İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
BİYOGRAFİ
Biyografi (TR) :

Doç. Dr. Adnan Eskikurt, Darüşşafaka Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü’nde lisans eğitimi aldı (1992). Aynı üniversitenin Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü’nde yüksek lisans (1995) ve Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde doktora programlarını (2003) tamamladı. Marmara Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak vazifeli bulunduğu dönemi (1999-2003) takiben, İstanbul Beykent Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak tarih derslerine girdi (2005-2008). Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü’nde vazifeli olan Dr. Eskikurt, coğrafî potansiyelin insan hayatı için sunduğu imkânları nazar-ı dikkate alarak, XI. asırdan itibaren Anadolu yarımadası ve yakın çevresinde yaşamlarını sürdüren Türk topluluklarını müzakere eden çalışmalar yapmaktadır.

Biography (EN) :After graduating from Darüşşafaka High School Assistant Prof. Adnan Eskikurt received a bachelor's degree in History Teaching Education in Atatürk Faculty of Education in Marmara University (1992). He completed his master's degree in the Institute of Turkic Studies in the same university (1995) and doctorate programs (2003) in Institute of Social Sciences. Following his term as a research assistant in Marmara University (1999-2003) he gave history lessons as a lecturer in Istanbul Beykent University (2005-2008). Currently employed by Istanbul Medeniyet University, Faculty of Arts and Humanities Department Dr. Eskikurt is involved in studies dealing with Turkish communities who lived on the Anatolian peninsula and its periphery since the XIth century taking into consideration the opportunities presented by the geographical potential for human life.
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Anadolu'nun Türkleşme Süreci. Yarımada ve Yakın Çevresinin Tarihi Coğrafyası
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :The Settlement Period of Turkish Population in Anatolia. Historical Geography of Anatolia Peninsula and Close Surroundings
TEMEL ESERLER
Eskikurt A., "A General Review On Political Stability And City Settlements In Anatolia (Rome-Byzantium And Saljuqid Periods ", in: Urban and Urbanization, Efe R., Onay T T., Sharuho I., Atasoy E., Bayartan M.,, Eds., St. Kliment Ohridski University Press, Sofia, pp.443-460, 2014
Eskikurt A., "MUSUL ATABEGLİĞİ (Zengîlerin Son Devri ve Lü’lü’ Ailesi) 607-660/1211-1262", Çamlıca Basım Yayın, İSTANBUL, 2014
Eskikurt A., "Ortaçağ Anadolu Ticaret Yolları", Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.15-40, 2014
Eskikurt A., Ceylan M.A., "Selçuklu-Bizans Münasebetlerinde Bir Dönüm Noktası Myriokephalon (Beyşehir Bağırsak Boğazı) Zaferi 17 Eylül 1176", Çamlıca Basın Yayın, İSTANBUL, 2015
Eskikurt A., Tomar C., "Doğu Hilafetinin Memleketleri (Mezopotamya, İran ve Orta Asya) İslam Fetihlerinden Timur Zamanına Kadar", Çeviri, Yeditepe Yayınevi, İSTANBUL, 2015

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi