İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Uluslararası Selçuklu Tarihi ve Tarihçiliğinin Temel Meseleleri Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2019
Malazgirt Meydan Muharebesi ve Sultan Alparslan Uluslararası Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2018
Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bilim ve Kültür Günleri, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Miryokefalon Savaşı'nın Yeri Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
II. Uluslararası Beyşehir ve Yöresi Kongresi, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Miryokefalon Zafer Sempozyumu, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu (6-7-8 Eylül 2006), Davetli Konuşmacı, DENİZLİ, TÜRKIYE, 2006
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 43
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 40
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Eskikurt A, "Anadolu Selçuklu Kültür ve Turizmine Katkı Ödülü III, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanlığı, Nisan 2019
Eskikurt A, "“Ölümünün 69. Yıldönümünde Atatürk” konulu konferansa katılımdan dolayı teşekkürname, Beykent Üniversitesi Rektörlüğü, Kasım 2007
Eskikurt A, "Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından düzenlenen “Türk Dünyasının Problemleri ve Çözüm Önerileri” konulu sempozyuma katkılardan dolayı teşekkürname, Sempozyum sekreteryası, Kasım 2006
Eskikurt A, ""Değişen Dünya Düzeninde Kafkasya’nın Yeri ve Önemi” konulu sempozyuma katkılardan dolayı teşekkürname, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı, Kasım 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi