İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2011 - 2017
Yrd.Doç.Dr., BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, Meslek Yüksek Okulu, 2007 - 2008
Yrd.Doç.Dr., BEYKENT ÜNİVERSİTESİ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2005 - 2007
Arş.Gör., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1999 - 2003
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Meslek Yüksek Okulu, İktisadi İdari Programlar Bölümü, 20.12.2007 - 31.08.2008
Yönetim Kurulu Üyesi, BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Atatürk Araştırmaları Merkezi , , 01.10.2007 - 01.10.2008
VERDİĞİ DERSLER
Türkiye Selçukluları Tarihi, Yüksek Lisans, 2018-2019
İslam Medeniyeti Tarihi, Lisans, 2018-2019
Haçlı Seferleri Tarihi, Lisans, 2018-2019
Türkiye Selçukluları Tarihi (Bahar, %100 Türkçe), Lisans, 2017-2018
Ortaçağ Anadolu Ticaret ve Sefer Yolları, Doktora, 2017-2018
İslam Medeniyeti Tarihi, Lisans, 2017-2018
Türkiye Selçukluları Tarihi (Güz, %30 İng), Lisans, 2017-2018
Türkiye Selçukluları Tarihi (Bahar, %100 Türkçe), Lisans, 2016-2017
Türkiye Selçukluları Tarihi, Lisans, 2015-2016
Türkiye Selçukluları Tarihi, Lisans, 2015-2016
Türkiye Selçukluları Tarihi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Türkiye Selçukluları Tarihi, Lisans, 2014-2015
Ortaçağ’da Anadolu ve Yakın Çevresi Tarihî Coğrafyası, Yüksek Lisans, 2013-2014
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Ön Lisans, 2007-2008
History of Civilizations, Lisans, 2007-2008
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Ön Lisans, 2007-2008
Atatürk’s Principles & History of Turkish Reforms II, Lisans, 2007-2008
Atatürk’s Principles & History of Turkish Reforms I, Lisans, 2006-2007
Atatürk’s Principles & History of Turkish Reforms II, Lisans, 2006-2007
Osmanlı Tarih ve Sanatı, Ön Lisans, 2006-2007
Arkeolojik Sit Araştırması ve Sunumu, Ön Lisans, 2006-2007
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II, Ön Lisans, 2006-2007
Anadolu Uygarlıkları II, Ön Lisans, 2006-2007
Türkiye Coğrafyası ve Turizm Alternatifleri, Ön Lisans, 2006-2007
Anadolu Uygarlıkları I, Ön Lisans, 2006-2007
Uygarlık Tarihi, Ön Lisans, 2006-2007
Bizans’tan Selçuklu’ya Tarih ve Sanat, Ön Lisans, 2006-2007
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I, Ön Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, M.Karaman, "Tarih Dersi Anlatımında Teknoloji Kullanımının Öğrenci Başarısına Katkısı", BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bilim Dalı, Eylül, 2008.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Savunma, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı Yüksek Lisans Savunma, Nisan, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Ortaçağ Tarihi Programı Y. Lisans Tez Savunması, Ocak, 2019
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Marmara Üniv.Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enst.Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği ABD Y.Lisans, Haziran, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Medeniyet Üniv. Sosyal Bilimler Enst. Tarih ABD Ortaçağ Programı Doktora Yeterlilik, Kasım, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Marmara Üniv. Eğitim Bilimleri Enst. Coğrafya Eğitimi Bilim Dalı.Y.Lisans, Mayıs, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Marmara Üniv. Türkiyat Araşt. Enst. Türk Tarihi Anabilim Dalı Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı, Kasım, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, Marmara Üniv.Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Enst.Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği ABD.Y.Lisans, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans Savunma, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı Yüksek Lisans Savunma, Ağustos, 2018
Tez Savunma, Doktora Tez Savunması, Marmara Üniv. Türkiyat Araşt. Enst. Türk Tarihi ABD Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora, Mart, 2018
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Anabilim Dalı, Ekim, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Jürisi, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Bilim Dalı Y. Lisans, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, MSGSÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Ortaçağ Programı Doktora Yeterlilik, Aralık, 2017
Tez Savunma, Ortadoğu Coğrafyası ve Jeopolitiği ABD Y. Lİsans Jürisi, Marmara Üniv. Ortadoğu ve İslam Ülkeleri Araşt. Enst. Y. Lisans, Ağustos, 2017
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, Marmara Üniv., Türkiyat Araşt. Enst, Türk Dünyası Coğrafyası Y. Lisans, Eylül, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Marmara Üniv. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ortaçağ Anabilim Dalı, Ekim, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, Marmara Üniv. Türkiyat Araşt. Enst. Ortaçağ Tarihi Doktora Yeterlilik, Ekim, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma, Marmara Üniv., Türkiyat Araşt. Enst, Türk Dünyası Coğrafyası, Y. Lisans, Haziran, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma (Yüksek Lisans) Jürisi, Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Y. Lisans, Eylül, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi