İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Dil İlişkileri Bağlamında Türkçenin Balkanlar ve Kafkaslardaki Etkisi (Gürcüce-Bulgarca)", TÜBITAK Projesi, 2221, Yönetici, 2018
"1951 YILINDA AZERBAYCAN AYDINLARININ BULGARİSTAN ZİYARETİ VE BULGARİSTAN TÜRKLERİ HAKKINDAKİ RAPORLARI", BAP Diğer, S-BEK-2017-1042, Yönetici, 2017
"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Yerel ve Ulusal STK'ların Kapasitesinin Güçlendirilmesi Hibe Programı" kapsamında, Vaw/56-Güvenli Bir Hayat Var!", AB Destekli Diğer Projeler, Vaw/56, Diğer, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi