarihî Coğrafyası (521-660/1127-1262)", Türklük Araştırmaları Dergisi, ss.163-186, 2002
Ceylan M.A., Eskikurt A., "Kufi Çayı Boğazı’nın Doğal ve Tarihî Coğrafyası (Çivril/Denizli) Natural and Historical Geography of the Kufi Brook Gorge” (Myriokephalon Savaşı hak.)", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), cilt.1, ss.123-154, 2001
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Eskikurt A., "Tarihî Coğrafya’nın Selçuklu Tarihi Araştırmalarındaki Yeri Ve Önemi", Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri, KONYA, TÜRKIYE, 4-6 Nisan 2019, pp.45-46
Eskikurt A., Ceylan M.A., "MALAZGİRT SAVAŞI’NIN MEVKİİ VE CEREYANI HAKKINDA BAZI DEĞERLENDİRMELER", Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu (Bildiri Özeti), MUŞ, TÜRKIYE, 26-28 Nisan 2018, pp.50-51
Eskikurt A., "ORTAÇAĞ KRONİKLERİNE GÖRE 17 EYLÜL 1176 MYRIOKEPHALON ZAFERİ(BAĞIRSAK BOĞAZI – KONYA)", 841. YILDÖNÜMÜ MÜNASEBETİYLE MYRIOKEPHALON ZAFERİ (BAĞIRSAK BOĞAZI) SEMPOZYUMU (BİLDİRİ ÖZETİ), KONYA, TÜRKIYE, 16-17 Eylül 2017, ss.13-14
Eskikurt A., Kapluhan E., "Denizli’Nin Termal Kaynakları", Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu , TÜRKIYE, 6-7-8 Eylül 2006, vol.2, pp.615-624
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Eskikurt A., Ceylan M.A., "Malazgirt Savaşı’nın Mevkii ve Cereyanı Üzerine", Malazgirt Zaferi Bin Yıllık Miras, Mustafa Alican, Ed., Kronik Kitap, İstanbul, ss.57-74, 2018
Ceylan M.A., Eskikurt A., "Tarihi Coğrafya Açısından Myriokephalon Savaşı (17 Eylül 1176) ve Konya Bağırsak Boğazı", Konya Büyükşehir Belediyesi, KONYA, 2017
Eskikurt A., "Konar-Göçer ve Yerleşik Türk Nüfusun XII-XIV. Yüzyıllarda Anadolu'da Yaşadığı Zorluklar ve Uç Beyliklerinin Zuhuru", Bozkırdan Batıya Prof. Dr. Hüseyin Salman'a Armağan, Yarcı, Güler, Ed., Epsilon Yayınevi Ticaret ve Sanayi A.Ş., İstanbul, ss.182-206, 2017
Eskikurt A., Ceylan M.A., "Selçuklu-Bizans Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası Myriokephalon Zaferi (Konya-Bağırsak Boğazı-Miryokefalon 17 Eylül 1176)", Çamlıca Çamlıca Basım Yayın, 2. Baskı, İSTANBUL, 2015
Eskikurt A., Tomar C., "Doğu Hilafetinin Memleketleri (Mezopotamya, İran ve Orta Asya) İslam Fetihlerinden Timur Zamanına Kadar", Çeviri, Yeditepe Yayınevi, İSTANBUL, 2015
Eskikurt A., "Türkiye Selçuklu Dönemi Kent Yerleşmeleri ve Çevre Bilincine Ait Uygulamalar", Osmanlı İmparatorluğunda Çevre ve Şehir, YIlmaz F., Ed., İstanbul Medeniyet Üniversitesi ve T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yayınları, istanbul, ss.55-65, 2015
Eskikurt A., "A General Review on Political Stability and City Settlements in Anatolia (Rome-Byzantium and saljuqid Periods)", in: Urban and Urbanization, Efe R., Onay T. T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.443-460, 2014
Eskikurt A., "MUSUL ATABEGLİĞİ (Zengîlerin Son Devri ve Lü’lü’ Ailesi) 607-660/1211-1262", Çamlıca Basım Yayın, İSTANBUL, 2014
Eskikurt A., "Atabegs Rule in al-Jazîra Region and City Settlements (521-660-1127-1262)", in: Urban and Urbanization, Efe R., Onay T T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M., Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.427-442, 2014
Karaağaç G., Eskikurt A., "Kitâb-ı Gencîne-i Feth-i Gence [Osmanlı-İran Savaşları ve Gence’nin Fethi (1583-1590)]", Çeviri, Çamlıca Basım Yayın, İSTANBUL, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi