İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi ABDÜLLATİF ÇEVİKER
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ
Bölüm : İKTİSAT
Ana Bilm Dalı : İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLARARASI İKTİSAT
Sabit Telefon : +90 216 2802506
E Posta Adresi : abdullatif.cevikermedeniyet.edu.tr
Web Adresi : http://aves.medeniyet.edu.tr/abdullatif.ceviker/cv
Ofis : Z06
Posta Adresi : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisat Bölümü Ünalan Mah. Ünalan Sok.D-100 Karayolu yanyol 34700 Üsküdar / İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT, 1999-2005
Yüksek Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, ORTADOĞU VE İSLAM ÜLKELERİ ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT, 1995-1998
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ, KAMU YÖNETİMİ, 1991-1995
Yaptığı Tezler
Doktora, "Bilgi ve İletişim Teknolojisinin Tarihsel Gelişimi Çerçevesinde Yeni Ekonomi ve Türkiye", MARMARA ÜNİVERSİTESİ SBE İktisat Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, "Türk Ekonomisinde Eüçük ve Orta Boy İşletmelerin Yeri ve Finansal Sorunları", MARMARA ÜNİVERSİTESİ Ortadogu ve İslam ülkeleri Enstitüsü İktisat Ocak, 1998.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Uluslararası İktisat
İktisadi Tarih ve İktisadi Düşünceler Tarihi
Teknoloji tarihi
Yeniliklerin yayılması
Cumhuriyet Dönemi İktisadi İlişkiler
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
İktisat Tarihi
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Öğr.Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SBF, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, SBF, 2011 - 2018
Yrd.Doç.Dr., GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2007 - 2011
Arş.Gör., MARMARA ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 2000 - 2005
Arş.Gör., GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ, İİBF, 1999 - 2001
Mesleki ve İdari Deneyimler
Merkez Müdürü, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ, , 15.12.2014 - 06.03.2016
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SBF, , 01.11.2012 - 01.06.2015
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ SBF, İKTİSAT, 01.02.2012 - 04.01.2015
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT, , 01.11.2011 - 01.06.2012
Bölüm Başkanı, GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK, , 01.11.2007 - 01.11.2009
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, E.Özer, "II. Meşrutiyet’ten Erken Cumhuriyet’e Milli Bankacılığın Sürekliliği ", İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, H.Küçükbiltekin, "Türkiye-Suriye İktisadi İlişkileri (1918-1946)", GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ SBE Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, H.Bilgütay, "Türkiye ve İsrail’in İhracat Performansı Üzerine Bir Karşılaştırma", GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İİBF ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK, Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, İ.Taş, "Türkiye’de İhracat Çeşitlendirmesi ve Büyüme İlişkisi", GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İİBF Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Ağustos, 2011.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çeviker A., "Teknolojik Yayılma: Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi", İş,Güç, Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, vol.14, pp.131-150, 2012 (Link) (Abstract)
Çeviker A., Bülbül Y., "Turkey-Syria Commercial Relations From Past To Present: Challenges And Opportunities Of Shamgen", World Journal of Social Sciences, vol.2, no.7, 2012 (Abstract)
Çeviker A., Bilgütay H. , "Türkiye Ve İsrail’İn İhracat Performansi Üzerine Bir Karşilaştirma", EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ [ EBD ], cilt.3, no.2, ss.1-11, 2011 (Link) (Abstract)
Çeviker A., Taş İ., "Türkiye’De İhracat Çeşitlendirmesi Ve Büyüme İlişkisi", EKONOMİ BİLİMLERİ DERGİSİ [ EBD ], cilt.3, no.2, ss.1-10, 2011 (Link) (Abstract)
Çeviker A., Küçükbiltekin H., "Fransiz Mandasi Döneminde Suriye’Nin Ekonomik Yapisi Ve Türkiye İle Ticari İlişkileri", SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER DERGİSİ, cilt.3, no.2, ss.1-12, 2011 (Link) (Abstract)
Mutlu M., Çeviker A., Çirkin Z., "Tüketici Etnosentrizmi Ve Yabancı Ürün Satın Alma Niyeti: Türkiye Ve Suriye Üzerine Karşılaştırmalı Analiz", Sosyoekonomi Dergisi Hacettepe Üniversitesi, ss.51-74, 2011 (Abstract)
Mutlu M., Çeviker A., Esen M., "Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Örgütsel Bağlılık Ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İşletme Performansına Etkileri", İstanbul Aydın Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,, ss.1-20, 2010
Çeviker A., Reel Y., "Endüstri Küreselleşmesi: Türk Ict Sektörünün Küreselleşmesine İlişkin Ampirik Bir Analiz (2000-2007)", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.1-18, 2010
Çeviker A., Saridoğan E., "Bilgi Ve İletişim Teknolojileri Ve Yenilik Üretimi: Oecd Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz", Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.XXI, ss.477-496, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çeviker A., "Migrations in the Early Years of the Turkish Republic and Their Relations with Foreign Trade", 2 nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, HOLLANDA, 28-29 Eylül 2018, vol.1, no.1, pp.107-109 (Link)
Çeviker A., Mutlu M., Taş İ., "EXPORT DIVERSIFICATION: A COMPARATIVE ANALYSIS BETWEEN TURKEY AND FOUR TRANSITION ECONOMIES 1993-2009", 9th International Conference on Hradec Economic Days 2011 - Economic Development and Management of Regions, Hradec Kralove, CEK CUM., 1-2 Şubat 2011, pp.37-44
Çeviker A., Taş İ., Mutlu M., "Export Diversification: A Comparative Analysis Between Turkey And Four Transition Economies 1993–2009", Hradec Economic Days 2011, CEK CUM., February 1st and 2nd, 2011, vol.2, pp.37-44 (Link) (Abstract)
Çeviker A., Mutlu M., Sesliokuyucu O., "Elektronik Ticaret Ve Ortadoğu’Da Ict Altyapısı, ", 1st International Border Trade Congress, KİLİS, TÜRKİYE, 4-5-6 November 2010, ss.279-287
Çeviker A., Mutlu M., Der A., Sürer A., "Teknolojik Yayılma: Web Tabanlı Muhasebe Yazılımlarının Benimsenmesi", 9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, ERZURUM, TÜRKİYE, 7-9 ekim 2010, ss.8-25 (Özet)
Çeviker A., Mutlu M. , Taş İ., "Türkiye’Nin Orta Asya Ülkeleriyle Ticareti: Almanya Ve İran’La Karşılaştırmalı Bir Analiz", International Conference On Eurasian Economies, TÜRKIYE, 4-5-6 November 2010, pp.379-385 (Abstract)
Çeviker A., Mutlu M., Taş İ., "Türkiye Ve Suriye Arasındaki Ticaretin Bileşimi: Ürün Çeşitliliği Üzerine Bir Analiz, ", 1st International Border Trade Congress, TÜRKIYE, 4-5-6 November 2010, pp.486-496
Çeviker A., Reel Y., "Endüstri Küreselleşmesi: Türk Ict Sektörünün Küreselleşmesine İlişkin Ampirik Bir Analiz", Akdeniz Üniversitesi Küreselleşme, Demokratikleşme ve Türkiye Sempozyumu, TÜRKIYE, 27-30 Mart 2008, pp.368-377
Çeviker A., "Dijital Bölünme Ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, ", I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, TÜRKIYE, 2007, pp.168-199
Çeviker A., Reel Y., "Enformasyon Ve İletişim Teknolojileri Sektörünün Küreselleşmesi Ve Türkiye", İstanbul Üniversitesi Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, TÜRKIYE, 26-27-28 Aralık 2007, pp.212-223
Çeviker A., Aslan İ., "Dijital Bölünme Kavramına Farklı Bir Yaklaşım", Kocaeli Üniversitesi Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, TÜRKIYE, 3-5 Kasım, pp.917-928
Kitap ve Kitap Bölümleri
Çeviker A., "Bir Arşiv Emekçisi Mehmet Genç", Yaşayan Türk Tarihçileri, Şimşek A., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, İstanbul, ss.251-265, 2017 (Link)
Çeviker A., "Türkiye ve Yunanistan Arasında Nüfus Mübadelesi ve Ekonomik Yansımaları", Türk islam Dünyasında Göç ve Göç yönetimi, A. Çeviker- F. Bal, Ed., Akademik Kitaplar, İstanbul, ss.235-267, 2016
Çeviker A., Bal F., Ed., "Türk İslam Dünyasında Göç ve Göç Yönetimi", Akademik Kitaplar, İSTANBUL, 2016 (Link)
Çeviker A., Taşdemir M., Bal F., "İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU", İstanbul Bilimler Akedemisi, İSTANBUL, 2015 (Link)
Gedikli A., Çeviker A., "Greece In The Great Depression And The European Debt Crisis: Transmission And Process ", in: The European Debt Crisis Causes, Consequences, Measures and Remedies , Arı A., Eds., Cambridge Scholars Publishing, London, pp.15-59-, 2014 (Link)
Çeviker A., "Analysis Of The History Of Turkey-Eu Relations Via Periodisation And Consequences Of Trade", in: Positionen Türkischer Zivilgesellschaften Gegenüber Der Europäischen Union, Ermagan İ., Eds., Verlag Dr. Kovač, Hamburg, pp.201-218-, 2013 (Link)
Çeviker A., Mutlu M., Taş İ., "Trade Patterns Between Turkey And Central Asian Countries", in: Central Asian Economies in Transition, GENCER A., Eds., Cambridge Scholars Publishing, Cambridge , pp.154-170-, 2012
Mutlu M., Çeviker A., Sesliokuyucu O., "İhracat Performansi Üzerine Pazar, Öğrenme Ve Teknoloji Oryantasyonlarinin Etkileri", Bilgi Ekonomisi, Yumuşak İ., Ed., Beykon, İstanbul, ss.321-335-, 2011 (Link)
Çeviker A., Mutlu M., Sesliokuyucu O., "Gelişen Ekonomiler Ve Elektronik Ticaret Altyapisi: Suriye Örneği / Emerging Economies And Electronic Commerce Infrastructure: The Case Of Syria", Bilgi Ekonomisi, Yumuşak, İ., Ed., Beykon, İstanbul, ss.453-467-, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"YENİ EKONOMİ VE UYUM SÜRECİNDE TÜRKİYE", BAP Arastırma Projesi, 235, Yönetici, 2006
"KÜLTÜR ATÖLYESİ", Kalkınma Bakanlığı (DPT), SODES, Yönetici, 2008
"GENÇ AKADEMİSYENLER TARTIŞIYOR: TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ ÇALIŞTAYI", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 02, Koordinatör, 2014
"İSTANBUL YENİLİK EKOSİSTEMİ İÇERİSİNDE ÜNİVERSİTELERİN MEVCUT DURUMU", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 01, Araştırmacı, 2015
"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2015", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, UAOYTB, Uzman, 2015
"ULUSLARARASI ÖĞRENCİLER AKADEMİSİ 2016", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, UAOYTB, Uzman, Devam Ediyor
"OSMANLI KÜLTÜR VE TARIHI YAZ OKULU PROJESI 2014 ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2014 Yılı Gençlik Projeleri Destek Programı, Danışman, 2014
"TÜRKİYE İŞGÜCÜ PİYASASINDA GENÇLER VE YÜKSEKÖĞRENİM YÖNELİM ÇALIŞTAYI", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İBA, Danışman, 2014
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Genç Girişimciler Kurulu, İstanbul Ticaret odas, Üye, 01.09.2012 - 01.09.2014
İstanbul Bilimler Akademisi, , Üye, 01.01.2012 - Devam Ediyor
Türk İktisat Tarihi Araştırmaları Platformu, , Üye, 01.01.2002 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
2 nd International Annual Meeting of Sosyoekonomi Society, Amsterdam, Eylül 2018
4th Annual American Business Research Conference, Newyork, Haziran 2012
Hradec Economic Days, Prag, Şubat 2011
9. Uluslararası Katılımlı Büro Yönetimi Ve Sekreterlik Kongresi, ERZURUM, Ekim 2010
Küreselleşme demokratikleşme ve türkiye, Antalya, Mart 2008
I. Uluslararası Mardin Tarihi Sempozyumu, Mardin, Ocak 2007
Bilgi Ekonomi Ve Yönetim Kongresi, Kocaeli, Kasım 2006
Bilimsel Hakemlikler
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Dergide Hakemlik, Temmuz 2016
Sakarya Sosyal Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Etkinlik Organizasyonu
Uluslararası Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2012
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 18
Web Of Science H İndeksi : 1
Ödüller ve Burslar
Çeviker A,İSMAİL TAŞ, "EN İYİ BİLDİRİ, SOBİAD, Ekim 2011
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Medeniyet Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi