İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, 2012 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ, FİZİK MÜHENDİSLİĞİ, 26.06.2012 - Devam Ediyor
Üniversite Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 25.06.2012 - Devam Ediyor
BAP Komisyon Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 25.06.2012 - 18.01.2015
Senato Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 25.06.2012 - 19.12.2014
Enstitü Müdürü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , , 20.06.2012 - 19.12.2014
Bölüm Başkanı, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ, FİZİK, 15.12.2009 - 19.06.2012
VERDİĞİ DERSLER
Fizik II-Elektrik ve Manyetizma, Lisans, 2011-2012
Fizik I-Mekanik, Lisans, 2010-2011
Titreşimler ve Dalgalar Dersi, Lisans, 2009-2010
Katıhal Teorisi, Yüksek Lisans, 2009-2010
Katıhal Elektroniği, Doktora, 2009-2010
Klasik Mekanik, Lisans, 2006-2007
Katıhal Fiziği-II, Lisans, 2006-2007
Katıhal Fiziği-I, Lisans, 2006-2007
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, K.Ejderha, "MAGNETRON SPUTTER YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN METAL/p-InP SCHOTTKY DİYOTLARIN KARAKTERİSTİK PARAMETRELERİNİN TAVLAMA VE NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI DEĞİŞİMLERİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ, Eylül, 2011.
Doktora, S.Asubay, "Metal/p-InP/Metal Schottky Kontakların Akım-Kapasite-Gerelim Karakteristiklerinin Metal İş Fonksiyonuna Bağımlılığının İncelenmesi", DİCLE ÜNİVERSİTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ, Kasım, 2009.
Doktora, H.Korkut, "AYNI ŞARTLARDA HAZIRLANAN Cr/n-GaAs SCHOTTKY KONTAKLARINDA NUMUNE SICAKLIĞINA BAĞLI T0 ANORMALLİĞİNİN ISIL TAVLAMAYLA İYİLEŞTİRİLMESİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK , Nisan, 2009.
Doktora, N.Yildirim, "SAÇTIRMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN Ni/n-GaAs SCHOTTKY ENGEL DİYOTLARIN DENEYSEL AKIM-GERİLİM KARAKTERİSTİKLERİ ÜZERİNE NUMUNE SICAKLIĞININ VE ISIL TAVLAMANIN ETKİLERİ ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ, Aralık, 2008.
Doktora, H.Doğan, "ISIL OLARAK TAVLANMIŞ Ni/n-GaAs/In SCHOTTKY DİYOTLARIN DENEYSEL KARAKTERİSTİKLERİNİN ENGEL İNHOMOJENLİK MODELİNE GÖRE BELİRLENMESİ ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ, Ocak, 2007.
Doktora, M.Biber, "Ag/- Al/- Au/- Cu/- Fe/-nGaAs SCHOTTKY DİYOTLARDA ANODİK OKSİDASYONLA YÜZEY PASİVASYONU VE ANODİK OKSİDASYONLU MIS DİYOTLARIN FABRİKASYONU", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ Fizik Katıhal Fziği, Mart, 2000.
Doktora, B.Bati, "İDEAL VE İDEAL OLMAYAN OMİK VE DOĞRULTUCU KONTAKLI Au/n-Si SCHOTTKY DİYOTLARDA DOĞRU BESLEM KAPASİTE-VOLTAJ-FREKANS KARAKTERİSTİKLERİ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ, Şubat, 1999.
Doktora, M.Sağlam, "Al/Anodik SiO2/Si (MOS) yapıların elektriksel özellikleri üzerine ısısal tavlama, akım yoğunluğu ve elektrolit pH `ının etkileri".", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ, Mart, 1994.
Yüksek Lisans, A.Güzel, "SAÇTIRMA YÖNTEMİYLE HAZIRLANAN Ni/n-GaAs SCHOTTKY DİYOTLARIN SICAKLIĞA BAĞLI AKIM-VOLTAJ VE KAPASİTE-VOLTAJ KARAKTERİSTİKLERİNİN İNCELENMESİ ", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ, Ekim, 2012.
Yüksek Lisans, M.Sağlam, "Al/n-Si Schottky diyodlarının ideal olmayan I-V, C-V karakteristikleri ve arayüzey hallerinin enerji dağılımı.", ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ FİZİK KATIHAL FİZİĞİ, Mart, 1991.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Profesörlük Kadrosuna Atanma 2012, BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınavı 2012, Pamukkale Üniversitesi, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınavı 2012, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kasım, 2012
Atama, PROFESÖRLÜK kADROSUNA aTAMA 2012, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2012
A. Personel, Doçentlik Kadrosuna Atanma 2012, Bingöl Üniversitesi, Kasım, 2012
Atama, Doçentlik Kadrosuna Atanma 2012, İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi, Ekim, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınavı 2012, Muğla Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınavı 2012, Ahi Evran Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçntlik Sınavı 2012, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik Dınavı 2012, Aksaray Üniversitesi, Haziran, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınavı 2012, Dokuz Eylül Üniversitesi, Aralık, 2012
Doçentlik, Doçentlik Sınavı 2012, Hitit Üniversitesi, Haziran, 2012
Atama, Yard.Doç. Kadrosuna atanma 2012, Atatürk Üniversitesi, Kasım, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi